EU:s direktiv om förpackningar 2025 - vad betyder det för dig?

Certifierat emballage – FSC® og ISO14001 certifieringar

Läs mer

Vi uppdaterar denna sida regelbundet.

Många av våra kunder efterfrågar just nu råd om vad EU:s direktiv för förpackningar kommer att innebära när det träder i kraft 2025.

Det nya direktivet för förpackningar 2025 innebär bland annat att emballage måste märkas med information om återvinning så att kunderna enkelt kan sortera emballaget korrekt och bidra till både återanvändning och cirkulär ekonomi.

Sammantaget måste emballage i allmänhet ingå i en mer cirkulär strategi, där materialet antingen kan återvinnas eller där emballaget kan återanvändas i befintligt skick. För exempelvis plastpåsar finns det också krav på hur stor del av materialet som måste komma från återvunnet material.

 

Emballage måste överlag vara en del av en mer cirkulär strategi.

circle cool cardboard

Vad gör du till exempel om du vill minska användningen av dina bärkassar i plast?

Vi analyserar kontinuerligt möjliga lösningar som kan vara ett komplement eller alternativ till de mer traditionella bärkassarna. Vårt fokus i analyserna omfattar följande:

  • Vilka material fungerar bäst som återanvändbara påsar med minst 120 användningstillfällen?
  • Vilka material fungerar bäst som återvunnet material och kan därmed utgöra en del av den cirkulära ekonomin?
  • Vilka återvunna material lämpar sig bäst för återanvändbara påsar?

– Och hur passar detta in i EU:s klimatmål för 2025/2030?

En LCA-analys (LCA) undersöker om vi faktiskt kan kalla en produkt för hållbar. I en LCA tittar man på en produkts hela livscykel från vagga till grav – från utvinning av råmaterial till avfallshantering av alla restprodukter. Den hjälper oss alltså att ge en bild av produktens miljö- och klimatpåverkan så att vi får ett bättre beslutsunderlag när vi jämför den med alternativ.

I kombination med LCA-analysen testar vi även styrka och bärförmåga för att hjälpa oss att hitta rätt lösning för bärkassarna. Detta är något som vi har gjort för att hjälpa våra kunder att göra ett välgrundat och långsiktigt hållbart val.

Vi finns här för dig

Kontakta oss om du är osäker på om ditt emballage uppfyller kraven i EU:s direktiv för förpackningar 2025.

Vi anser att det är viktigt att ta ansvar för en bättre miljö, och därför håller vi oss alltid uppdaterade om ny lagstiftning, innovativa material och optimerade produktionsprocesser. Genom vår mångåriga erfarenhet och omfattande expertis hjälper vi våra kunder att uppnå bättre och mer långsiktiga emballagelösningar.

 

Vill du att vi ska hjälpa dig att framtidsanpassa ditt emballage?

Ja tack, jag vill gärna bli kontaktad

Få rådgivning för att optimera ditt emballage - utan kostnad

Vi erbjuder en översyn av ditt emballage - naturligtvis helt utan förpliktelser!

Vi kommer bland annat att titta på:

  • Design
  • Funktionalitet
  • Ekonomi
  • Lagstiftning
  • Emballagestrategi

Våra emballagespecialister är redo att hjälpa dig!

 

Lämnar ditt varumärke ett bestående intryck?

Läs mer om vår emballagesanalys här

Dyk in i vår värld

Artikel

Vad är upp och ner när man väljer emballageleverantör?

Det är viktigt att du gör rätt överväganden om vad som är väsentligt för din verksamhet innan du kontaktar en emballageleverantör. Här ger vi dig en översikt över vad du bör tänka på och fråga din leverantör om.

Få reda på mer

Artikel

Få din emballagestrategi i 3 steg

Har du funderat över ditt företags emballagestrategi? Vi upplever att många butiker och webshoppar planerar sina emballage från fall till fall. Är detta din strategi också?

HITTA DE TRE STEGEN HÄR
Black Corrugated Winebox 2 Bottle har lagts till i din varukorg