Cookie en privacybeleid

Inleiding

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er informatie over u verzameld om onze inhoud aan te passen en te verbeteren en de relevantie van de advertenties op de pagina te verhogen. Indien u niet wenst dat er informatie wordt verzameld, dient u uw cookies te verwijderen (zie instructies) en verder gebruik van de website te vermijden. Hieronder hebben wij uiteengezet welke informatie wordt verzameld, welke doeleinden worden nagestreefd en welke derden er toegang toe hebben.

Cookies

De website maakt gebruik van “cookies”, een tekstbestand dat is opgeslagen op uw computer, mobiele apparaat of soortgelijk apparaat, om deze te herkennen, instellingen op te slaan, statistieken te genereren en advertenties weer te geven. Cookies kunnen geen schadelijke codes zoals virussen bevatten.
Het is mogelijk om cookies te verwijderen of te blokkeren. Zie de handleiding: http://minecookies.org/cookiehandtering
Als u cookies verwijdert of blokkeert, kunnen advertenties minder relevant en frequenter worden. Bovendien kunt u het risico lopen dat de site niet naar behoren functioneert en dat er inhoud is die u mogelijk niet kunt openen.
De site bevat cookies van derden, die tot op zekere hoogte kunnen verschillen:

  • Google Analytics
  • Zoekdiensten zoals Google en Bing

Verschillende browsercookietypes

Transit browser cookie
Is een type browsercookie dat bestaat zolang het browservenster loopt. Zodra het browservenster wordt gesloten, verwijdert de browser de cookie automatisch van de harde schijf van uw computer. Dit type browsercookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te onthouden dat een gebruiker is ingelogd, zodat de gebruiker niet op elke pagina hoeft in te loggen.

Blijvende browser-cookie

Een type browsercookie dat bestaat nadat het browservenster is gesloten en dat gewoonlijk een vervaldatum heeft waarop de browsercookie automatisch van de harde schijf van uw computer verwijderd wordt.
U kunt bijvoorbeeld dit browser-cookietype gebruiken om uw gebruikersinstellingen voor een website op te slaan. Wanneer u de website in de toekomst bezoekt, slaat de website de door u geselecteerde gebruikersinstellingen op en hoeft u daar niet meer naar te vragen.

Flash-browsercookie

Als Adobe Flash op uw computer is geïnstalleerd, kunnen kleine bestanden op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen vanaf websites die Flashmedia gebruiken. Deze gegevensbestanden worden ook lokaal gedeelde objecten of Flash-cookies genoemd. Een Flash-cookie lijkt erg op een browsercookie, behalve dat Flash-cookies niet worden verwijderd wanneer u uw browsercookies uit uw browser verwijdert. Om Flash-cookies te controleren en te verwijderen, gaat u naar de Instellingen van Adobe Flash Player.

Persoonsgegevens

Algemeen

Persoonlijke gegevens worden gepubliceerd op alle pagina’s met informatie die binnen of buiten het bereik van deze website kan worden gebruikt. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en behandelen wij dergelijke informatie. Bijvoorbeeld als u een nieuw product registreert, deelneemt aan wedstrijden of tests, zich registreert als klant of abonnee, gebruik maakt van diensten of zich registreert via de website.
Wij verzamelen en behandelen de volgende soorten berichten: Unieke ID- en technische berichten over uw computer, tablet of mobiele telefoon, het IP-nummer, de geografische locatie en wat u wilt weten (interesses). In het kader van dit privacybeleid gaat u akkoord met de volgende voorwaarden: navigatie, telefoonnummer, e-mail, adres en betalingsvoorwaarden. Het is typisch voor wat we doen met login of wachtwoordopties.

Persoonlijke gegevens zijn alle soorten informatie die tot op zekere hoogte aan u kunnen worden toegeschreven. Wanneer we onze website gebruiken, verzamelen en verwerken we een grote hoeveelheid van dergelijke informatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld vanuit Alm. Toegang tot inhoud wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan prijsvragen of enquêtes, zich registreert als gebruiker of abonnee, anderszins gebruik maakt van diensten of winkelt via de website.
Over het algemeen verzamelen en verwerken wij de volgende soorten informatie: Een unieke ID en technische informatie over uw computer, tablet of mobiele telefoon, uw IP-adres, geografische locatie en de pagina’s waarop u klikt (interesses). Als u hier uitdrukkelijk mee instemt en de informatie zelfs invoert, wordt u ook behandeld: Naam, telefoonnummer, e-mail, adres en betaalgegevens. Dit zal normaal geassocieerd worden met de creatie van login of aankoop.

Veiligheid
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat uw gegevens per ongeluk of onrechtmatig worden verwijderd, gepubliceerd, verloren, gecompromitteerd of openbaar gemaakt aan een persoon, misbruikt of anderszins onrechtmatig verwerkt.

Doel
De informatie wordt gebruikt om u als gebruiker te identificeren en om u te laten zien welke advertenties voor u het meest relevant zijn, om uw aankopen en betalingen te registreren en om de door u gevraagde diensten uit te voeren, zoals het versturen van een nieuwsbrief. Daarnaast gebruiken we de informatie om onze diensten en content te optimaliseren.

Opslagperiode
De informatie wordt bewaard voor de wettelijk toegestane tijd en we verwijderen de informatie wanneer deze niet langer nodig is. De periode is afhankelijk van het type informatie en de achtergrond voor opslag. Het is daarom niet mogelijk om een algemeen tijdsbestek voor het wissen van informatie te specificeren.

Bekendmaking van informatie
Gegevens over uw gebruik van de website, welke advertenties u ontvangt en eventueel aanklikt, geografische locatie, geslacht en leeftijd etc. worden, indien bekend, doorgegeven aan derden. In het gedeelte “Cookies” hierboven kunt u zien welke derden in de lijst staan. De informatie wordt gebruikt voor reclamedoeleinden.
Daarnaast maken wij gebruik van een aantal derden voor de opslag en verwerking van gegevens. Zij behandelen informatie alleen namens ons en mogen deze niet voor eigen doeleinden gebruiken.
Openbaarmaking van persoonlijke informatie zoals naam en e-mail etc. zal alleen plaatsvinden als u hiermee akkoord gaat. Wij gebruiken computergebruikers alleen in de EU of in landen die uw informatie adequaat kunnen beschermen.

Inzichten en klachten
U hebt het recht om te weten welke persoonlijke informatie wij over u verwerken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van informatie. U kunt ook uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken. Indien de over u verwerkte gegevens onjuist zijn, hebt u het recht deze te corrigeren of te wissen. Hier kunt u inlichtingen inwinnen: [[email protected]]. Als u een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit.

Redactie.
De website is eigendom van en wordt gepubliceerd door:
Scanlux verpakking A/S
Kratbjerg 308
3480 Fredensborg
Telefoon: +45 4824 2900
E-mail: [email protected]