Design Audit

Design Audit

Salgs- og leveringsbetingelser

23. maj, 2023

1. Anvendelse

1.1 De generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle avtaler med Scanlux Packaging A/S, CVR-nummer 71051218 om salg og levering av tjenester og varer innen emballasje til bedriftskunder.

2. Bestillingen

2.1 Ordren gjennomføres med forbehold om force majeure, herunder streik, lockout, materialmangel, lovendringer og lignende forhold utenfor Scanlux Packagings kontroll.
2.2 Skriftlig ordrebekreftelse anses som bindende, og varene som er spesifisert i denne, er inkludert i kjøpet.

3. Pris

3.1 Den bekreftede prisen gjelder med forbehold om økning i råvarer, valutakurser, frakt, skatter, avgifter, toll, gebyrer, lovendringer eller lignende. Hvis den bekreftede betalingsfristen ikke overholdes, skal det beregnes en rente på 2 % per måned fra forfallsdato til betaling skjer.
3.2 Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift, klisjeer og dtp/repro-arbeid.
3.3 Den bekreftede prisen inkluderer eventuell emballasjeavgift på produktet, som etter Scanlux Packagings skjønn skal betales til SKAT. Kunden skal kompensere Scanlux Packaging for eventuell tilleggsavgift, også hvis det innføres nye eller økte avgifter, eller hvis Scanlux Packaging mot formodning har undervurdert omfanget av avgiftsplikten.
3.4 Hvis Scanlux Packaging oppgir en pris som «inklusive emballasjeavgift», betyr dette kun at eventuelle avgifter som etter Scanlux Packagings skjønn skal betales til SKAT, er inkludert i prisen. Dermed kan det også fremgå av informasjonen at det ikke er inkludert noen avgift i prisen fordi det etter Scanlux Packagings beste skjønn ikke skal betales avgift på produktet. Scanlux Packaging vil på forespørsel gi informasjon om i hvilken grad en pris inkluderer et faktisk avgiftsbeløp.

4. Miljøtillegg

4.1 Et miljøtillegg på 3,85 prosent av fakturabeløpet ekskl. mva. og frakt, dog minimum NOK 48,00 og maksimum NOK 585,00 per faktura.

Miljøtillegget dekker:

  • Miljøkostnader som vi pådrar oss fra våre transportører.
  • Energiavgifter, inkludert CO2-avgifter.
  • Overholdelse av miljøgodkjenninger.
    Riktig sortering og deponering av store mengder avfall i henhold til lovverket.
  • Bruk av resirkulerbar emballasje i produksjonen.
  • Nye initiativer innen elektronikk og IT-utstyr.
  • Utvikling av CO2-kalkulator og andre verktøy og rutiner for å redusere forurensning/CO2-utslipp.
  • Nye tiltak (f.eks. solcellepaneler, bytte til LED osv.).
  • Det gjennomføres en ekstern revisjon to ganger i året av et akkreditert sertifiseringsorgan, som sikrer at alle sporingsprosesser overholdes og at Scanlux kontinuerlig vedlikeholder og utvikler nye miljømål og handlingsplaner.

 

5. Spesielle vilkår for kjøp av standardvarer ved fjernsalg (nettbutikk, telefon osv.)

5.1 Standardvarer sendes på hverdager etter mottak av bestilling. Normalt vil dette være innen 24 timer etter at bestillingen er mottatt.
5.2 Betaling for bestilte standardvarer trekkes når varene sendes fra vårt lager.
5.3 Kunden har 14 dagers full returrett på standardvarer fra mottak. Fraktkostnader i forbindelse med retur er for egen regning.
5.4 Varer fra nettbutikkens «Outlet»/»Videresalg» kan ikke returneres.
5.5 Returnerte standardvarer refunderes i sin helhet dersom de er i ubrutt emballasje og er forsvarlig innpakket for transport.
5.6 Med forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.
5.7 Ved bestillinger under NOK 1900 ekskl. mva. påløper et ekspedisjonsgebyr på NOK 70, men nettbutikkbestillinger er unntatt.
5.8 Alle priser på standardvarer er inklusive offentlige avgifter og eksklusive merverdiavgift.

6. Toleranser

6.1 Scanlux Packaging forbeholder seg retten til rimelige toleranser med hensyn til trykkpassform, trykkplassering, fargenyanser, materialtykkelse: Bredde og lengde +/- 10 mm, trykkplassering +/- 10 mm, materialtykkelse +/- 10 %.
6.2 Følgende toleranser gjelder for antall:
   For opplag under 30 000 eksemplarer +/- 20 %.
   For opplag over 30 000 stk. +/- 15 %.
6.3 Mindre variasjoner i fargenyanser kan forekomme og er ikke reklamasjonsberettiget. Dette gjelder også i tilfeller der det er mottatt en fargeprøve.
   Ved opplag under 100 000 eksemplarer +/- 15 %.
   Ved opplag over 100 000 eksemplarer +/- 10 %.
6.4 Scanlux Packaging kan ikke holdes ansvarlig for fargeavsmitting eller bleking av fargen. Vær oppmerksom på at det kan forekomme fargeavsmitting ved trykk på poser.

7. Eiendomsforhold

7.1 Inntil den totale kjøpesummen er betalt, forblir produktet eiendom tilhørende Scanlux Packaging.
7.2 Klisjeer som er produsert for kjøperens regning, utleveres på forespørsel, med fraktkostnadene dekket av kunden.
7.3 Klisjeer som er produsert for Scanlux Packagings regning på grunn av fornyelse eller annet, forblir Scanlux Packagings eiendom.
7.4 Klisjeer oppbevares hos Scanlux Packaging og destrueres etter 18 måneder, med mindre annet er avtalt skriftlig.
7.5 Trykkvalser produseres for kjøperens regning, men forblir eiendom tilhørende Scanlux Packaging og blir derfor ikke utlevert.
7.6 Trykkvalser oppbevares hos Scanlux Packaging og blir «renset» (destruert) etter 18 måneder fra leveringsdatoen.

8. Reklamasjon

8.1 Reklamasjoner må sendes skriftlig og være mottatt av Scanlux Packaging senest 8 dager etter mottakelsen av varen. Varer returneres kun etter avtale. Hvis det skulle vise seg å være feil med leverte varer, er Scanlux Packaging kun forpliktet til å bytte ut med nye varer.
8.2 Hvis en vare er feilsendt og må sendes på nytt for Scanlux Packagings regning, kan den defekte varen brukes i omleveringsperioden. Forbruket vil bli fakturert med 25% rabatt (eksklusive eventuelle avgifter).

9. Levering

9.1 Levering skjer fra lager.
9.2 Ved levering må det alltid være en mottaker til stede som kan kvittere for mottak av varene.
9.2.1 Scanlux Packaging forbeholder seg retten til å fakturere for ekstra levering/utkjøring hvis det ikke er noen til stede på adressen for å motta og kvittere for varene.
9.2.2 Leveringen skal alltid sjekkes for feil, mangler og skader før kvittering.
9.2.3 Levering uten kvittering på mottakeradressen må avtales ved bestilling. Vær oppmerksom på at ansvaret for leveringen i dette tilfellet overføres til kjøperen så snart varene er plassert på avtalt adresse.
9.3 Det påløper gebyr for pallleveringer:
   1/2 pall NOK 159,95
   1/1 pall NOK 239,95

10. Driftstap

10.1 Scanlux Packaging kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle produksjons-, drifts- eller omsetningstap med mindre dette er skriftlig avtalt i en spesiell kontrakt.

11. Kansellering

11.1 Ordren kan til enhver tid kanselleres. Ved kansellering er kjøper ansvarlig for kostnadene knyttet til ordren, inkludert råvarer, kjøp av klisjeer, produksjonskostnader, repro tid, fraktkostnader, osv., som Scanlux Packaging har påløpt.

12. Markedsføring

12.1 Scanlux Packaging kan bruke kundens bestilte vare til markedsføring og PR.
12.2 Scanlux Packaging trykker sitt eget logo og henvisning til nettsiden scanlux-packaging.com eller scanlux.com nederst eller på siden, med mindre annet er avtalt.
12.3 Miljø- og CSR-meldinger kan være trykt nederst eller på siden, med mindre annet er avtalt.

13. Forsinkelser

13.1 Forsinkelser i forhold til bekreftet leveringstid gir ikke rett til erstatning eller endring i pris. Ordren kan kun avbestilles med forsinkelse som årsak i samsvar med de ovennevnte avbestillingsbetingelsene.

14. Gjeldende lov og verneting

14.1 Partenes samarbeid er underlagt dansk lov og rett.
14.2 Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med partenes samarbeid, skal avgjøres av en dansk domstol.

Black Corrugated Winebox 2 Bottle ble lagt til i kurven din