Miksi valita FSC® -sertifioitu pakkaus?

Voit olla mukana suojelemassa luontoa, sosiaalisia suhteita ja edistää vastuullista metsänhoitoa, kun valitset FSC®-sertifioidun pakkauksen.

Yksi globaaleista organisaatioista, joka työskentelee maailman metsien vastuullisen metsänhoidon ja -käytön edistämiseksi, on FSC®. Kestävyys ja ympäristön merkitys kasvaa lopputuotteen kuluttajille kulutusvalintoja tehdessä. Tänä päivänä kuluttajat valitsevat usein ympäristöystävällisiä tuotteita, ja keskittyvät pohtimaan, mistä tuote on tullut ja kuinka se on valmistettu. Tämä kulutussuhde ei päde ainoastaan elintarvikkeisiin vaan myös pakkausmateriaaleihin. Suhde FSC®:en ja kuluttajien tietous FSC® logosta näyttävät maailmanlaajuisessa vuonna 2017 toteutetussa tutkimuksessa, että 13:ta tutkitusta maasta bränditietoisuus on läsnä noin 50%:ssa.

Lyhyesti artikkelista

Tästä blogitekstistä et saa ainoastaan lisätietoa FSC®:tä, FSC®-sertifikaatista ja siitä, minkä puolesta FSC® työskentelee – kartutat myös tietouttasi siitä, miksi CO2 päästöjen kannalta on toisinaan parempi hakata metsää ja käyttää puutavaraa kuin antaa puiden kasvaa: 

left Happy MInt circles

Mikä on FSC®?

Forest Stewardship Council® on kansainvälinen voittoa tuottamaton jäsenjärjestö ja merkki, joka perustettuun Torontossa 1993 ympäristö- ja ihmisoikeusjärjestöjen sekä metsänomistajien aloitteesta 26:a maassa. Tavoitteena oli luoda yhteiset globaalit periaatteet vastuulliseen metsänhoitoon, jotka sisältäisivät uuden luotettavan tavan varmistaa vastuullisesti tuotetun puun ja paperin kuluttajille ympäri maailmaa. FSC® ei itse valmista tai myy tuotteita.

Mitä FSC® -merkki tarkoittaa?

FSC® -merkki on vakuutus siitä, että

  1. FSC® -metsissä puita ei kaadeta enempää, kuin metsä pystyy uudelleentuottamaan. Tämä on mukana varmistamassa CO2-neutraalia metsää.
  2. Eläin-ja kasvikuntaa suojellaan. Osa FSC® – metsistä säilytetään kokonaisuudessaan ja alueet uhattuja eläin-ja kasvilajeja suojellaan.
  3. Metsässä työskenteleville on turvattu koulutus, turvavarusteet, reilu palkka ja oikeus organisoitua ja kuulua ammattiliittoihin.
  4. Paikalliset hyötyvät metsistä saatavista tuloista ja työhön käytetään paikallista työvoimaa.
  5. Alkuperäiskansojen oikeudet käyttää metsiä, kuten aiemmin, taataan, ja heitä kuullaan metsän hallinnassa. Esimerkiksi pyhät alueet ja metsästysmaat rajataan hakkuiden ulkopuolelle.

Monissa maailman köyhimmissä maissa osana kansallista FSC® -metsästandardia tietty prosenttiosuus metsänhoidon voitoista käytetään koulujen, klinikoiden jne. rakentamiseen. FSC® on ainoa kansainvälinen merkki, joka on saanut laajasti tukea vihreiltä järjestöiltä kuten WWF, Greenpeace ja Forests of the World.

FSC®-merkki löytyy kaiken laisista tuotteista, jotka on tehty puukuidusta, muun muassa grillihiilistä, lattioista, terasseista, paperista, huonekaluista, koruista ja pakkauksista.

fsc info graphics
FSC®-sertifioidut tuotteet ovat asiakkaillemme tae siitä, että kaikki materiaalit tulevat vastuullisesti hoidetuista metsistä.

Mitä FSC® -merkki tarkoittaa?

FSC®:llä on tiukka kansainvälinen kontrollointijärjestelmä. Puut ovat aina jäljitettävissä metsään, joista ne on kaadettu. Tämä riippumatta siitä, montako toimijaa metsän ja myymälän välissä on. Jokainen osapuoli metsän ja kuluttajan välisessä ketjussa on sertifioitu ja omaa sertifiointinumeron. Näin FSC® kontrolloi ja mahdollistaa FSC®-tuotteidesi seuraamisen. Kaikki sertifiointiketjun osat tarkastetaan kerran vuodessa kontrollikäynnillä riippumattoman sertifiointiyrityksen toimesta.

Tarvittaessa tehdään myös ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia. Vuotuisen yksittäisten ketjujen tarkastusten lisäksi FSC® valvoo sertifiointiyrityksiä varmistaen niiden pätevyyden sertifioida FSC® standardien mukaisesti. CoC -sertifioitujen yritysten on pystyttävä koska tahansa näyttämään toteen, että FSC®-sertifioidut materiaalit on eroteltu muista lähteistä tulevista materiaaleista tuotannossa ja varastoinnissa.

Metsästä loppukäyttäjälle

Forest Management (FM) sertifiointi: Metsän omistajat tai metsän haltijat voivat FSC:n metsänhoidolliset kriteerit ja periaatteet täyttäessään saada Forest Management-sertifioinnin (FM). Metsänomistajat tai metsänhaltijat ovat vastuussa sääntöjen noudattamisesta kansallisen FSC-metsästandardin mukaan. Chain-of-Custody (CoC) sertifiointi: FSC® -sertifioitujen tuotteiden edelleen myymiseksi tai tuottamiseksi yrityksellä on oltava Chain of Custody -sertifiointi (CoC). Metsänomistajilla, tuottajilla, tukkukauppiailla ja muilla toimijoilla on mahdollisuus saada sertifiointi. Tällä tavalla kyseessä on jäljityssertifiointi, joka varmistaa, että FSC®-sertifioituina myydyt tuotteet voidaan jäljittää koko tuotantomatkan metsässä kasvavasta puusta kuluttajalle myytyyn lopputuotteeseen. Jokaisella tuotantoketjun osalla on oltava sertifiointi ennen kuin he voivat käyttää FSC®-logoa tuotteessaan.

BLUE BAM circles
fsc forest
Bright Bubblegum left

Minkälaisia metsiä voidaan FSC -sertifioida – ja mitä puutyyppejä käytetään?

Kaiken tyyppisiä metsiä voidaan sertifioida – FSC®-säännöt vastuulliseen metsänhoitoon pitävät sisällään sekä trooppiset että lauhkeat metsät. Siksi FSC®-merkittyjä tuotteita esiintyy myös puutyypeissä, jotka tunnemme Euroopassa, kuten tammi, pyökki ja saarni.

Kuinka moni metsä on FSC®-sertifioitu?

Yli 200 miljoonaa ha metsää 86 maassa on FSC® -sertifioitu vuoden 2018 loppuun mennessä. Alueellisesti tämä on noin 20% Euroopan koosta. Suurin osa näistä alueista sijaitsee länsimaissa.

Viimeisen 15 vuoden aikana globaaleiden FSC®-sertifioitujen metsien määrä on kasvanut tasaisesti 45 miljoonasta hehtaarista hieman yli 200 miljoonaan.

fsc forest area map
fsc forest area stats
Growth in FSC®-certified forest area 2003–2017 (millions of hectares). Source: FSC, Annual Report 2017.

Ja sitten – Milloin puut todellisuudessa sitovat ja vapauttavat CO2:a?

Maailman metsiin ja erityisesti sademetsiin viitataan usein ”maapallon vihreinä keuhkoina”. Valoisaan aikaan puiden vihreät lehdet ja kasvit imevät CO2:a ilmasta. Lehden sisällä CO2 sitoutuu veteen ja muuttuu sokeripitoiseksi glukoosiksi. Tämä saa puun kasvattamaan oksia, runkoa, hedelmiä, lehtiä ja juuria. Tällä tavalla CO2 on sitoutunut puuhun hiilenä.

Ainoa sivutuote on happi (fotosynteesi). Niin kauan kuin puu kasvaa, se sitoo enemmän hiilidioksidia, kuin vapauttaa hengittäessään. Kun puu on täysikasvuinen, se saavuttaa stabiilin tason, jossa se vapauttaa hiilidioksidia yhtä paljon kuin sitoo sitä fotosynteesissä. Kun puusta tulee vanha ja se kaatuu, vapauttaa se enemmän hiilidioksidia kuin sitoo fotosynteesissä.

Jos puu saa maatua luonnossa, kaikki siihen sitoutunut CO2 vapautuu uudelleen ilmakehään. Metsänhoidossa ihminen voi olla toimiva osa kiertokulkua. Voimme istuttaa puita, jotka sitovat hiilidioksidia – ja kaataa puita, jotka ovat täysikasvuisia eivätkä enää sido enempää hiilidioksidia kuin vapauttavat. Jos istutamme aina uusia puita kaadettujen tilalle, kaadettuja puita kutsutaan CO2-neutraaleiksi.

Jos istutamme suurempia metsäalueita, saamme aikaan suuremman hiilidioksidia sitovan alueen, joka varastoi enemmän CO2:a. Ruotsissa Sveriges Landbrugsuniversitet -yliopistossa tehty tutkimus näyttää että, mitä nopeammin metsä kasvaa, sitä enemmän se sitoo CO2:a. Ilmastonäkökulmasta on siten parempi kasvattaa metsää ja käyttää puu heti, kuin antaa metsän kasvaa paikallaan – kunhan metsää kasvatetaan kestävästi ja puutuotanto ottaa ympäristön huomioon.

Blue Bam
Fsc Forest view

Mitä FSC-sertifioituja pakkauksia Scanlux Packaging voi tarjota tarpeisiisi?

Scanlux Packaging asiakkaana sinulla on aina mahdollisuus valita ympäristöystävällinen ratkaisu. Tarjoamme FSC®-sertifioituja pakkauksia, ja autamme asiakkaitamme analysoimaan ja optimoimaan paketointitarpeet niin, että ne sopivat yrityksesi brändiin ja arvoihin. Kaikki FSC® tuoteryhmät, kuten paperipussit, lahjarasiat, lahjapaperit, silkkipaperit, aaltopahvit ja kuittirullat voidaan valmistaa 100% FSC®-sertifioituina, FSC® yhdistelminä ja FSC® kierrätettyinä. Henkarit toimitetaan ainoastaan 100% FSC® sertifioituina. Scanlux Packaging on vuodesta 2015 ollut sekä FSC®-sertifioitu että ISO 14001-sertifioitu ympäristöjohtamisessa.

Esimerkkejä muilta asiakkailtamme: Kestävää designia Björn Borgille Scanlux Packaging kestävä esite

Lähteet:

https://ic.fsc.org/en 
FSC® Annual Report 2017 FSC, Facts & Figures, 2 November 2018 Forest Stewardship Council®: Global Strategic Plan 2015–2020 
https://www.forestsoftheworld.org/ https://au.fsc.org/en-au 
Skoven i Skolen: Ti spørgsmål og svar om skov, træ og klima: http://www.skoven-i-skolen.dk/content/10-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-og-svar-om-skov-tr%C3%A6-og-klima

Muita tarinoita

ARTIKKELI

Huomioi nämä seikat ympäristöy-stävällisten verkko-kauppapak-kausten hankinnassa

Maailmanlaajuinen vähittäiskauppa muuttuu jatkuvasti. Erityisesti sähköinen kaupankäynti kukoistaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Lue lisää

suunnitteluprojekti

Filippa K asettaa ympäristön ja laadun etusijalle

Filippa K keskittyy tyylikkääseen ja eksklusiiviseen muotoiluun, joka on valmistettu laadukkaista materiaaleista. Siten heidän kantokassinsa tulee myös heijastaa näitä arvoja.

Lue lisää ratkaisustamme
Oliko tästä artikkelista apua?
JooEi
Black Corrugated Winebox 2 Bottle lisättiin ostoskoriin