Y- ja Z-sukupolvien kuluttajat haluavat kestäviä pakkauksia

Kun sinun on ajateltava kuluttajia markkinoinnissasi ja tuotteissasi, sinun on pidettävä heidän arvonsa mielessä.

Eri kuluttajaryhmillä on erilaiset arvomaailmat ja he näkevät tuotemerkit, tuotteet ja pakkaukset eri tavoilla. Keskitymme siihen, miten eri kuluttajaryhmät suhtautuvat pakkauksiin ja kestävyyteen näiden arvojen perusteella. Tämä johtuu siitä, että sillä on valtava vaikutus yritykseesi ja sen markkinointiin. Pakkaus on osa yrityksesi identiteettiä, ja sen vuoksi on tärkeää, että voit kommunikoida monien eri kuluttajaryhmien kanssa ja saada heihin parhaan mahdollisen yhteyden pakkausten kautta.

Tässä artikkelissa tarkastelemme kuluttajaryhmien arvoja.

Asiakkaasi välittävät kestävyydestä

Ei ole yllätys, että kestävyys on tärkeä asia kuluttajille: lisäksi se on nouseva trendi. Erityisesti Y- ja Z-sukupolvet ovat todella kiinnostuneita kestävyydestä.

Nuoret kuluttajat ovat syntyneet ja kasvaneet ilmastonmuutoksen ympäröimänä. Siitä syystä he kokevat kestävyyden tarpeen läheltä koko elämänsä ajan. Pandemia on myös antanut entistä enemmän sysäystä kuluttajaryhmien suhtautumiseen kestävyyttä kohtaan, koska he ovat kokeneet muutokset itsekin.

Y- ja Z -sukupolvet ajattelevat yhä enemmän kestävää kehitystä tärkeänä osana etsimiensä tuotemerkkien ydintä. He ovat myös uskollisia brändeille, jotka kertovat avoimesti kestävän kehityksen aloitteistaan. Kuluttajilla on odotuksia paitsi tuotteen kestävyydelle, myös pakkauksille ja yleiselle ostokokemukselle. Se voi luoda haasteita yrityksellesi, mikäli et keskity ympäristöystävällisiin pakkauksiin. Siksi on tärkeää miettiä, millaisia pakkauksia käyttää eri kohderyhmille. Esimerkiksi Z-sukupolvi on kriittisempi kestävyyden suhteen kuin edeltävät sulkupolvet.

Tangy Tomatoes circles left

Z-sukupolvi on kaikkien aikojen tiedostavin kuluttajaryhmä

Tässä artikkelissa käsittelemme ensisijaisesti kahta nuorinta sukupolvea, Y ja Z. He muodostavat suurimman osan kuluttajista tällä hetkellä.

Y-sukupolvi on viime vuosina ollut vähittäiskaupan suurin kuluttajaryhmä. Yrityksenä sinun on kuitenkin otettava markkinoinnissa huomioon myös Z-sukupolvi, sillä tämä kuluttajaryhmä kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina. Sekä sukupolvi Z että Y ovat nuorempia kohderyhmiä, mutta heidän kuluttajakäyttäytymisensä on erilaista. Useat tutkimukset osoittavat, että Z-sukupolvi on tietoisin kuluttajaryhmä koskaan. Y-sukupolvi on myös tietoinen kestävyydestä, mutta Z-sukupolvelle kestävyys on vieläkin tärkeämpää. Toisin sanoen luvut osoittavat, että mitä nuorempi olet, sitä tärkeämpää kestävyys sinulle on.

Sukupolvien kuluttaja-arvot

Molemmat sukupolvet uskovat voivansa tehdä muutoksen ostostensa avulla. Z-sukupolvi on kuitenkin skeptisempi eri tuotemerkkien ja yritysten lupauksista. 

He ovat skeptisiä, koska he ovat kasvaneet nähden kestävän kehityksen lähietäisyydeltä, ja he tietävät kaikki näkökohdat – myös negatiiviset, kuten green washing -ilmiön. Z-sukupolvi odottaa eettistä tuotantoa. 

Siinä missä Y-sukupolvi maksaa mielellään enemmän eettisesti tuotetuista tuotteista, Z-sukupolvi ei maksa ylimääräistä, sillä heidän odotuksensa on, että tuotteet valmistetaan kestävästi. Siksi he myös odottavat, että sinulla on jo käytössä ympäristöystävälliset pakkaukset. Z-sukupolvi suosii rehellisiä ja aitoja tuotemerkkejä.

He haluavat nähdä rehellisyyttä ja muokkaamattomia kuvia, eivätkä usko tyhjiin lupauksiin. He vaativat avoimuutta ja palkitsevat uskollisuudella. Milleniaalit eli Y-sukupolvi etsivät samalla tavoin arvonsa osoittavia tuotemerkkejä, mutta eivät ole avoimuuden suhteen yhtä jyrkkiä.

young customer

Sekä Y- että Z-sukupolvet haluavat kestävyyttä

Molemmat kuluttajasukupolvet haluavat kestävän kehityksen osaksi tuotemerkkien perustaa. Heillä on siihen kuitenkin kaksi erilaista lähestymistapaa. Milleniaalit vakuuttuvat hyvästä tarinasta ja palkitsevat brändiuskollisuudella. He etsivät tuotemerkkejä, jotka osoittavat arvonsa ja tekevät emotionaalisia päätöksiä niiden perusteella. Siksi arvot, kuten vastuullisuus ja kestävyys, ovat heille tärkeitä kriteerejä. Jos onnistunut vetoamaan Y-sukupolven tunteisiin, he palkitsevat sinut posiitivsella julkisuudella. Z-sukupolvi etsii puolestaan todisteita.

He [Z-sukupolvi] eivät luota vain hyviin tuntemuksiin ja tarinoihin. He haluavat radikaalia avoimuutta ja todisteita siitä, mitä yritykset todella tekevät. Siksi hyvä tarina ei enää riitä. On pystyttävä todistamaan, millaisen vaikutuksen todella teet.

Yrityksenä ei ole mitään syytä tarttua yhteiskunnalliseen suuntaukseen, jos se ei vastaa brändin toimintaa todellisuudessa. Z-sukupolvi näkee sen läpi.

Blue Bam
collecting garbage
Module lefft Happy mint by Scanlux Packaging

Kuluttajat katsovat, mitä sinä yrityksenä teet ympäristön hyväksi

Kuluttajat eivät etsi enää vastauksia ja ratkaisuja poliitikoilta. He ajattelevat mitä voivat itse tehdä muutoksen eteen, esimerkiksi käyttää vähemmän muovia, syödä vähemmän lihaa, ja niin edespäin. Tämä suuntaus näkyy eri kuluttajaryhmissä. Reaktio näkyy sekä Y- että Z-sukupolvien kuluttajissa. He ajattelevat, että heidän kuluttamisellaan on negatiivinen vaikutus ympäristöön ja haluavat tehdä asialle jotain. Siksi yrityksesi on tärkeä osatekijä. Sen sijaan, että kuluttajat etsisivät vastauksia poliitikoilta, he kääntävät katseensa sinuun. Jopa 80 % nuorista kuluttajista uskoo yritysten olevan tärkeitä tässä yhteydessä. Siitä syystä tuotemerkkejä ja yrityksiä kohtaan on suuria odotuksia.

Sinun on tarjottava kuluttajille tuotteita, jotka vastaavat heidän kysyntäänsä kestävyyden suhteen. Kuluttajat voivat olla sen ansiosta halukkaampia ostamaan tuotteitasi, joten tilanne on voittoisa kaikille osapuolille. Y- ja Z-sukupolvet luottavat yrityksiin:

  • Vain 23 % etsii vastauksia ja ratkaisuja poliitikoilta.
  • 80 % etsii mahdollisuuksia yrityksistä.
  • 44 % tukee tuotemerkkejä, jotka panostavat kestävään kehitykseen.

Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole enää suurta eroa sukupolvien ja kuluttajaryhmien välillä. Molemmat uskovat, että yritykset ovat avainasemassa kestävän kehityksen suhteen.

Kuinka puhuttelet kuluttajaryhmiä?

Kuluttajat eivät tarvitse lisää opastusta. He tietävät hyvin, että metsät palavat ja että jonkin on muututtava. Tehtäväsi yrityksenä on siis selvittää, miten muutos saadaan aikaan. Asiakkaat haluavat tietää, miten he voivat muuttaa asioita, ja miten sinä yrityksenä voit muuttaa asioita. Siksi on tärkeää, että teet muutoksen ja todistat sen.

Tämä todiste voi olla esimerkiksi ympäristöystävälliset pakkaukset.

Suunnittele pakkaukset kuluttajaryhmien perusteella

Jos haluat puhutella kahta nuorempaa kuluttajasukupolvea, on tärkeää, että kiinnität huomiota kestävään kehitykseen. Tämä ei koske pelkästään tuotemerkkiäsi ja tuotteitasi, vaan myös pakkauksia.

Kun käytät yrityksenä ympäristöystävällisiä pakkauksia, etuna ei ole vain se, että huolehdit ympäristöstä. Annat samalla hyvän kuvan yrityksestä asiakkaillesi ja erotut positiivisesti kilpailijoista. Lue lisää kestävistä pakkauksista täältä.

Tangy Tomato circles

Lähteet:

GlobeScan – Radically Better Future: The Next Gen Reckoning ReportDecember 2020.

Muita tarinoita

ARTIKKELI

Löydä avain sähköisen kaupankäynnin menestykseen

Tässä artikkelissa keskitymme siihen, kuinka ostokokemuksen voi optimoida ympäristöystävällisillä pakkausratkaisuilla – koko asiakaspolun ajan. Tämä saattaa hyvinkin olla avain verkkokauppasi menestykseen.

Lue lisää

ARTIKKELI

Huomioi nämä seikat ympäri-stöystävällisten verkko-kauppapak-kausten hankinnassa

Maailmanlaajuinen vähittäiskauppa muuttuu jatkuvasti. Erityisesti sähköinen kaupankäynti kukoistaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Lue lisää
Oliko tästä artikkelista apua?
JooEi
Black Corrugated Winebox 2 Bottle lisättiin ostoskoriin