Koti>Environment and sustainability>Scanlux Packaging on FSC® ja ISO 14001 sertifioitu

Scanlux Packaging on FSC® ja ISO 14001 sertifioitu

Scanlux Packaging on FSC® ja ISO 14001 sertifioitu

Scanlux Packaging on FSC® ja ISO 14001 sertifioitu

Kuluttajat ovat yhä ympäristötietoisempia ympäri maailmaa. He haluavat tietää kuinka tuotteenne on valmistettu, ja onko valmistusprosessi aiheuttanut saasteita tai haittaa ympäristölle. Rahaa käyttäessään ostajat ovat tietoisempia sekä eettisistä kysymyksistä että tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista.

Scanlux Packaging on FSC® ja ISO 14001 sertifioitu pakkausyritys. Olemme asiantuntijoita kestävien ratkaisuiden löytämisessä vähittäiskaupan pakkaustarpeisiin. FSC® (The Forest Stewardship Council®) on kansainvälinen kansalaisjärjestö, joka edistää ympäristön huomioon ottavaa, sosiaalisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa maailman metsien hallinnointia. FSC® estää metsänhaaskausta, metsien rappeutumista ja laittomia hakkuita sertifioiduilla alueilla.  Ostaessasi FSC® sertifioitua pakkauspaperiamme tai lahjapakkauksiamme voit olla varma, että niiden valmistukseen ei ole käytetty tai liittynyt laittomia metsähakkuita, orjuutta, lapsityövoimaa eikä maaperän tai vesistöjen myrkyttymistä.

Rohkaisemme asiakkaitamme valitsemaan FSC® sertifioituja paperitarvikkeita, ja monet heistä, kuten Acne Studios, Filippa K, Matus, Sports Master ja Björn Borg, ovat tyytyväisiä päätökseensä.

Yhdessä jakamamme yritysten yhteiskuntavastuullisuuden lisäksi uskomme, että kestävä design lisää tuotteiden brändiarvoa. Tänä päivänä kestävä kehitys on avainasemassa osana modernia yhteiskuntaa kaikenlaisessa yritystoiminnassa.

Kuinka selätämme ilmastonmuutoksen ja -lämpenemisen?

K: Miksi metsäkato on ympäristöllemme ongelma?

V: Metsät ovat planeettamme vihreät keuhkot. Puut ja kasvit sitovat hiilidioksidia ja tuottavat happea auringonvalon avulla. Kun metsiä hakataan tai poltetaan, hiilidioksidia vapautuu ilmakehään. Tämä tarkoittaa CO2 -pitoisuuden ja muiden kasvihuonekaasujen määrän kasvua, jotka puolestaan lisäävät ilmaston lämpenemistä ja kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Tämän vuoksi metsäkatoa pidetään yhtenä ilmastonmuutoksen ja maapallon lämpenemisen aiheuttajana.

 

K: Millaisia seurauksia ilmastonmuutoksella ja ilmaston lämpenemisellä on?

V: Äärimmäiset sääolosuhteet kuten tulvat, kuivuus, taifuunit, tsunamit, pyörremyrskyt ja tornadot johtuvat ilmaston lämpenemisestä. Nämä ilmastokatastrofit vaikuttavat ihmiselämiin ja maailmantalouteen.

 

Mikä on FSC®

The Forest Stewardship Council® (FSC®) on globaali voittoa tuottamaton järjestö, joka on omistautunut edistämään vastuullista metsien hallinnointia ympäri maailman.  FSC määrittelee perusvaatimukset ympäristöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten sidosryhmien tukemien, yhdessä sovittujen vastuullisten metsänhoidon periaatteiden mukaisesti.

ISO 14001

ISO 14001 on sarja International Organization for Standardization:n määrittämiä ympäristönhoidon vaatimuksia. ISO 14001 standardit tarjoavat ohjeet ja asettavat kehykset organisaatioille, joilla on tarve kehittää ja järjestää parempaa ympäristöasioiden hallinnointia.

 

Oliko tästä artikkelista apua?
JooEi