Genom att välja FSC®-certifierat emballage hjälper du till att stötta naturen, socialt ansvar och ett ansvarsfullt skogsbruk. FSC® är en av de globala organisationer som arbetar med att främja ansvarsfullt skogsbruk. Hållbarhet och miljö blir allt viktigare för den enskilde konsumenten. Konsumenterna tenderar i allt större utsträckning att välja miljövänliga varor med öppenhet kring var produkterna kommer från och hur de är tillverkade. Detta gäller inte bara t.ex. matvaror utan även förpackningar och emballage. En global undersökning från 2017 visar ett brand awareness på i genomsnitt 50% i 13 tillfrågade länder för FSC® och FSC®-märket.
Källa: FSC®–undersökning genomförd i 13 länder med över 10 000 konsumenter
I detta blogginlägg får du lära dig mer om FSC®, FSC®-certifieringar och vad FSC® kämpar för– men också varför det i förhållande till koldioxidutsläpp ibland är bättre att bruka skogen och använda trädet än att låta bli. • Vad är FSC®? • Vad står FSC®-märket för? • Hur lever FSC® upp till sina krav? • Vilken typ av skog kan FSC®-certifieras – och vilka träsorter används? • Hur många skogar är FSC®-certifierade? • Dessutom – När upptar eller avger träden egentligen CO2? • Vilket FSC®-certifierat emballage kan Scanlux Packaging erbjuda?

Vad är FSC®?

Forest Stewardship Council® är en non-profit medlemsorganisation och certifieringsordning som etablerades i Toronto 1993 på initiativ av miljö- och människorättsorganisationer och skogsägare från 26 olika länder. Målet med föreningen var att skapa gemensamma globala förhållningsregler för ansvarsfullt skogsbruk inklusive ett nytt och pålitligt system för att garantera ansvarsfullt producerat trä och papper till konsumenter världen över. FSC® producerar eller säljer själva inte några produkter.
https://www.youtube.com/watch?v=Us-PsHRavLQ Vad är FSC®? Titta på videon

Vad står FSC ®-märket för?

FSC ®-märket är en garanti för att

  1. det i en FSC®-skog inte fälls fler träd än vad skogen själv hinner reproducera. Detta hjälper till att säkra en CO2-neutral skog.
  2. djur- och växtliv skyddas. Delar av FSC®-skogar sparas helt från avverkning och områden med hotade djur och växter beskyddas.
  3. de människor som arbetar i skogen är garanterade utbildning, tillgång till säkerhetsutrustning, en   rimlig lön och har rätt att vara fackföreningsaktiva
  4. lokalbefolkningen drar nytta av intäkterna från skogen och att man använder lokal arbetskraft.
  5. ev. urbefolkning har rätt till att använda skogen som de alltid har gjort och får möjlighet att delta i skogens förvaltning. Till exempel skyddas heliga områden och jaktområden från avverkning.
I många av världens fattigaste länder är en del av FSC®-skogsstandard att en viss procentandel från skogsbruket går till byggandet av skolor, kliniker o.s.v.. FSC® är den enda globala organisationen med omfattande stöd från organisationer som WWF, Greenpeace och Världens Skogar. FSC®-märket finns för alla slags produkter tillverkade av träfibrer, bland annat grillkol, golv, terrasser, papper, möbler, smycken och emballage.
FSC® har ett strikt internationellt kontrollsystem. Träet ska alltid kunna spåras tillbaka till den skog det kommer från. Detta gäller oavsett hur många led det är mellan skogen och butiken. Varje led i kedjan mellan skog och konsument ska ha sin egen certifiering och sitt eget certifieringsnummer. På så vis kontrollerar FSC®-systemet spårbarheten på dina FSC®-produkter. Samtliga led i kedjan kontrolleras årligen i samband med ett kontrollbesök från en oberoende certifieringsfirma. Dessutom genomförs slumpmässiga kontrollbesök efter behov. Utöver den årliga kontrollen av de olika leden i kedjan kontrollerar FSC® även certifieringsfirmorna och ser till att de har kompetensen att certifiera i enlighet med FSC®:s standard. CO2-certifierade företag ska alltid kunna bevisa att de separerar FSC®– certifierade material och material från andra källor i såväl produktion som förvaring.

Från skog till slutkonsument

FSC®-certifierade produkter är en garanti för våra kunder att alla material kommer från skogar med ansvarsfullt skogsbruk.
Forest Management (FM) certifiering: Skogsägare eller skogsförvaltare kan genom att uppfylla FSC®s principer och kriterier för skogsbruk uppnå en Forest Management-certifiering (FM). Skogsägaren eller skogsförvaltaren är ansvarig för att följa reglerna i den nationella FSC-skogstandarden. Chain-of-Custody (CoC) certifiering: För att sälja vidare eller producera en FSC®-certifierad produkt ska företaget ha en Chain of Custody-certifiering (CoC). Skogsägare, producenter, grossister m.fl. kan uppnå denna certifiering. Därmed är det tal om en spårbarhetscertifiering som ser till att de produkter som säljs som FSC®-certifierade kan följas hela vägen från träd i skogen till den slutprodukt som säljs till konsumenten. Samtliga led i kedjan ska ha denna certifiering för att FSC®s märket ska få sättas på en produkt.

Vilken typ av skog kan FSC®-certifieras – och vilka träsorter används?

Alla typer av skog kan certifieras. FSC®s regler för ansvarsfullt skogsbruk inkluderar därför både tropiska och tempererade skogar. Det framställs därför också FSC ®-märkta produkter av de träslag vi känner till här i Europa som t.ex. ek, bok och ask. Alla typer av skogar kan certifieras Alla typer av skogar kan certifieras.

Hur många skogar är FSC ®-certifierade?

Över 200 miljoner hektar skog, fördelat på 86 länder, var FSC ®-certifierade i slutet av 2018. Arealen motsvarar ca 20% av Europas yta. Den överlägset större delen av områdena ligger än så länge i västvärlden.
Källa: FSC, Facts and Figures, November 2, 2018
Under loppet av de senaste 15 åren har den globala FSC ®-certifierade skogsarealen vuxit från 45 milj. hektar drygt 200 milj. hektar.

Tillväxt i FSC ®-certifierade skogsarealer 2003-2017 (Mio. ha)

FSC-certifierade skogsområden

Källa: FSC, Annual Report 2017

När upptar eller avger träd egentligen CO2?

Världens skogar och främst regnskogen kallas ofta för ”världens gröna lungor”. När det är ljust upptar träden och växternas gröna blad CO2 från luften. Inne i bladet blandas CO2 sedan med vatten och omvandlas till sockerämnet glykos. Detta omvandlas av trädet till grenar, ved, frukter, blad och rötter. På så vis binds CO2 inne i träet som kolämnen. Bara ett avfallsämne bildas i processen: syre (fotosyntes). Så länge trädet växer upptar det mer CO2 än det avger genom sin andning. När ett träd är fullvuxet når det en stabil nivå där det utsöndrar lika mycket som det upptar. När trädet blir gammalt och börjar brytas ner avger det dock mer CO2 än det kan uppta i fotosyntesen. Får trädet lov att brytas ner i naturen kommer all den CO2 som finns bunden i veden att återföras till atmosfären. I samband med skogsbruk har människan möjlighet att vara en del av kretsloppet. Vi kan plantera träd som upptar CO2 – och fälla träden när de är fullt utvecklade och inte längre tar upp mer CO2 än de utsöndrar. Om vi planterar nya träd varje gång vi fäller ett, kommer det träd vi avlägsnar från skogen vara det vi kallar CO2-neutralt. Om vi planterar ett större antal träd sätter vi ett större CO2-upptag i omlopp – och en större lagring av CO2. Forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet visar att ju snabbare skogen växer, desto mer CO2 upptar den. Ur en klimatsynpunkt är det därför bättre att bruka skogen och använda träet än att låta skogen stå – förutsatt att skogen brukas på hållbart vis och att träproduktionen tar hänsyn till miljön. världens gröna lungor Världens skogar kallas ofta ”världens gröna lungor”.

Vilket FSC®-certifierat emballage kan Scanlux Packaging erbjuda?

Som kund hos Scanlux Packaging har du alltid möjlighet att välja miljövänliga lösningar. Vi kan erbjuda FSC®-certifierat emballage och vi hjälper våra kunder med att analysera och optimera deras emballagebehov så att det matchar företagets brand och idéer. Alla FSC® produktgrupper som papperspåsar, presentaskar, presentpapper, silkespapper, wellpapp och kassarullar kan levereras i FSC 100%, FSC Mix och FSC Recycled. Dock levereras galgar endast i FSC 100%. Scanlux Packaging har sedan 2016 haft både en FSC®-certifiering och en ISO 14001-certifiering i miljöledning. Så gör andra kunder: Hållbar design för Björn Borg. Scanlux Packaging brochyr: Hållbart emballage.

Källor:

https://ic.fsc.org/en FSC® Annual Report 2017 FSC Facts & Figures, November 2, 2018 Forest Stewardship Council®: Global Strategic Plan 2015 – 2020 https://www.forestsoftheworld.org/ https://au.fsc.org/en-au Skogen i Skolan: Tio frågor och svar om skog, trä och klimat: http://www.skoven-i-skolen.dk/content/10-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-og-svar-om-skov-tr%C3%A6-og-klima
Var den här artikeln till hjälp?
JaNej