Undvik greenwashing av emballage – hur du kan göra skillnad för miljön på riktigt! [GUIDE]

Vad är greenwashing och hur påverkar det ditt företag?

Under de senaste åren har det varit mycket fokus på hur företag marknadsför dig själv när det gäller hållbarhet. I detta sammanhang har det uppstått en debatt om ”greenwashing” av produkter, produktion och emballage.

Men hur undviker du vilseledande marknadsföring av dina produkter och hur klimatkompenserar man sina emballage? Vi går in på hur du undviker greenwashing och felaktig information till dina kunder.

På senare tid har vilseledande marknadsföring av klimatprodukter blivit ett stort debattämne. Många företag överdriver och marknadsför mycket små initiativ som i själva verket kanske inte är miljövänliga. Detta skapar felaktig information till konsumenterna.

Det är här begreppet greenwashing kommer in. 

Det handlar om när företag endast presenterar viss information eller förskönar sanningen. 

Det är ett sätt att skapa en hållbar image som inte återspeglar vare sig produkter eller produktionsmetoder. Det är viktigt att du som företag undviker greenwashing så att du inte ger dina kunder en felaktig bild.

 

Greenwashing kan i slutändan påverka din trovärdighet negativt och skapa förvirring om den produkt du faktiskt tillhandahåller.

Module Scanlux Packaging Tangy Tomato

Nya principer för klimatmarknadsföring

En ny rapport ger åtta tips om hur du som företag kan säkerställa korrekt klimatkommunikation. Rådgivningen är utformad för att motverka greenwashing och stärka området för hållbarhetskommunikation.

Huvudpoängen i rapporten är att du som företag endast bör använda klimatmärkning om det finns en betydande skillnad jämfört med genomsnittet. I rapporten avråds företagen också från att använda ord som ”klimatvänlig” och liknande termer, eftersom de inte är särskilt konkreta. Om liknande termer nämns bör det ske i samband med en grundlig förklaring.

Ett urval av de åtta principerna för klimatmarknadsföring:

 • Varor med klimatpåståenden ska ha ett betydligt mindre klimatavtryck.
 • Siffror och logotyper måste vara sakliga och transparenta.
 • Klimatminskningar ska dokumenteras med hjälp av erkända standarder.
 • Det finns inga klimatneutrala produkter.
 • Du bör informera konsumenterna om klimatkompensation.
 • Klimatkompensation måste certifieras med trovärdiga system.

Låt oss gå in på det första tipset, som handlar om att göra anspråk. Om en produkt har ett klimatpåstående, t.ex. ”mindre koldioxid”, måste det finnas betydande klimatminskningar vid tillverkningen av produkten. Rekommendationerna säger att dessa produkter bör ligga minst 30 % under genomsnittet. Du bör alltså bara annonsera mindre koldioxid om du ligger långt under normen.

Ingen vara är klimatneutral

För att undvika greenwashing måste du som företag ha kontroll över hur du marknadsför hållbarhet. Du måste vara medveten om att enskilda åtgärder inte gör hela produkten hållbar. Även om en del av din produkt är klimatkompenserad betyder det inte att resten av produkten och emballaget är det.

En viktig punkt i rapporten är också att inga varor är koldioxidneutrala. Du bör därför inte annonsera att din produkt är koldioxidneutral.

Som en av principerna också fokuserar på är det viktigt att tydliggöra information och kommunikation på emballagen – särskilt när det gäller hållbarhet.

Förtydliga informationen om hållbarhet:

 1. Du måste klargöra hur mycket av produktens totala klimatavtryck minskar.
 2. Om du använder siffror som visar din produkts eller ditt emballages koldioxidavtryck måste de vara korrekta och transparenta.
 3. Om du använder privata logotyper får de inte återspegla god klimatprestanda om det inte finns några bevis för ett lågt klimatavtryck.
plant a tree

Hur klimatkompenserar man då sina emballage?

När man talar om emballage finns det många faktorer som spelar in när det gäller hållbarhet.

Ofta är emballage gjorda av papper eller kartong som är baserade på träfibrer. Redan där kan den klimatmedvetne konsumenten tänka att det påverkar klimatet. Som nämnts ovan är det inte möjligt att hitta emballage som är helt koldioxidneutrala, men du kan kompensera klimatet eller minska koldioxidavtrycket från dina emballage.

Du kan bland annat klimatkompensera genom att:

 • välja emballage som har klimatkompenserande certifiering.
 • välja material i dina emballage som kompenseras i trädplanteringsprojekt.
 • använda återvinningsbart material i dina emballage.

Som sagt kan begreppet klimatneutralitet inte stå på egna ben, eftersom det är missvisande. Därför bör du alltid informera konsumenterna om att det rör sig om en kompensation.

"Termen ”klimatneutral” som ett fristående klimatpåstående är vilseledande och bör inte användas […], om de inte åtföljs av en tydlig förklaring, som till exempel ”Klimatneutral genom kompensation” eller ”Klimatneutral genom nyplantering av skog."

Retvisende klimakommunikation om fødevarer, Concito og Holmbeck EcoConsult mfl. (2020).
BLUE BAM circles
SE_FSC-labels
left Happy MInt circles

Få hjälp att reducera innan du kompenserar med en emballageanalys

Få råd och vägledning om hur du bäst säkerställer miljövänliga emballage genom en emballageanalys. Då kan du vara säker på att du värnar om miljön på bästa möjliga sätt och ger dina kunder rätt information hur hållbarheten i dina emballage.

Om du vill minska koldioxidavtrycket från dina emballage kan du hitta en FSC®-certifierad leverantör. FSC® är din garanti för att skogarna inte skadas. I en FSC®-certifierad skog skyddas sårbara naturområden och skog planteras där den avverkas.

När det gäller hållbarhet i allmänhet är det viktigt att välja emballage som är återvinningsbara. När du letar efter återvinningsbara och på annat sätt miljövänliga material kan du leta efter flera certifieringar, t.ex. ”FSC Mix”, ”FSC Recycled” och ”FSC 100 %”, samt andra återvinningssymboler.

Vi kan hjälpa dig vidare!

Om du vill utveckla ett nytt sortiment för dina emballage eller optimera dina befintliga, har du också möjlighet att få en emballageanalys utförd av en emballagekonsult. En emballageanalys kan ge dig insikt om var du kan göra förbättringar när det gäller koldioxidutsläpp, men den kan också vara en startpunkt för en bättre emballagestrategi.

I många fall kan en väl genomtänkt emballagestrategi spara tid och pengar och minska ditt koldioxidavtryck. Det ger dig också möjlighet att samla din emballagedesign till ett sammanhängande koncept som uttrycker både ditt varumärke och dina värderingar som dina kunder kan identifiera sig med.

Vi kan göra en emballage-analys för dig

Andre historier

ARTIkel

Varför välja FSC®-certifierade förpackningar?

Vad är ens FSC®-certifierade förpackningar och varför ska du välja det? Lär dig allt om FSC®-rättigheter i den här artikeln.

LÄS MER

ARTIkel

Hur väljer du det mest hållbara emballaget?

Det är viktigt att inte bli vilseledd av ord som "komposterbar" och "biologiskt nedbrytbar", och tro att det betyder att materialet eller produkten därför är hållbar och inte har någon miljöpåverkan. Artikeln är skriven av Michael Søgaard Jørgensen, docent i miljöinnovation och hållbar omställning vid Aalborg Universitet.

Få reda på mer här
Var den här artikeln till hjälp?
JaNej