Är du hållbar eller miljövänlig?

Är du rädd om planeten?

Vi har i alltför många år varit omedvetna om vad vår konsumtion gör med världen omkring oss. Som tur är har många börjat förhålla sig till vilket avtryck de gör här på Jorden. I förpackningsbranschen ser vi just nu stora framsteg som vittnar om att konsumenter och industri gärna vill göra något aktivt åt sina vanor. Ofta stöter vi därför på frågor som: ”Är den här plastpåsen miljövänlig?” eller ”Är den här typen av förpackning hållbar?” Det är dock inte många som tänker på att miljövänlighet och hållbarhet i verkligenheten är två ganska olika begrepp.

I denna artikel hjälper vi dig på vägen med att skilja mellan dessa två begrepp, så att du lättare kan fatta rätt beslut kring dina förpackningar.

Miljövänlighet: att vara snäll mot naturen

Till att börja med är det viktigt att vara uppmärksam på att ord som miljövänlighet och hållbarhet hela tiden är under utveckling. Det ska förstås på så sätt att produktioner som vi såg som miljövänliga eller hållbara för 20 år sedan inte nödvändigtvis är det idag eftersom det har gjorts stora landvinningar inom till exempel vetenskap och teknologi.

Men när vi talar om miljövänlighet talar vi om något som uteslutande förhåller sig till att värna om naturen. Det kan till exempel vara om plastpåsar är gjorda av återvunnen plast istället för att vara nyproducerade. Eller om de träd som används för att framställa ert presentpapper kommer från en skog där det löpande planteras nya träd, eller om skogsområdena lämnas öde.

Bland de mer förbisedda miljösyndarna inom förpackningsproduktionen är vattenanvändning. Vatten används i många delar av diverse produktioner. Bland annat för att smälta, tvätta, förtunna, kyla ner och mycket annat. Hur mycket vatten går åt för att framställa ditt material? Och ger detta en motsvarande miljömässig vinst jämfört med andra material? Du får inte glömma att fråga efter hur stor vattenanvändningen är när du överväger en förpackningstyp framför en annan.

Module 9 happy mint short by Scanlux Packaging

Minimera miljöpåverkan

Många verksamheter behöver blekt papper till sin inslagning. Blekt papper används både om det ska vara vitt och om det senare ska färgas eller få tryck. Blekt papper är inte så bra för miljön, eftersom man använder kemikalier i blekningsprocessen.

Det bästa för miljön är att använda brunt papper som inte har varit i kontakt med dessa kemikalier. Men de gånger som verksamheten behöver blekt papper handlar miljövänligheten istället om att titta på om förpackningsleverantören har ett miljövänligt sätt att hantera restprodukterna från produktionen. Alltså, huruvida de gör sig av med kemikalierna på ett försvarbart sätt så att de inte hamnar i naturen. Eftersom begreppet ”miljövänlig” hela tiden är under utveckling består miljövänligheten i att du löpande försäkrar dig om att köpa de produkter som använder sig av de mest miljövänliga produktionsmetoderna.

Gaveposer i papir

Hållbarhet: ett begrepp med allt inkluderat

Där miljövänlighet ”bara” garanterar att vi behandlar naturen på ett bra sätt, handlar hållbarhet om mycket mer än så. På samma sätt som med miljövänligheten vill du, när du talar om hållbarhet, titta på om produktionen är miljömässigt ansvarfull. Utöver miljöpåverkan handlar hållbarhet dock också om både de ekonomiska och de sociala aspekterna av produktionen.

Hållbarhetens sociala aspekter

Bland de sociala aspekterna hittar du frågor om huruvida de anställda får den lön de behöver för att inte leva i fattigdom? Arbetar de under goda förhållanden, där säkerheten är på topp? Och har de anställda tillgång till rent dricksvatten, ordentliga toaletter samt rätt till pauser och utbildning?

Hållbarhetens ekonomiska aspekter

Bland de ekonomiska aspekterna av den hållbara produkten hittar du frågor om lönsamheten genom hela värdekedjan. Kan skogsägaren driva sitt skogsbruk med en acceptabel profitmarginal? Får förarbetesverksamheten ett pris som gör det möjligt för dem att göra ett passande överskott? Och är det lönsamt för transportfirman att frakta råmaterial eller färdiga varor? Det är svaren på alla sådana frågor som avgör om en produktion kan kallas hållbar. Att fråga är den rätta vägen för att bli klokare på vilka producenter du bör involvera dig med. Fråga under vilka förhållanden produktionen utförs och titta efter vad de olika certifikaten lovar. Man kan också lugnt föreställa sig att det finns miljövänliga produkter som, utan din vetskap, kan vara tillverkade under usla förhållanden. Därför är det så viktigt att orientera sig ordentligt i de olika beteckningarna som många tyvärr använder slarvigt.

FN:s världsmål

Många verksamheter har redan kommit igång med att arbeta med FN:s 17 världsmål, som ska garantera en hållbar framtid för både människor och miljö före år 2030.

Andra berättelser

Artikel

Varför välja FSC®-certifierade förpackningar?

Vad är ens FSC®-certifierade förpackningar och varför ska du välja det? Lär dig allt om FSC®-rättigheter i den här artikeln.

LÄS MER

ARTIKEL

Hur väljer du det mest hållbara emballaget?

Det är viktigt att inte bli vilseledd av ord som "komposterbar" och "biologiskt nedbrytbar", och tro att det betyder att materialet eller produkten därför är hållbar och inte har någon miljöpåverkan. Artikeln är skriven av Michael Søgaard Jørgensen, docent i miljöinnovation och hållbar omställning vid Aalborg Universitet.

Få reda på mer här
Var den här artikeln till hjälp?
JaNej
Black Corrugated Winebox 2 Bottle har lagts till i din varukorg