3 askelta onnistuneeseen pakkausstrategiaan

Oletko pohtinut yrityksesi pakkausstrategiaa?

Entä sitä, miten strategiasi tukee yrityksesi identiteettiä ja tavoitteita? On huomionarvoista, että yhä edelleen useat yritykset eivät ole pohtineet pakkausstrategiaansa, tai se on epäselvä.

Yleensä tämä johtaa siihen, että yritykset eivät saa tarpeeksi vastinetta niille rahoille, jotka pakkauksiin on laitettu. Ja usein oppirahat tulevat suhteellisen kalliiksi. Alan kysyntä, odotukset ja lainsäädäntö muuttuvat jatkuvasti. Ne asettavat korkeampia vaatimuksia myymälöille ja verkkokaupoille, joiden pitää jatkuvasti optimoida ja kehittää pakkauksiaan. Ainakin siinä tapauksessa, jos ne mielivät selviytyä markkinoilla, joilla kilpailu on kovaa.

Tässä artikkelissa keskitymme pakkausstrategiaan. Mitä kaikkea siihen kuuluu? Miksi se on tärkeää? Ja miten saat yrityksesi DNA:n paketointiin ja pakkauksiin niin, että ne tuottavat merkitystä ja tulosta?

Vastaukset löydät täältä!

black and white packaging range
Module 9 happy mint short by Scanlux Packaging

Pakkausstrategia on osa markkinointimixiäsi

Kokemuksemme mukaan useat myymälät ja verkkokaupat panostavat pakkaustensa suunnitteluun aika ajoin. Taktinen ja lyhyen aikavälin suunnittelu onkin tärkeää esimerkiksi erilaisten projektien kannalta ja määräaikojen noudattamiseksi.

Mutta mikäli unohdat kokonaan pitkän aikavälin pakkaussuunnitelman, saatat päätyä hapuilemaan pimeässä. Pahimmassa tapauksessa päädyt investoimaan voimavaroja ja rahaa pakkauksiin, jotka eivät menesty odotusten mukaisesti.

Siksi on kaiken A ja O, että pohjatyö on tehty perusteellisesti. Tämä tarkoittaa selkeän ja tavoitteellisen pakkausstrategian laatimista, joka voi olla osa markkinointimixiäsi.

goal

Mikä on pakkausstrategia?

Pakkausstrategiassa esitellään suuntaviivat yrityksen kehitykselle ja pakkausten käytölle. Määriteltyihin tavoitteisiin perustuvan strategian tulee tukea liiketoiminnan yleisiä tavoitteita. Se on siis tärkeä osa yrityksen strategiatyötä ja antaa suunnan päivittäiselle pakkaustyölle.

Pakkausstrategia ei ole yleinen kokonaisuus. Päinvastoin. Se on yksilöllinen ratkaisu, joka tukee yksittäisen yrityksen tarpeita ja tavoitteita. Siksi strategia tulee nähdä alati jatkuvana työnä staattisen kokonaisuuden sijaan. Suuntaa tulee jatkuvasti uudelleenarvioida ja hienosäätää, jotta se on 100 %:sesti ajan tasalla yrityksen yleisen strategian kanssa. Lyhyesti sanottuna yrityksen pakkausstrategian tavoitteena on varmistaa, että:

 • pakkaukset tukevat aktiivisesti yrityksen yleisiä tavoitteita
 • pakkaukset heijastavat yrityksen toivomaa identiteettiä esimerkiksi muotoilun, ulkoasun, materiaalivalintojen, tuotantoprosessien ja viestinnän osalta.

Pakkausstrategian tulee varmistaa, että sanojen takana on tekoja. Ilman kattavaa strategiaa fokus saattaa suurissa yrityksissä kadota. Tämä puolestaan saattaa aiheuttaa sen, että ponnistelut eivät tuota hedelmää toivotulla tavalla. Mikäli tavoitteenasi on esimerkiksi, että yrityksesi toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, on tärkeää, että tämä tavoite on implementoitu pakkausstrategiaasi alusta asti.

Miten pakkaukset tukevat kestävän kehityksen tavoitteita – esteettisesti, toiminnallisesti ja tuotannollisesti? Mitkä toimet voisivat tuoda yritystäsi lähemmäs näitä tavoitteita? Entä mitä tulisi välttää kokonaan?

Module dry paper Scanlux Packaging
Girl with shopping bags
Module lefft Happy mint by Scanlux Packaging

Pakkausstrategiasi on merkittävä asiakaskokemuksen kannalta

Miksi aika ja rahat sitten kannattaa käyttää pakkausstrategiaan? Siihen on monta hyvää syytä. Markkinoinnin näkökulmasta vedenpitävällä pakkausstrategialla on paljon etuja. Strategia voi esimerkiksi:

 • lisätä yrityksesi näkyvyyttä
 • lisätä brändisi tunnettuutta
 • vaikuttaa asiakkaiden brändiymmärrykseen ja ostopäätöksiin
 • vahvistaa asiakassuhdetta.

Näiden etujen saavuttamiseksi tarvitaan ensinnäkin perusteellista strategiatyötä. Näin varmistat, että sekä markkinointi että brändääminen tukevat pakkauksen designia.

Mikäli onnistut tässä, voit luoda ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen. Tutkimus osoittaa, että 90 % päätöksistämme perustuvat tunteisiin. Päätökset ja ostotapahtumat ovat siis kaukana rationaalisesta. Tämä tarkoittaa myös, että asiakkaat odottavat yhä enenevissä määrin saavansa elämyksellisen ja rikastuttavan kokemuksen.

Siinä pakkauksella ja paketoinnilla on ratkaiseva rooli. Asiakkaan katse kiinnittyy nimittäin ensimmäisenä niihin. Näin ollen pakkaukset ovat tärkeitä yrityksen identiteetin kannalta. On tärkeää, että pakkaus edustaa yrityksen brändiä ja imagoa oikealla tavalla. Lisäksi niiden tulee tietysti herättää positiivisia tunteita ja luoda hyvä käyttäjäkokemus.

paper bag detail

Arvojen ja fyysisen designin 100% vastaavuus

Hyvän asiakaskokemuksen luominen pakkauksen avulla on monimutkainen tehtävä. Siksi on tärkeää, että pakkausstrategiaa on työstetty perusteellisesti. Hyvin suunnitellun pakkausstrategian avulla saat helposti ja optimaalisesti tuotua arvosi designiin. Mikäli arvosi, ydintarinasi ja tavoitteesi ovat valmiina ja kohdillaan, on sinun paljon helpompi muuntaa ne räätälöidyiksi ja toimiviksi pakkausratkaisuiksi. Toisin sanoen ne muuntuvat pakkauksiksi, jotka:

 • vastaavat yrityksesi visuaalista ja esteettistä identiteettiä (logo, printit, värit jne.)
 • välittävät yrityksesi viestin ja DNA:n
 • heijastavat yrityksesi arvoja, missiota ja visiota (materiaalivalinnat, tuotanto, levitys jne.)
 • erottavat sinut kilpailijoista ja vahvistavat brändisi tunnettuutta
 • optimoivat yleistä asiakaskokemusta

 

Lyhyesti sanottuna: pakkausstrategian avulla voit luoda täydellisen vastaavuuden pakkausratkaisujesi ja yrityksesi välillä. Pitkällä aikavälillä tämä näkyy tuloksessa. Tämän vastaavuuden saavuttamiseksi sinun tulee kuitenkin ensin asettaa tavoitteesi tarkasti tärkeysjärjestykseen:

”Pakkauksen tulee heijastaa yrityksen brändiä ja vastata sitä niin materiaalien, grafiikan kuin designinkin osalta. Pakkauksia optimoidessamme näemme usein, miten asiakkaalla on käsitys ”täydellisestä materiaalista”, mutta valitettavasti täydelliseltäkin vaikuttavalla asialla on haittapuolensa. Kyse onkin näin ollen tasapainosta: mitkä tavoitteet ovat yritykselle kaikkein tärkeimmät?

Jesper Andersen, johtaja ja kumppani, Scanlux Packaging A/S
list
Module lefft Happy mint by Scanlux Packaging

Pakkausstrategian 3 perusvaihetta

Pakkausstrategiassa on kyse yrityksen vision ja mission muuntamisesta konkreettisiksi teoiksi.

Siis toimintasuunnitelmasta, joka perustuu konkreettisiin tekoihin, ja joka kertoo, miten ne on mahdollista saavuttaa. Pakkausstrategian työstämiseen kuuluu tyypillisesti kolme perusvaihetta:

1. Selventäminen: Yrityksen arvojen ja ydintarinan sekä vision ja mission selventäminen

2. Tavoitteiden asettaminen: Yrityksen tavoitteiden muotoilu tarpeiden, aseman ja tulevaisuudennäkymien perusteella.

3. Toimet: Tavoitteita vision ja mission mukaisesti tukevien toimien suunnittelu.

Tarpeelliset toimet riippuvat siis yrityksesi missiosta ja visiosta. Useat yritykset päättävät muotoilla pakkausstrategiansa perustuen tiettyihin tekijöihin, kuten:

 • Periaateohjelman X kohtaa, jotka määrittelevät lähestymistavan pakkaukseen.
 • Pysyvä pakkausta koskeva toimintasuunnitelma, jolla varmistetaan, että yritys saavuttaa niin vision kuin tavoitteetkin.
 • Lista yrityksen ydinkertomuksista, ja miten pakkaus tukee niitä.
 • Sisäiseen käyttöön tai yhteystyökumppaneille tarkoitettu strategiaopas, jossa kuvaillaan, miten ja mihin tarkoituksiin pakkauksia käytetään.

 

Pakkausstrategioita on monenlaisia. Olipa pakkausstrategiasi mikä tahansa, tulisi sen kuitenkin ottaa huomioon seuraavat asiat:

 • materiaalivalinnat
 • kuljetus
 • tuotanto ja jakelu
 • design – sekä käytännöllisyyden että estetiikan näkökulmasta
 • työolot tuotannossa
 • kestävä kehitys.

 

Yllä on mainittu vain muutamia asioita, jotka strategiatyössä tulisi ottaa huomioon. Ja tämä työ kannattaa tehdä perusteellisesti. Oikea pakkausstrategia voi nimittäin auttaa vahvistamaan brändisi asemaa ja kilpailukykyä pitkällä aikavälillä: 

Asiakkaamme ymmärtävät yhä enenevissä määrin pakkauksen merkityksen markkinoinnissa: se voi erottaa yrityksen kilpailijoista niin designin, ympäristöystävällisyyden kuin käytännöllisyydenkin osalta. Pakkausstrategiassa on tärkeää löytää yrityksesi painopisteet sekä optimaalinen tasapaino. Tiedämme, että kuluttajille pakkaukset ovat vertailukohta heidän arvioidessaan sisällön arvoa.

Jesper Andersen, johtaja ja kumppaniScanlux Packaging A/S

Lähteet:

Brandstrategyinsider.com (2018): Four Elements That Shape Brand Experiences. Smithers Pira (2019): The Future of Global Packaging to 2024. Infiniti Research (2019): Why it’s time to rethink your packaging strategy and how to do it right.

Muita tarinoita

ARTIKKELI

Pakkaus on tärkeä osa markkinointia – käytä sitä!

Käytätkö pakkauksia käytännöllisenä tapana suojata tuotteitasi? Tutkimus osoittaa, että kolmasosa asiakkaiden ostopäätöksistä perustuu siihen, miltä tuotteen pakkaus näyttää. 

Lue lisää

ARTIKKELI

Huomioi nämä seikat ympäristöy-stävällisten verkkokauppa-pakkausten hankinnassa

Maailmanlaajuinen vähittäiskauppa muuttuu jatkuvasti. Erityisesti sähköinen kaupankäynti kukoistaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Lue lisää
Oliko tästä artikkelista apua?
JooEi
Black Corrugated Winebox 2 Bottle lisättiin ostoskoriin