//Salgs- og leveringsbetingelser
Salgs- og leveringsbetingelser 2018-08-28T09:50:50+00:00

Salgs- og leveringsbetingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

5. juli 2018

1. Anvendelse

1.1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler med Scanlux Packaging A/S, CVR-nummer 71051218 om salg og levering af serviceydelser og varer inden for emballage til erhvervskunder.

2. Ordren

2.1. Ordren udføres med forbehold for force majeure, herunder strejke, lockout, materialemangel og lignende omstændigheder udenfor Scanlux Packagings kontrol.
2.2. Skriftlig ordrebekræftelse anses for bindende og punkter specificeret i denne er omfattet af købet.

3. Pris

3.1. Den bekræftede pris er forbeholdt stigninger i råmaterialer, valutakurser, afgifter eller lign. Såfremt den bekræftede betalingsbetingelse ikke overholdes, tilskrives renter på 2% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
3.2. Alle priser er opgivet eksklusive moms, kliche samt dtp/repro arbejde.

4. Miljøtillæg

4.1. Der påregnes miljøtillæg på 2,85% af fakturasummen eksklusive moms og fragt, dog max DKK 385,00 pr. faktura.

5. Særlige betingelser for køb af standardvarer gennem fjernsalg

5.1. Standardvarer afsendes på hverdage efter ordremodtagelse. Normalvis sker dette inden for 24 timer efter ordremodtagelse.
5.2. Betaling for de bestilte standardvarer vil blive trukket, når varerne sendes fra vores lager.
5.3. Kunder har 14 dages fuld returret af standardvarer fra modtagelse. Fragtomkostninger i forbindelse med returnering sker for egen regning.
5.4. Varer fra webshoppens ”Outlet” kan ikke tages ikke retur.
5.5. Returnerede standardvarer refunderes fuldt ud, såfremt de er i ubrudt emballage og er returneret forsvarligt indpakket til at blive transporteret.
5.6. Forbehold for trykfejl og udsolgte standardvarer.
5.7. Alle priser på standardvarer er inklusive statsafgifter og eksklusive moms.

6. Tolerancer

6.1. Scanlux Packaging forbeholder sig ret til rimelige tolerancer m.h.t. trykkets pasning, trykplacering, farve nuancer, godstykkelse og kvantum. Bredde og længde +/- 10 mm., trykplacering +/- 10 mm., godstykkelse +/- 10%, kvantum +/- 15%.
6.2. Dog gælder følgende tolerancer på plast- og papirposer:
På oplag under 30.000 stk. poser +/- 20% (ved 4 farvet fotografisk tryk, kan dette overstiges)
På oplag over 30.000 stk. poser +/- 15%
På oplag over 100.000 stk. poser +/- 10%
6.3. Mindre udsving i farvenuancer kan forekomme og berettiger ikke til reklamation. Dette gælder også i tilfælde, hvor eventuel farveprøve er modtaget.
6.4. Scanlux Packaging kan ikke gøres erstatningsansvarlig ved farveafsmitning eller blegning af farven. Bemærk venligst at farveafsmitning kan forekomme ved tryk på poser.

7. Ejendomsforhold

7.1. Indtil den samlede købssum er betalt, forbliver produktet i Scanlux Packagings ejendom.
7.2. Klicheer der er fremstillet for købers regning, udleveres på forlangende, fragtomkostninger til dette dækkes af kunden.
7.3. Klicheer fremstillet for Scanlux Packagings regning pga. fornyelse eller andet, forbliver Scanlux Packagings ejendom.
7.4. Klicheer opbevares hos Scanlux Packaging og destrueres efter 3 år medmindre andet skriftligt er aftalt.
7.5. Trykvalser fremstilles for købers regning, men forbliver Scanlux Packagings ejendom og udleveres derfor ikke.
7.6. Trykvalser opbevares hos Scanlux Packaging og ”renses” (destrueres) efter 2 år fra leveringsdatoen.

8. Reklamation

8.1. Reklamationer skal ske skriftligt og være Scanlux Packaging i hænde senest 8 dage efter varens modtagelse. Varer tages kun retur ifølge aftale. Såfremt der skulle vise sig fejl ved leverede varer, er Scanlux Packaging kun pligtig til at ombytte til nye varer.
8.2. Såfremt en vare er fejlleveret og skal omleveres for Scanlux Packagings regning, kan den fejlbehæftede vare benyttes i omleveringstiden. Forbruget vil blive faktureret med 25% rabat (eksklusive eventuelle afgifter).

9. Pallegebyr

9.1. Der er gebyr på palleleveringer:
1/2 palle DKK 40,-.
1/1 palle DKK 60,-.

10. Driftstab

10.1. Scanlux Packaging kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle produktions-, drifts- eller omsætningstab, med mindre dette skriftlig er aftalt i særskilt kontrakt.
11. Annullering
11.1. Ordren kan til enhver tid annulleres. Ved annullering hæfter køber for omkostninger forbundet med ordren, herunder råvarer, køb af klicheer, produktionsomkostninger, repro tid, fragtomkostninger m.m. som Scanlux Packaging har afholdt.

12. Markedsføring

12.1. Scanlux Packaging kan anvende kundens bestilte produkter til reklame og PR i forbindelse med markedsføring og kampagner.
12.2. Scanlux Packaging trykker eget logo og henvisning til website scanlux-packaging.com eller scanlux.com i bund eller sidefals på hvis intet andet er aftalt.

13. Forsinkelser

13.1. Forsinkelser i forhold til bekræftet leveringstid, berettiger ikke til erstatning eller ændring i pris, ordren kan kun annulleres med forsinkelse som årsag ud fra ovenstående annullerings betingelser.

14. Gældende lov og værneting

14.1. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk lov og ret.
14.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.