Design Audit

Vår miljöpolitik

Certifierat emballage – FSC® og ISO14001 certifieringar

Läs mer

Vi har specifika mål för vårt miljöarbete.

Miljö och hållbarhet har spelat en viktig roll för Scanlux Packaging under många år. Vår miljöpolitik är en uppgift där vi arbetar tillsammans. Det innebär att vi arbetar hårt för att se till att alla anställda känner till och förstår miljöpolicyn. Det gäller alla processer från idé, design, produktion och transport av emballage. Våra anställda integrerar vår miljöpolicy i sitt dagliga arbete och använder den som en riktlinje i sitt arbete.

Vi blev miljöcertifierade 2016 och har kontinuerligt förbättrat vårt miljöarbete genom konkreta åtgärder inom produktion, transport och sortering av emballage.

Vi arbetar aktivt och systematiskt för att minska påverkan på miljön. Vi gör vårt bästa för att skona miljön i alla våra processer. Vår miljöpolicy innehåller målsättningar och åtgärder för hur vi ska nå våra mål.

Tillsammans fokuserar vi på miljön

Det är inte bara inom företaget som vi har krav på hur miljöpåverkan ska hanteras. Vi föredrar även att använda miljömedvetna samarbetspartners. Vi förväntar oss att våra leverantörer och samarbetspartners har samma passion för att minska föroreningar och klimatförändringar som vi har. Vår miljöpolicy ska följas och detsamma gäller vår miljömedvetna tankegång och våra rutiner.

Våra målsättningar med vår miljöpolicy:

 • Att påverka våra kunders val till mer miljövänliga och hållbara lösningar.
 • Att ge företräde åt miljömedvetna leverantörer och samarbetspartners.
 • Att minimera utsläppen av växthusgaser i förbindelse med transporter.
 • Generellt att minimera vår förbrukning av växthusgaser i våra byggnader på våra kontor.

Det betyder att vi:

 • Hjälper våra kunder att reducera sitt koldioxidavtryck från emballage genom analys, materialval och ny design.
 • Vi använder som utgångspunkt FSC®-certifierat papper och kartong i våra produktioner.
 • Vi använder som utgångspunkt återvunnen plast eller bioplast i våra plastproduktioner.
 • Vi vill skapa emballage som kan återanvändas, återvinnas eller komposteras.
 • Vi vill säkra att elen i våra byggnader och kontor kommer från grön energi.
 • Sortera vårt avfall.
 • Se till att våra anställda känner till och förstår miljöpolicyn och att de agerar därefter.
 • Kartlägga miljöpåverkan och upprätta handlingsplaner som ses över en gång i halvåret.
 • Följa och eftersträva bindande åtaganden, inklusive lagstiftning och föreskrifter enligt ISO 14001-standarden, FSC®-åtaganden samt egna mål och handlingsplaner.

Din garanti för att vi tar vårt ansvar

Naturligtvis har vi de rätta certifieringarna, så du kan vara säker på att klimatet och miljön är i fokus när du använder oss som leverantör. Med våra certifieringar följer skyldigheter och rättsliga krav som vi i hög grad uppfyller.

Vi är FSC®-certifierade (FSC-C126290), vilket innebär att du kan få FSC®-märket på ditt emballage om du väljer att köpa FSC®-certifierade produkter. Om du väljer emballage som är FSC®-certifierade bidrar du bland annat till att skydda naturen i de skogar som träet kommer från. Du bidrar även till att skogsarbetare har anständiga villkor, till exempel löner, utbildning och säkerhet. Du bidrar också till att nya skogar etableras där gamla skogar avverkats.

Förutom att vi är FSC®-certifierade är vi också ISO 14001-certifierade. ISO 14001 är en internationellt erkänd certifiering inom miljöledning. Certifieringen bekräftar att vi gör allt vi kan för att reducera industrins negativa inverkan på miljön. Vi har också åtagit oss att inte bara producera miljövänliga produkter vi ser också till att processen är miljövänlig.

EcoVadis Silvermedalj 2023

Första gången vi ansökte om att få delta i EcoVadis utvärderingsprogram tilldelades Scanlux Packaging en silvermedalj. Vi är otroligt stolta och glada över att få detta erkännande, som bekräftar vårt engagemang för hållbara affärsmetoder.

Men vad är EcoVadis?

EcoVadis är en oberoende plattform för hållbarhetsvärdering som noggrant granskar företag utifrån deras miljömässiga och sociala praxis. Idag finns det 125 000+ företag som arbetar med EcoVardis utvärderingsprogram.

De utvärderar ett brett spektrum av viktiga områden som miljöprestanda, arbetsförhållanden, hållbara inköp, etiska affärsmetoder och social påverkan.

En silvermedalj från EcoVadis visar att vi inte bara uppfyller kvalitetsstandarder för emballage, utan också uppfyller strikta sociala och miljömässiga kriterier och sätter höga standarder för hållbarhet jämfört med andra företag som utvärderas av EcoVadis.

Vad betyder vår silvermedalj för oss och för våra kunder?

Vi är nu bland de 15% av alla företag som utvärderats av EcoVadis som har uppnått silver. Många av våra kunder har hållbarhetsmål, och vi ser det därför som ett viktigt fokus för vår verksamhet att kunna stödja våra partners mål.

 

Se vårt EcoVadis-betyg här

Vi vill inte bara vara en emballageleverantör för våra kunder, utan också en affärspartner som aktivt bidrar till att ta ansvar för vår påverkan på samhället och miljön.

Vår miljöpolicy är en process

Detta innebär också att vi regelbundet utvärderar vår miljöpåverkan. Vi tar fram handlingsplaner som förnyas var sjätte månad. Vi utvärderar kontinuerligt de åtgärder vi redan har vidtagit och justerar när det finns behov. Vi håller oss ständigt uppdaterade om vad som händer runt om i världen eftersom vi önskar att lära oss mer och bli klokare inom hållbarhetsutvecklingen

Dyk in i vår värld

Hitta Inspiration

Kataloger

Letar du efter inspiration, eller är du bara nyfiken på de möjligheter som emballage erbjuder? Bläddra igenom våra kataloger

Se Kataloger

Kundberättelse

En skyldighet gentemot människor och miljö

Masai vill bidra till att minska klädindustrins skador på vår miljö och har gjort en stor insats för att ompröva företagets användning av emballage.

Det här är Masai’s historia

Artikel

Välj certifierat emballage

På Scanlux Packaging tar vi hänsyn till miljön inom en rad områden och ser det som en integrerad del av allt vi gör. Därför har vi alltid en lösning som gynnar både dig och miljön.

Läs om våra certifieringar här
Black Corrugated Winebox 2 Bottle har lagts till i din varukorg