Hjem>E-handel, Miljø og bæredygtighed>Hvorfor vælge FSC®-certificeret emballage?

Hvorfor vælge FSC®-certificeret emballage?

Du kan være med til at sikre naturen, de sociale forhold og fremme ansvarlig skovdrift når du vælger FSC®-certificeret emballage.

En af de globale organisationer, som arbejder for at fremme ansvarlig skovdrift og brug af verdens skove, er FSC®.

Bæredygtighed og miljø har i stigende grad betydning for den endelige forbruger, når der skal vælges varer. Forbrugerne vælger i dag ofte miljøvenlige produkter, og de har fokus på, hvor produkterne kommer fra, og hvordan de er produceret. Dette er ikke alene i forhold til for eksempel valg af fødevarer, men også i forhold til emballage.

I forhold til FSC® og forbrugernes kendskab til FSC®s logo, viser en global undersøgelse i 2017 at der var et brand awareness på gennesnitligt 50% blandt 13 adspurgte lande.

FSC brand awareness på logo - Scanlux Packaging

I denne artikel vil du ikke kun få mere at vide om FSC®, FSC-certificeringer, og hvad FSC kæmper for – men også blive lidt klogere på, hvorfor det faktisk i forhold til CO2 sommetider er bedre at dyrke skoven og bruge træet end at lade træet stå:

• Hvem er FSC®?
• Hvad står FSC®-mærket for?
• Hvordan sikrer FSC® overholdelse af sine standarder?
• Hvilke typer skove kan FSC®-certificeres – og hvilke træsorter anvendes?
• Hvor mange skove er FSC®-certificerede?
• Og så lige – Hvornår optager eller afgiver træer egentlig CO2?
• Hvilken FSC®-certificeret emballage kan Scanlux Packaging tilbyde dig?

Hvem er FSC®?

Forest Stewardship Council® er en international non-profit medlemsorganisation og mærkningsordning, der blev etableret i Toronto i 1993 på initiativ fra miljø- og menneskerettighedsorganisationer og skovejere fra 26 forskellige lande. Målet var at skabe fælles globale principper for ansvarlig skovdrift, inklusive et nyt og troværdigt system, der kunne garantere ansvarligt produceret træ og papir til forbrugere verden over. FSC® selv hverken producerer eller sælger varer.

Hvem er FSC®? Se videoen.

Hvad står FSC®-mærket for?

FSC ®-mærket er en garanti for, at

  1. der i en FSC®-skov ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Dette er med til at sikre en CO2-neutral skov.
  2. dyr og planteliv bliver beskyttet. Dele af FSC®-skove fredes helt, og områder med truede dyr og planter beskyttes.
  3. de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr, en ordentlig løn og ret til at organisere sig i fagforeninger.
  4. lokalbefolkningen får glæde af indtægterne fra skoven, og der bruges lokal arbejdskraft.
  5. indfødte folkeslag er sikret retten til at bruge skoven, som de tidligere har gjort, og de inddrages i skovens forvaltning. For eksempel friholdes hellige områder og jagtarealer for fældning.

I mange af verdens fattigste lande er det en del af den nationale FSC®-skovstandard, at en vis procentdel af overskuddet fra skovdriften går til opbygning af skoler, klinikker m.m. FSC® er den eneste globale mærkningsordning, der har bred opbakning fra grønne organisationer som WWF, Greenpeace og Verdens Skove.

FSC®-mærket findes på alle typer produkter, som er lavet af træfibre, blandt andet grillkul, gulve, terrasser, papir, møbler, smykker og emballager.

FSC-mærket

FSC® har et strengt internationalt kontrolsystem. Træet skal altid kunne spores tilbage til den skov, hvor det stammer fra. Dette er uanset hvor mange led, der er mellem skoven og butikken. Hvert enkelt led i kæden mellem skov og forbruger skal have sin egen certificering og sit eget certificeringsnummer. Det er på denne måde, at FSC®-systemet kontrollerer sporbarheden på dine FSC®-produkter.

Alle led i kæden med en certificering kontrolleres en gang årligt ved et kontrolbesøg af et uafhængigt certificeringsfirma. Der foretages desuden uanmeldte kontrolbesøg efter behov. Ud over den årlige kontrol af de enkelte led i kæden kontrollerer FSC® også certificeringsfirmaerne og sikrer, at de er kompetente til at certificere i henhold til FSC®s standarder.

CoC-certificerede virksomheder skal til alle tider kunne bevise, at de adskiller FSC®-certificerede materialer og materialer fra andre kilder i produktion og opbevaring.

Fra skov til slutbruger

FSC®-certificerede produkter er en garanti for vores kunder, at alle materialer kommer fra skove med ansvarligt skovdrift.

Forest Management (FM) certificering: Skovejere eller skovforpagtere kan ved at opfylde FSC®s principper og kriterier for skovdrift opnå en Forest Management-certificering (FM). Skovejeren eller skovforpagteren er ansvarlig for at opfylde og overholde reglerne i den nationale FSC-skovstandard.

Chain-of-Custody (CoC) certificering: For at videresælge eller producere et FSC®-certificeret produkt skal en virksomhed have en Chain of Custody certificering (CoC). Skovejere, producenter, grossister m.fl. kan opnå denne certificering. På denne måde er der tale om en sporbarhedscertificering, som sikrer, at de produkter, der sælges som FSC®-certificeret, kan følges hele vejen fra træ i skoven til det som endeligt produkt bliver solgt til forbrugeren. Alle led i kæden skal have dette certifikat, før de må sætte FSC®s logo på et produkt.

Hvilke typer skove kan FSC®-certificeres – og hvilke træsorter anvendes?

Alle typer skove kan certificeres – FSC®s regler for ansvarlig skovdrift dækker således både tropiske og tempererede skove. Der fremstilles derfor også FSC ®-mærkede produkter af de sorter, vi kender her fra Europa som for eksempel eg, bøg og ask.

Alle typer skove kan certificeres,

Hvor mange skove er FSC ®-certificerede?

Over 200 mio. ha skov fordelt på 86 lande var FSC ®-certificeret ved udgangen af 2018. Arealet svarer til ca. 20% af Europas størrelse. Langt hovedparten af arealerne ligger indtil videre i den vestlige verden.

Kilde: FSC, Facts and Figures, November 2, 2018

I løbet af de sidste 15 år er det globale FSC ®-certificerede skovareal vokset støt fra ca. 45 mio. ha til nu godt 200 mio. ha.

Vækst i FSC ®-certificerede skovarealer 2003-2017 (Mio. ha)

Kilde: FSC, Annual Report 2017

Og så lige – hvornår optager eller afgiver træer egentlig CO2?

Verdens skove og især regnskove bliver ofte refereret til som ”verdens grønne lunger”.

Når det er lyst, optager de grønne blade på træer og planter CO2 fra luften. Inde i bladet bliver CO2 bundet sammen med vand og lavet om til sukkerstoffet glukose. Det omdanner træet til grene, ved, frugter, blade og rødder. På den måde bliver CO2 bundet inde i træet som kulstof. Der er kun ét affaldsstof: det er ilt (fotosyntese).

Så længe et træ vokser, vil det optage mere CO2, end det afgiver via dets ånding. Når et træ er fuldt udvokset, når det et stabilt niveau, hvor det ånder lige så meget, som det laver fotosyntese. Når træet bliver gammelt og forfalder, vil det afgive mere CO2, end det optager i fotosyntesen. Hvis træet får lov at blive nedbrudt i naturen vil al den CO2, der er optaget i veddet, blive givet tilbage til atmosfæren.

Ved skovdrift kan mennesket gå ind og være en del af denne cyklus. Vi kan plante træer som optager CO2 – og fælde træerne, når de er udvoksede og holder op med at optage mere CO2, end de afgiver. Hvis vi planter nye træer, hver gang vi fælder et, vil det træ, vi fjerner fra skoven være det, man kalder CO2-neutralt. Hvis vi tilplanter et større areal med træer, vil vi sætte større CO2-optag i gang – og en større lagring af CO2.

Forskning på Sveriges Landbrugsuniversitet viser, at jo hurtigere skoven vokser, desto mere CO2 optager den. Fra et klimasynspunkt er det således umiddelbart bedre at dyrke skoven og bruge træet end at lade skoven stå – forudsat at skoven bliver dyrket bæredygtigt, og at træproduktionen tager hensyn til miljøet.

Verdens skove bliver ofte refereret til som ”verdens grønne lunger”.

Hvilken FSC®-certificeret emballage kan Scanlux Packaging tilbyde dig?

Som kunde hos Scanlux Packaging har du altid mulighed for at vælge miljøvenlige løsninger. Vi kan tilbyde FSC®-certificeret emballage, og vi hjælper vores kunder med at analysere og optimere deres emballagebehov så det matcher deres brand og værdier.

Alle FSC® produktgrupper som papirsposer, gaveæsker, gavepapir, silkepapir, bølgepap og kasseruller kan leveres i FSC 100%, FSC Mix og FSC Recycled. Dog leveres bøjler kun i FSC 100%.

Scanlux Packaging har siden 2016 haft både en FSC®-certificering og en ISO 14001-certificering i miljøledelse.

Sådan gør andre kunder: Bæredygtigt design til Björn Borg

Scanlux Packaging brochure: Bæredygtig emballage