”Sirkulær emballasje har kommet for å bli. Vi kan ikke fortsette å bruke og kaste når vi bare har kloden på lån. Derfor må vi fortsette vår utviklingen av bærekraftige alternativer”. Slik forklarer Jesper Andersen, Daglig leder, hvorfor Scanlux Packaging Norge har avgitt Plastløftet. Det er Grønt Punkt som står bak initiativet om plastløftet. Virksomheter som avgir plastløftet forplikter seg til å:

1. Øke bruken av resirkulert plast i egen emballasje

Bedriften setter seg ambisiøse mål for hvor stor andel av egen emballasje som bør være laget av resirkulert plast innen 2025/2030. Målet er ikke forpliktende, men skal fungere som et styringsverktøy.

2. Redusere unødvendig bruk av plast

Bedriften skal jobbe aktivt med å redusere bruken av plast. Siden ingen bedrifter er like, setter hver enkelt bedrift egne mål ut fra sine forutsetninger. Få god hjelp til å komme i gang på avfallsguiden.no

3. Design for resirkulering

Bedriften skal holde seg faglig oppdatert på design for resirkulering, ved for eksempel å delta på fagdagene som arrangeres i regi av oss. Fagdagene vil være en viktig arena for kunnskapsdeling, både mellom og på tvers av bransjer. ”Det er et flott initiativ som Grønt Punkt har startet, fordi det bidrar til å forplikte oss til å gjøre en forskjell. Dette er noe vi selvfølgelig ønsker å støtte hos Scanlux Packaging Norge”, avslutter Jesper Andersen. Målet med Plastløftet er å hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030. Ifølge Grønt Punkt er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og design for resirkulering, som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Scanlux Packaging Norge forplikter seg til å årlig rapportere tiltak og resultater til Grønt Punkt Norge.
Var denne artikkelen hjelpsom?
JaNei