Köp- och leveransvillkor

14. september, 2023

1. Förfrågningar

1.1 Generella sälj- och leveransvillkor gäller för alla avtal med Scanlux Packaging samt för försäljning och leverans av tjänster och produkter inom förpackningar till företagskunder.

2. Beställning

2.1 Beställning tas emot med reservation för force major, som innebär strejk, lockout, avsaknad av material, ändringar i lagstiftningen eller liknande omständigheter som ligger utanför Scanlux kontroll.

2.2 Orderbekräftelse per brev eller via mejl samt de punkter som specificeras i detta villkor är bindande.

3. Pris

3.1 Angivna priser är med reservation för förändringar av råvarupris, valutakurs, frakt, skatter, avgifter, ändringar i lagstiftningen eller liknande. Om man överskrider den angivna betalningsfristen tillkommer en ränta på 2% per månad från förfallodag tills att betalning sker.

3.2 Alla priser angivna är exklusive moms, kliché samt design/repro-arbete.

3.3 I det bekräftade priset ingår en eventuell emballageavgift för produkten, som efter Scanlux Packagings bästa uppskattning ska betalas till danska skatteverket. Kunden ska kompensera Scanlux Packaging för eventuell ytterligare skatt, inklusive om nya eller höjda skatter införs eller om Scanlux Packaging mot förmodan har underskattat omfattningen av skatteskulden.

3.4 Om Scanlux Packaging anger ett pris som ”inklusive emballageavgift” innebär detta endast att den skatt som enligt Scanlux Packagings bästa uppskattning ska betalas till danska skatteverket ingår i priset. Informationen kan också betyda att ingen skatt ingår i priset eftersom Scanlux Packaging anser att produkten inte ska beskattas. På begäran kan Scanlux Packaging tillhandahålla information om i vilken utsträckning ett pris inkluderar ett faktiskt skattebelopp.

4. Miljöavgift

4.1 Det tillkommer en miljöavgift på 3,85% på fakturasumman, dock min 30,00 SEK och max 485,00 SEK per faktura.

Miljöavgiften täcker:

 • Miljökostnader som våra transportörer debiterar oss för
 • Energiskatter inklusive CO2-skatter
 • Uppfyllande av miljötillstånd
 • Korrekt sortering och omhändertagande av stora mängder avfall enligt lagstiftning
 • Användning av återvinningsbara förpackningar i produktionen
 • Nya åtgärder för elektronik och IT-utrustning
 • Utveckling av CO2-kalkylatorer och andra verktyg och förfaranden för att minska föroreningar/utsläpp av CO2
 • Nya initiativ (t.ex. solpaneler, byte till LED-lampor etc.)
 • En extern revision utförs två gånger per år av ett ackrediterat certifieringsorgan, som säkerställer att alla spårningsprocesser efterlevs och att Scanlux kontinuerligt upprätthåller och utvecklar nya miljömål och handlingsplaner.

 

5. Särskilda villkor för köp av standardprodukter genom distansförsäljning (webbshop, telefon och dyl)

5.1 Standardvaror skickas på vardagen efter mottagen order. Vanligtvis sker detta 24 timmar efter mottagen order.

5.2 Betalning för de beställda standardprodukterna kommer att debiteras när varorna lämnar vårt lager.

5.3 Kunder har 14 dagars full returrätt av standardprodukter från mottagandet. Returnering sker på egen bekostnad.

5.4 Varor från webbshopens ”Outlet”/”Restpariter” kan inte returneras.

5.5 Returnerade standardprodukter återbetalas helt såvida emballaget är obrutet och den returneras tillräckligt väl förpackad för att transporteras.

5.6 Förbehåll tas för tryckfel och utsålda standardprodukter.

5.7 För beställningar under SEK 1.500,- exkl. moms läggs en avgift på SEK 50,- exkl. moms till för administrativa kostnader, varor från webbshoppen är dock undantaget denna avgift.

5.8 Alla priser på hemsidan är exklusive avgifter och moms.

6. Toleranser

6.1 Scanlux Packaging förbehåller sig rätten till rimliga toleranser med hänsyn till trycktes passning, placering, färgnyanser och tjocklek: Bredd och längd: +/- 10 mm. Tryckplacering: +/- 10 mm. Tjocklek: 10%.

6.2 Toleranser för kvantitet:

  För upplagor under 30 000 st. +/- 20%
  För upplagor över 30 000 st. +/- 15%

6.3 Smärre ändringar/justeringar gällande färgnyanser kan förekomma och berättigar inte en reklamation. Detta gäller också i de tillfällen där man mottagit ett eventuellt färgprov.

  För upplagor under 100 000 st. +/- 15%
  För upplagor över 100 000 st. +/- 10%

6.4 Tryckta färger kan blekas och/eller smitta av. Scanlux tar inget ansvar för motsvarande.

7. Ägarförhållande

7.1 Fram till den dag då samlad köpesumma är betald så har Scanlux Packaging äganderätt.

7.2 Klichéer som tillverkas för köpares räkning levereras till kund under förutsättning att fraktkostnaden betalas av kund.

7.3 Klichéer som tillverkas för Scanlux räkning på grund av förnyelse eller annan orsak förblir Scanlux egendom.

7.4 Klichéer vilka förvaras hos Scanlux tas om hand efter 18 månader under förutsättning att inget annat avtalats skriftligt.

7.5 Tryckvalsar som tillverkats för köpares räkning förblir Scanlux egendom och levereras därför inte till kund. Tryckvalsar förvaras hos Scanlux och tas om hand efter 18 månader.

8. Reklamation

8.1 Reklamation av produkt ska skriftligen vara Scanlux Packaging till handa senast 8 dagar efter mottagande av vara. Retur av vara accepteras enbart efter avtal mellan parterna. Vid leverans av felaktiga varor påtar sig Scanlux Packaging enbart att ersätta motsvarande med nya varor.

8.2 Vid det tillfälle då felaktiga varor ska ersättas för Scanlux Packagings räkning, kan varorna brukas under tiden med 25% avdrag på ursprungligt pris.

9 Leverans

9.1 Leverans är ab-lager.

9.2 Det ska vid leverans alltid finnas en mottagare på plats som kan kvittera för varorna.

  9.2.1 Scanlux Packaging förbehåller sig rätten till att fakturera för extra leverans/utkörning om det inte finns någon som kan ta emot leveransen eller kvittera för varorna.
  9.2.2 Leveransen ska alltid kontrolleras för eventuella fel, saknade varor eller skador innan den kvitteras.
  9.2.3 Leverans utan kvittering på mottagaradressen ska avtalas vid beställningstillfälle. Notera att ansvaret för leveransen i sådant tillfälle läggs på köparen från att varorna avställs på avtalad adress.

9.3 Det tillkommer avgifter för leverans av pall:

  1/2 palle  159,95 SEK.
  1/1 palle 239,95 SEK.

10. Driftsförluster

10.1 Scanlux Packaging kan inte göras ansvariga för eventuella produktions-, drifts- eller omsättningsförluster under förutsättning att detta inte skriftligen avtalats i särskilt kontrakt.

11. Avbeställning

11.1 Beställning kan närsomhelst avbeställas. Vid avbeställning förpliktigar sig köparen att stå för alla kostnader som uppkommit i samband med beställningen, såsom råvaror, köp av klichéer, produktionskostnader, design/repro-tid, fraktkostnader m.m. som Scanlux hittills haft.

12. Marknadsföring

12.1 Scanlux Packaging kan använda kundens beställda jobb för marknadsföring och PR.

12.2 Scanlux Packaging trycker egen logotyp och ev. slogan/pay-off samt hänvisning till scanlux-packaging.com eller scanlux.com i botten eller sidan såvida annat inte är avtalat.

12.3 Miljö- och CSR-budskap kan tryckas i botten eller sidan såvida annat inte är avtalat.

13. Förseningar

13.1 Förseningar kan uppkomma i förhållande till bekräftad leveranstid men berättigar inte till ersättning eller ändring av pris. Beställningen kan enbart avbeställas på grund av försening orsakad av ovanstående avbeställningsvillkor.

Tillämpad lag och juridik

14.1 Parternas samarbete är i alla avseenden föremål för dansk lag och rätt.

14.2 Eventuell tvist som kan uppstå i samband med parternas samarbete ska lösas av en dansk domstol.

Black Corrugated Winebox 2 Bottle har lagts till i din varukorg