Design Audit

Design Audit

Emballage är ett viktigt verktyg i din marknadsföring – dra nytta av det!

Ser du endast ditt emballage som ett praktiskt sätt att skydda dina produkter på?

En undersökning visar att en tredjedel av dina kunders köpbeslut är baserade på hur din produkts emballage ser ut. Det innebär att en stor del av dina potentiella kunder kan förlora intresset om emballaget inte fångar deras uppmärksamhet eller inte förmedlar ditt varumärke tillräckligt bra. Emballaget spelar därför en mycket viktig roll i marknadsföringen av ditt varumärke.

Emballaget kan förstärka ditt varumärke genom att kommunicera dina varumärkesvärden, vara en plattform för din storytelling och skapa igenkänning – vilket i slutändan bidrar till att påverka dina intäkter och om dina kunder kommer att handla av dig igen.

Det finns därför mycket att hämta om du ser emballaget som en del av din marknadsföring med en väl genomtänkt emballagestrategi. 

”Emballage är ofta ett underskattat marknadsföringsverktyg. När emballaget är genomtänkt i både funktion och design blir den en integrerad del av produkten och kunden får en känsla av ett varumärke som står för kvalitet med fokus på kundupplevelsen. Ett varumärkesanpassat emballage kan bli ett designobjekt i sig. Jag tror att de flesta av oss har haft den där "WOW"-känslan med ett väldesignat, snyggt emballage. Då minns vi definitivt just den produkten och just det varumärket."

I den här artikeln fokuserar vi på fördelarna att använda emballage som en del av din marknadsföring och hur du kan integrera emballage som ett verktyg i din marknadsföring.

Emballage är ett
förbisett
marknadsförings-verktyg

Naturligtvis är produkten viktig, eftersom den är kärnan i ditt företag, men fler och fler marknadsförare inser hur viktig emballaget är för att få en större marknadsandel. Konsumenterna har allt högre förväntningar på den produkt de får hem.

Ditt varumärke kommer bara att förbli relevant för konsumenterna om du kan sticka ut och kommunicera dina värderingar. Konsumenterna ser inte längre emballaget som en enkel behållare för produkten, utan också som något som ska överraska dem, skapa känslor, vara praktiskt och kanske även miljövänligt. Det räcker inte längre att marknadsföra din produkt som den bästa. Emballaget måste också förmedla en historia. Du kan till exempel säga till dem:

  • Varför din produkt skapar värde.
  • Hur din produkt kom till, kanske finns det en intressant bakgrundshistoria.
  • Vilka material emballagen är gjorda av och hur kunden kan källsortera dem.

 

Om du som varumärke inte kommunicerar tillräckligt bra med ditt emballage förlorar du dess stora potential.

woman with shopping bags

Hur viktig är emballaget för att marknadsföra din produkt?

Ditt emballage är en avgörande faktor för hur ditt varumärke identifieras och uppfattas. Den globala medie- och marknadsföringsplattformen The Drum uppskattar att 70 % av konsumenterna skapar sig en uppfattning om varumärket utifrån emballaget. Samtidigt anser 63% att emballaget nästan är lika viktigt som själva varumärket. Marknadsföring av din produkt handlar i hög grad om varumärkesbyggande, och om så många konsumenter baserar sin uppfattning om varumärket på emballaget blir det tydligt hur mycket det spelar roll.

90% av konsumenterna kommer också att återvinna produktemballaget efter köpet, och 40% kommer att dela en bild på emballaget om det är tillräckligt intressant.

Undersökningen visar hur viktigt emballage kan vara ur ett marknadsföringsperspektiv. Om dina kunder får bättre varumärkeskännedom, uppmuntras att återanvända förpackningen och att dela med sig av sina goda erfarenheter, skapar du en ovärderlig kundrelation och lojalitet, samtidigt som kunderna kommer att dela med sig av sina positiva erfarenheter av ditt varumärke.

Emballage kan vara en vandrande reklamskylt som förmedlar meningsfulla budskap genom allt från typografi till grafik. Ett genomtänkt emballage bidrar till dina kunders köpupplevelse när de tar emot, öppnar och använder din produkt.

Det är just därför du måste se ditt emballage som mer än en praktikalitet – och i stället börja se dem som ett sätt att marknadsföra dig själv och ditt varumärke. När du överför din varumärkesidentitet på ditt emballage på rätt sätt kan du skapa en minnesvärd upplevelse för dina kunder. 

Faktum är att en tredjedel av de som handlar på nätet säger att märkesförpackningar påverkar deras uppfattning om varumärket, medan 60% anser att skräddarsydda förpackningar får varumärket att verka lyxigare.

Hur man använder emballage som ett marknadsföringsverktyg

När du använder emballage som ett marknadsföringsverktyg är det viktigt att skräddarsy din emballageupplevelse genom att noggrant välja frakt- och emballagematerial och samtidigt vara kreativ i hur du presenterar dina produkter. Skräddarsytt emballage syftar till att ge kunden ett mervärde och att skapa ett positivt första intryck av ditt varumärke.

Det finns många praktiska saker du kan göra för att skapa emballage som gagnar ditt varumärke. Det kan handla om allt från utformningen och layouten av själva emballaget till olika komplement, till exempel silkespapper, klistermärken, en skräddarsydd lapp eller en how-to-guide för att hjälpa din kund på vägen.

Du kan använda dig av både insidan och utsidan av ditt emballage i din marknadsföring. Detta kan bidra till att lyfta fram fördelarna med din produkt. Till exempel kan de unika egenskaperna vara att din produkt är ekologisk, miljövänlig, praktisk eller något helt annat. Det är sådana detaljer som är bra försäljningsargument och som redan ingår i din marknadsföring. Varför inte dra nytta av dem och framhäva dem på ditt emballage med antingen text eller grafik?

Du kan se alla dessa delar som varumärkes- och marknadsföringsmöjligheter. Ta till exempel den klassiska följesedeln som de flesta paket levereras med. Om du i stället för att lägga den högst upp i paketet flyttar den så att den ligger lite gömd under produkten, kommer den inte att påverka kundens första intryck av produkten. Du kan även dekorera kvittot med din logotyp och dina färger, så att även den lite mindre spännande papperslappen blir en del av ditt varumärke.

Det är alltid viktigt att tänka på sådana små marknadsföringsaspekter i ditt emballage och i din emballagedesign. Tänk också på emballaget i alla dina försäljningskanaler och se till att det finns en gemensam nämnare. Det kommer att göra stor skillnad för upplevelsen av produkten och ditt varumärke.

ByNach blu luxery bags
eye

Skapa en genomtänkt emballagestrategi

Tänk långsiktigt med din emballagestrategi och maximera värdet av dina emballageinvesteringar. Gör det till en viktig del av din marknadsföring. Genom att kombinera några av ovanstående idéer i en genomtänkt emballagestrategi kan du stödja din varumärkesidentitet och göra det mycket lättare att se emballaget som ett marknadsföringsverktyg.
Ur ett marknadsföringsperspektiv kan en förpackningsstrategi:

  • öka din varumärkeskännedom
  • påverka kundernas varumärkesuppfattning och köpbeslut
  • stärka kundrelationerna.

Om du vill ha ännu fler tips för att skapa en framgångsrik emballagestrategi kan du läsa vår artikel om 3 steg till en lyckad emballagestrategi..
Det råder ingen tvekan om att en emballagestrategi som fokuserar på emballaget som en del av marknadsföringen ger många fördelar. Flera undersökningar visar också att om du prioriterar emballage i din marknadsföringsbudget kan du nå en mycket bredare konsumentbas och stärka både varumärkesuppfattning och kundrelationer. 

Kort sagt kan emballage vara en mycket effektiv del av marknadsföringen om du lägger tid på strategin.

Andra berättelser

ARTIkel

Få din emballage-strategi i 3 steg

Har du funderat över ditt företags emballagestrategi? Vi upplever att många butiker och webshoppar planerar sina emballage från fall till fall. Är detta din strategi också?

HITTA DE TRE STEGEN HÄR

ARTIkel

Emballage binder samman den fysiska världen och onlinevärlden.

En omnikanalstrategi handlar om att skapa en koppling och en strömlinjeformad kundupplevelse över alla kanaler.

Läs mer om omnikanal

ARTIkel

Överraska dina kunder med dessa 5 olika emballagemodeller

Med en varumärkesenlig emballagedesign med genomtänkta detaljer kan du fullända kundupplevelsen. Det finns många möjligheter att få emballage designade för att spegla ditt varumärke och få det att sticka ut från konkurrenterna.

Läs mer
Var den här artikeln till hjälp?
JaNej
Black Corrugated Winebox 2 Bottle har lagts till i din varukorg