Genanvendelig bioplastpose er bedst for miljøet

Egenskaberne for plastposer er de samme, hvad enten råvaren er fossil- eller biobaseret.

I mange henseender er det på den måde den samme pose, du har med at gøre. Så ja, poser af genanvendeligt bioplast på sukkerrør er lige så stærke, lige så vandafvisende og lige så nemme at designe som traditionelle plastikposer.

I denne artikel knyttes forbedringer af bæredygtigheden inden for plastpose-området sig udelukkende til råvaren, der bruges i posefremstillingen, ligesom denne artikel tager udgangspunkt i genanvendelige bioplastposer. Er du nysgerrig omkring andre typer af bioposer, kan du læse mere her.

Et bioplast-eksempel:

Nu bliver vi lidt tekniske. Plastposer laves af polyethylen. Det er den type plast, der fremstilles mest på verdensplan. Plasttypen polyethlylen har indtil for nyligt altid været baseret på fossil olie. Men sådan er det ikke længere. Bioteknologierne har udviklet sig, så man nu kan lave bioproduceret i polyethylen, der er baseret på sukkerrør.

Sukkerrørene anvendes til fremstilling af bioethanol, som bruges til at lave biopolyethylen. Biopolyethylen er den type plast, der anvendes til at lave genanvendelige bioposer. De genanvendelige bioposer kan både genanvendes sammen med fossile plastiskposer og de kan kombineres, så en plastikpose kan indeholde både fossilt- og bioplastik.

left Happy MInt circles

Bioplastposen giver miljøgevinst

På baggrund af en undersøgelse fra Braskem, viser det, at sammenlignet med traditionel, fossil plastfremstilling fra olie sparer sukkerørsposen atmosfæren for hele 3 tons CO2– ækvivalenter pr. ton polyethylen[1]. Den miljømæssige besparelse er derfor til at tage at føle på. Denne udregning er baseret på brasilianske forhold og Braskems materiale I’m green ™ PE, som bidrager til en lav kulstoføkonomi.

Det store regnestykke har selvfølgelig en række forudsætninger, og her indgår blandt andet, at resterne af sukkerrørene bruges i biomassefyrede kraftværker. Selvom produktionen af bioplastposer ind imellem møder modstand, fordi fremstillingen kræver landbrugsjord, så er bioplasten alligevel det bedste alternativ til olie, fordi kuldioxidbesparelsen er så markant.

Carrying bioplastic bags

En fremtidig erstatning for fossile poser

Plasttypen polyethylen er den samme, uanset hvilken ressource den kommer fra. Plastposerne er altså lige så robuste, hvad enten råvaren er fra sukkerrør eller olie. Faktisk kan oprindelsen på de forskellige polyethylener kun afgøres med en kulstof 14-analyse. Bioplast er på nuværende tidspunkt kun en anelse dyrere end det fossile alternativ og forskellen forventes at blive marginal. Fremstillingsmetoderne til biobaseret polyethylen er under udvikling og forventes inden for en overkommelig fremtid at blive mere omkostnings-, ressource- og miljøeffektiv gennem economy-of-scale.

Det betyder typisk, at prisen vil falde og dermed nå et så lavt prisniveau, at det kan matche fossile fremstillede metoder. For ja, det er bedre at bruge en biobaseret ressource til at fremstille plast på sammenlignet med en fossiltbaseret ressource. Men vi skal også huske på, at der skal bruges landbrugsjord til fremstilling af bioplast.

Braskems undersøgelse viser, at det kræver cirka 5 m2 landbrugsjord at lave den mængde bioethanol, der skal til for at kunne producere 1 kg biopolyethylen.

BLUE BAM circles
Sugar canes

Konklusion: Området for bioplast fortsætter med at udvikle sig

På nuværende tidspunkt fremstilles der kun genanvendelige biobaserede plastposer fra første-generations-bioethanol, som er baseret på sukkerrør. Men ligesom vi forventer, at prisen vil falde, forventer vi også, at fremstillingen af bioplast vil udvikle sig til at bruge anden-generations-bioethanol. Anden-generations-bioethanol kan fremstilles ud fra affald fra landbruget som halm og træspåner, og her bruger man altså ikke landbrugsjord.

Fokus på klima og miljømæssige alternativer er i rivende udvikling og der kommer hele tiden nye tiltag på området. Hos Scanlux Packaging følger vi med i udviklingen, hvor vi hele tiden arbejder på at forbedre vores produkter i en mere bæredygtig og miljømæssig retning. Artiklen er lavet på baggrund af en undersøgelse, som Scanlux Packaging har fået foretaget fra Teknologisk Institut.

 

[1] CO2-ækv er den omregningsfaktor, der bruges til sammenligning af forskellige drivhusgassers indvirke på drivhuseffekten. Man har altså beregnet hvor mange CO2 der skal til, for at skabe samme effekt som et ton af en anden gas.

Andre historier

Artikel

Hvad er de forskellige FSC®-certificeringer?

Udforsk de forskellige FSC®-mærker og find fordele og ulemper ved at bruge hver.

Læs mere

ARTICLE

Vigtige overvejelser, når du indkøber miljøvenlig og bæredygtig webshop-emballage

Den globale detailindustri udvikler sig konstant. Især e-handelsmarkedet boomer mere end nogensinde før.

Læs mere
Var denne artikel nyttig?
JaNej
Black Corrugated Winebox 2 Bottle blev tilføjet til din indkøbskurv