BÆREDYGTIGE LØSNINGER MED SCANLUX

FOR BÅDE DIN OG MILJØETS SKYLD

Hos Scanlux Packaging har vi tænkt miljø ind på en lang række områder, og ser det som en integreret del af alt, vi foretager os. Derfor er vi altid klar med en løsning, der tilgodeser både dig og miljøet. Vi har udskiftet al elektronisk udstyr med effektive, energibesparende maskiner, og vores vareflow er optimeret til det yderste. Samtidig har vi investeret i nye, miljørigtige biler og har lavet en totalplan for vores måde at håndtere råvarer, papir og affald på. Vi tager ansvar for miljøet – og vælger du miljøvenlige løsninger, gør du det samme.

FSC logo ISO logo

FSC® og ISO 14001 er nogle af de mærker, der er din garanti for, at der også bliver tænkt på klima og miljø, når du bruger os som leverandør.

FSC_thumb
FSC_gavepapir-ruller_thumb

VÆR MED TIL AT GØRE EN FORSKEL

For mange af vores kunder spiller miljø og bæredygtighed en stor rolle. Derfor vælger de at få deres emballage og forbrugsvarer fremstillet af FSC® papir og trykt med vandfarver. Når du handler med os, kan du være med til at gøre en forskel for miljøet.

Alle FSC® produktgrupper kan leveres i: FSC 100%, FSC Mix og FSC Recycled: Papirposer, gaveæsker, gavepapir, silkepapir, bølgepap og kasseruller. Bøjler leveres kun i FSC 100%.

miljo_thumb1
Katalog_miljoe_THUMB2
Katalog_miljoe_THUMB3
Katalog_miljoe_THUMB4

FSC® – DET STÆRKESTE MÆRKE I SKOVEN

FSC ER DIN GARANTI FOR, AT SKOVENE IKKE LIDER OVERLAST

Når du vælger at købe FSC® certificeret emballage, kan SCANLUX forsyne din emballage med FSC mærket. Det er det stærkeste mærke for bæredygtig skovdrift, blandt andet fordi det er globalt. FSC er din garanti for, at skovene drives bæredygtigt. I en FSC-certificeret skov værnes der om de sårbare naturområder og der plantes skov igen, når der fældes skov. Dette bidrager til at skoven er CO2-neutral. Samtidig sørger FSC for at skabe anstændige forhold gennem hele leverandørkæden – fra savklingen sættes i træet, til papiret ender i butikken. Lokalsamfundene er sikret en fair portion af pengene, skovarbejderne får en ordentlig løn, har adgang til sikkerhedsudstyr og alle arbejdere har kontrakt. Velrenommerede organisationer som Verdensnaturfonden, Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening støtter FSC’s politik om, at der skal være orden i regnskabet mellem menneske og natur.

FAKTA OM FSC®

FSC står for Forest Stewardship Council® Det er en global, non-profit mærkningsordning for bæredygtigt træ og papir.
Når du vælger FSC certificeret emballage, er du som virksomhed og forbruger med til at:

• Sikre naturen i de skove, som træet kommer fra
• Sikre skovarbejderne ordentlige arbejdsforhold: Løn, uddannelse og sikkerhed
• Sikre at emballagen ikke stammer fra ulovlig tømmerhugst
• Sikre en CO2-neutral skov, hvor der etableres ny skov, hver gang der fældes

ISO_wave_thumb
ISO_wood_thumb

ISO 14001 ER DIN SIKKERHED FOR AT MILJØBEVIDSTHED
ER TÆNKT IND I HELE PROCESSEN

Med den internationale miljøstandard ISO 14001 sikrer SCANLUX, at der ikke blot kommer miljøansvarlige produkter ud af produktionen, men også, at miljøbevidstheden er høj i hele arbejdsprocessen – fra første idé til produktet ender i dine hænder. ISO 14001 er din garanti for, at SCANLUX går længere end at produktudvikle og investere i grønne maskiner. Vi har en klar miljøpolitik, så alle medarbejdere også tænker i, og arbejder efter, miljøvenlige procedurer. ISO 14001 er den mest dominerende standard inden for miljøledelse og stiller høje krav til, at virksomheden implementerer en grøn politik i hverdagens arbejds- og produktionsprocesser. SCANLUX bliver konstant kontrolleret. Det foregår ved, at uafhængige parter undersøger, om SCANLUX overholder kravene om miljøledelse i ISO 14001 standarden og om alle medarbejderne overholder dem i praksis.

FAKTA OM ISO 14001

• International binding på miljøledelse udarbejdet af den Internationale Standardiserings organisation (ISO).
• Gennem miljøledelse skal virksomheden aktivt minimere miljøpåvirkningen fra virksomhedsprocesser, produkter og serviceydelser.
• Sikrer at virksomheden både lever op til lovgivningen og egne krav på miljøområdet.