Design Audit

3 steg för en lyckad emballagestrategi

Har du funderat över vilken emballagestrategi ditt företag har?

Och i så fall – går den hand i hand med din verksamhets identitet och målsättningar?

Det tåls att tänka på att det fortfarande finns många företag som står helt utan eller har en oklar emballagestrategi. Det betyder som regel att företagen inte får tillräckligt med värde av de pengar som de investerat i emballage, och det kan på sikt stå dem dyrt.

Efterfrågan, förväntningarna och lagarna för detta område ändrar sig löpande. Det ställer högre krav till butiker och webbshoppar, som konstant måste optimera och utveckla sitt emballage, speciellt om de hoppas kunna överleva på den konkurrensutsatta marknaden.I denna artikel fokuserar vi på emballagestrategi. Vad täcker strategin? Varför är det viktigt? Hur får du in ditt företags DNA i inslagning och emballage på ett bra sätt, samtidigt som det ger resultat?

Här får du svaren!

sort hvid luksus emballage
Module 9 happy mint short by Scanlux Packaging

Emballagestrategi är en del av din marknadsföringsmix

Vi upplever att många butiker och webshoppar planerar sitt emballage från gång till gång. Den taktiska och kortsiktiga planläggningen är viktig för att hålla tidsfrister och ro enskilda projekt i hamn.

Om du däremot glömmer bort den långsiktiga planen för ditt emballage riskerar du att famla i mörkret, och i värsta fall kan du råka investera både spillda krafter och pengar i emballage som inte presterar som förväntat.

Därför är det a och o att du gör ett ordentligt förarbete. Detta innebär att få formulerat en tydlig och målinriktad emballagestrategi, som kan vara en del av din marknadsföringsmix.

mål

Vad är en emballagestrategi?

En emballagestrategi kartlägger riktlinjerna för företagets utveckling och användning av emballage. Utifrån de definierade målsättningarna ska strategin stödja företagets övergripande mål. Det utgör alltså ett viktigt delelement i företagets strategiarbete och sätter kursen för hur man på en daglig basis ska jobba med emballage.

En emballagestrategi ser inte likadan ut för alla företag. Tvärtemot, det är en individuell lösning som stödjer det enskilda företagets behov och målsättningar. Strategin bör därför ses som ett löpande arbete och inte något som är statiskt. Kursen ska hela tiden evalueras och finjusteras så att den är 100% i linje med verksamhetens övergripande strategi.

Kort beskrivet har en emballagestrategi följande ändamål:

 • Att emballaget aktivt bidrar till att nå företagets övergripande mål
 • Att emballaget avspeglar företagets önskade identitet – till exempel när det kommer till design, uttryck, materialval, tillverkningsprocess, kommunikation och budskap.

Emballagestrategin ska säkerställa handling och inte bara vara tomma ord. Utan en övergripande strategi är det lätt att mista fokus i en större organisation. Detta kan även resultera i att dina idéer och ansträngningar inte blir genomförda på rätt sätt.

Om du till exempel har höga ambitioner om att vara ett miljövänligt företag är det viktigt att du får detta inarbetat redan från början i din emballagestrategi. Hur stödjer emballagen dina miljövänliga mål – estetiskt, funktionellt och produktionsmässigt? Vilka åtgärder kommer att ta er närmare målet? Och vad är det som ni borde undvika?

Module dry paper Scanlux Packaging
kvinne med shopping bags
Module lefft Happy mint by Scanlux Packaging

Din emballagestrategi påverkar kundupplevelsen

Men varför slösa tid och pengar på en emballagestrategi? Det finns det faktiskt riktigt många bra anledningar till.

Ur ett marknadsföringsperspektiv har en solid emballagestrategi massor med fördelar. Strategin kan bland annat:

 • Öka medvetenheten om ditt företag
 • Göra ditt varumärke mer känt
 • Påverka hur kunderna uppfattar ditt varumärke samt deras köpbeslut
 • Stärka kundrelationen

För att uppnå dessa fördelar krävs först och främst ett ordentligt strategiarbete. Här ska du säkerställa att både marknadsföring och varumärksbyggande aktiviteter stöder emballagets design. Om du lyckas med det kommer du dessutom skapa en unik och genomarbetad kundupplevelse.

Forskning visar att 90% av våra beslut är känslostyrda. Detta innebär att såväl beslut som köp inte enbart är rationella. Det betyder samtidigt att kunderna i en stigande grad förväntar sig en upplevelse som känns vettig och berikar dem. Det är här emballage och inslagning en avgörande faktor.

Det är det första som kunderna ser och därför är det viktigt för ditt företags identitet. Därför är det viktigt att emballagen representerar företagets image och varumärke på ett korrekt sätt. För att inte tala om att väcka positiva känslor och skapa en bra användarupplevelse.

jorn borg detalje på papir pose

Från värdegrund till fysisk design – en 1:1-match

Att skapa en bra kundupplevelse med ditt emballage är en komplex uppgift. Därför är det så viktigt med en genomarbetad emballagestrategi.

Med en välformulerad emballagestrategi har du nämligen en optimal utgångspunkt för att ta steget från värdegrund till design. Om du har värdegrunden, kärnberättelsen och målsättningar på plats är det mycket lättare att översätta dem till en skräddarsydd emballagelösning som fungerar.

Det vill säga emballage som:

 • Matchar ditt företags visuella och estetiska identitet (till exempel logo, print, färger osv.)
 • Förmedlar ditt företags budskap och DNA
 • Avspeglar företagets värdegrund, mission och vision (till exempel materialval, produktion, distribution osv.)
 • Sticker ut från konkurrenterna och stärker ditt varumärkes igenkännlighet
 • Optimerar den totala kundupplevelsen

Kort sagt: Med en emballagestrategi kommer du kunna skapa en 1:1-match mellan ditt emballage och ditt företag, och det kommer att visa sig i det långa loppet.

För att uppnå denna match kräver det först och främst att du prioriterar dina målsättningar:

”Emballagen bör i hög grad avspegla och matcha företagets varumärke när det kommer till materialval, grafik och form.

Vi ser många gånger vid optimering av emballage att kunderna har en idé om det ”perfekta materialet”, men det finns dessvärre inte någonting som är så pass bra att det inte har några negativa effekter. Därför handlar det om en hårfin balans mellan vilka målsättningar som väger tyngst hos det enskilda företaget.

Jesper Andersen, direktör och partner, Scanlux Packaging A/S
huske liste
Module lefft Happy mint by Scanlux Packaging

Emballagestrategins 3 grundläggande steg

En emballagestrategi handlar om att översätta företagets vision och mission till konkreta initiativ. Det innebär en handlingsplan som bygger på konkreta principer och som tydligt förklarar hur ni lever upp till dem.

När du skapar emballagestrategin går du typiskt genom tre grundläggande steg:

1. Upptäckt/förtydligande: Förtydligande av vad företagets värdegrund och kärnberättelse är – här ingår även vision och mission

2. Målsättningar: Formulering av företagets målsättningar baserade på behov, ståndpunkt och framtidsperspektiv

3. Aktiviteter: Planläggning av insatser som stöder målen i enlighet med företagets vision och mission

Vilka aktiviteter och åtgärder som behövs beror alltså på ditt företags vision och mission. Många företag väljer att formulera sin emballagestrategi utifrån specifika policys. Det kan till exempel vara i form av:

 • Ett principprogram med x antal punkter som definierar tillgången till emballage
 • En fast handlingsplan för emballagen som säkerställer att företaget levererar både när det kommer till vision och målsättningar
 • En lista över företagets kärnvärden och hur emballaget går hand i hand med dem
 • En strategiguide för användning internt eller till samarbetspartners, som beskriver hur det arbetas med emballage och med vilket syfte

 

Det finns många olika sätt att lägga upp strategin på, men oavsett hur din emballagestrategi utformar sig bör den som minimum adressera följande:

 • Val av material
 • Transport
 • Produktion och distribution
 • Design – både funktionalitet och estetik
 • Arbetsvillkor under produktion
 • Hållbarhet

 

Listan här ovan är endast ett utplock av de förhållanden du bör ta ställning till i strategiarbetet, och det kan bokstavligen talat betala sig att göra detta arbete ordentligt. Den rätta emballagestrategin kan nämligen bidra till att stärka företagets varumärke och konkurrenskraftighet i det långa loppet:

Fler och fler av våra kunder får upp ögonen för hur emballage kan få deras marknadsföring att sticka ut ur mängden när det kommer till design, hållbarhet och funktionalitet. Det är viktigt att hitta fram till företagets optimala balans och prioriteringar i en emballagestrategi. Vi vet att konsumenterna använder emballagen som ett riktmärke för att kunna värdera värdet av innehållet.

Jesper Andersen, director and partnerScanlux Packaging A/S

Referenser:

Brandstrategyinsider.com (2018): Four Elements That Shape Brand Experiences. Smithers Pira (2019): The Future of Global Packaging to 2024. Infiniti Research (2019): Why it’s time to rethink your packaging strategy and how to do it right.

Andra berättelser

ARTIkel

Emballage är ett viktigt verktyg i din marknadsföring – använd det!

Ser du ditt emballage som ett praktiskt sätt att skydda dina produkter? En studie visar att en tredjedel av dina kunders köpbeslut baseras på hur emballaget till din produkt ser ut. 

Läs mer

ARTIkel

Viktiga saker att tänka på när du köper miljövänligt och hållbart e-handels-emballage

Den globala detaljhandeln är under ständig förändring. Framför allt blomstrar e-handelsmarknaden mer än någonsin tidigare.

Läs mer

Design projekt

En fraktpåse för sinnena

Låt dina kärnvärden återspeglas i ditt emballage. Här hittar du både färgklickar och klimatsmarta alternativ.

Hoppa ut i det blå
Var den här artikeln till hjälp?
JaNej
Black Corrugated Winebox 2 Bottle har lagts till i din varukorg