Salgs- og leveringsbetingelser

9. desember, 2022

1. Anvendelse

1.1 Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle avtaler med Scanlux Packaging Norway AS, org.nr. 914462347, om salg og levering av serviceytelser og varer innen emballasje til ervervskunder.

2. Ordren

2.1 Ordren utføres med forbehold om force majeure, herunder streik, lockout, materialemangel, lovendringer og lignende omstendigheter utenfor Scanlux Packagings kontroll.

2.2 Skriftlig ordrebekreftelse anses for bindende og punkter spesifisert i denne er omfattet av kjøpet.

3. Pris

3.1 Den bekreftede prisen er forbeholdt stigninger i råmaterialer, valutakurser, frakt, skatter, avgifter eller lign. Såfremt den bekreftede betalingsbetingelsen ikke overholdes, tilskrives renter på 2% pr. måned fra forfallstid og til betaling finner sted.

3.2 Alle priser er oppgitt eksklusive moms, klisjé samt dtp/repro. arbeid.

3.3 Den bekreftede prisen inkluderer den eventuelle emballasjeavgiften av produktet, som etter Scanlux Packagings beste vurdering må gjøres opp med Skatteetaten . Kunden må kompensere Scanlux Packaging for eventuell tilleggsavgift, herunder hvis nye eller økte avgifter innføres, eller hvis Scanlux Packaging har undervurdert omfanget av avgiftsplikten mot forventning.

3.4 Hvis Scanlux Packaging oppgir en pris som er «inkludert emballasjeavgift», er det kun indikasjon for at eventuell avgift, som etter Scanlux Packagings beste vurdering må gjøres opp med Skatteetaten , er inkludert i prisen. Opplysningen kan dermed være en indikasjon på at avgift ikke er inkludert i prisen, fordi det etter Scanlux Packagings beste vurdering ikke skal avregnes avgift for produktet. Scanlux Packaging opplyser på forespørsel i hvilken grad en pris inkluderer et faktisk avgiftsbeløp.

4. Miljøtillegg

4.1 Det påregnes miljøtillegg på 4,95% av fakturasummen eksklusive moms og frakt, dog min. NOK 48,00 og maks. NOK 525,00 pr. faktura.

5. Spesielle betingelser for kjøp av standardvarer gjennom fjernsalg (nettbutikk, telefon og lign.)

5.1 Standardvarer avsendes på hverdager etter ordremottakelse. Normalt skjer dette innen 24 timer etter ordremottakelse.

5.2 Betaling for bestilte standardvarer vil bli trukket når varene sendes fra vårt lager.

5.3 Kunder har 14 dagers full returrett av standardvarer fra mottakelse. Fraktomkostninger i forbindelse med returnering skjer for egen regning.

5.4 Varer fra nettbutikkens ”Outlet”/”Restsalg” kan ikke tas i retur.

5.5 Returnerte standardvarer refunderes fullt ut såfremt de er i ubrutt emballasje og er returnert forsvarlig innpakket til å bli transportert.

5.6 Forbehold for trykkfeil og utsolgte standardvarer.

5.7 Ordrer under NOK 1.500,- ekskl. moms pålegges NOK 50,- ekskl. moms i ekspedisjonsgebyr, ordre fra nettbutikken er derimot unntatt.

5.8 Alle priser på standardvarer er eksklusive avgifter og moms.

6. Toleranser

6.1 Scanlux Packaging forbeholder seg retten til rimelige toleranser m.h.t. trykkets passform, trykkplassering, fargenyanser, tykkelse og kvantitet. Bredde og lengde +/- 10 mm., trykkplassering +/- 10 mm., tykkelse +/- 10%, kvantitet +/- 15%.

6.2 For kvantum gjelder følgende toleranser:

  På opplag under 30.000 stk. +/- 20%
  På opplag over 30.000 stk. +/- 15%

6.3 Mindre variasjoner i fargenyanser kan forekomme og berettiger ikke reklamasjon. Dette gjelder også i tilfeller hvor eventuell fargeprøve er mottatt.

  På opplag under 100.000 stk. +/- 15%
  På opplag over 100.000 stk. +/- 10%

6.4 Scanlux Packaging kan ikke gjøres erstatningsansvarlig ved fargeavsmitting eller blekning av fargen. Bemerk vennligst at fargeavsmitting kan forekomme ved trykk på poser.

7. Eiendomsforhold

7.1 Inntil den samlede kjøpesummen er betalt, forblir produktet i Scanlux Packagings eiendom.

7.2 Klisjeer som er fremstilt for kjøpers regning utleveres etter forespørsel, fraktomkostninger for dette dekkes av kunden.

7.3 Klisjeer fremstilt for Scanlux Packagings regning pga. fornyelse eller annet, forblir Scanlux Packagings eiendom.

7.4 Klisjeer oppbevares hos Scanlux Packaging og destrueres etter 18 måneder med mindre annet er skriftlig avtalt.

7.5 Trykkruller fremstilles for kjøpers regning, men forblir Scanlux Packagings eiendom og utleveres derfor ikke.

7.6 Trykkruller oppbevares hos Scanlux Packaging og ”renses” (destrueres) etter 18 måneder fra leveringsdatoen.

8. Reklamasjon

8.1 Reklamasjoner skal skje skriftlig og være Scanlux Packaging i hende senest 8 dager etter at varen er mottatt. Varer tas kun i retur ved avtale. Såfremt det skulle vise seg å være feil ved leverte varer, er Scanlux Packaging kun pliktig til å bytte disse til nye varer.

8.2 Såfremt en vare er levert feil og skal omleveres for Scanlux Packagings regning, kan den defekte varen benyttes i omleveringstiden. Forbruket vil bli fakturert med 25% rabatt (eksklusive eventuelle avgifter).

8.3 Ved returnering bes varene sendes til:

  Freja Transport
  C/O Scanlux retur
  Snipetjernveien 2
  1405 Langhus

9. Levering

9.1 Levering er ab lager.

9.2 Ved levering skal en mottaker alltid være tilstede som kan kvittere for mottakelse av varene.

  9.2.1 Scanlux Packaging forbeholder seg retten til å fakturere for ekstra levering/utkjørsel, såfremt det ikke er noen på adressen til å motta og kvittere for varene.
  9.2.2 Leveringen skal alltid kontrolleres for feil, mangler og skader innen kvittering.
  9.2.3 Levering uten kvittering på mottakeradressen skal avtales ved ordreavgivelse. Vær oppmerksom på at ansvaret for leveringen i dette tilfellet overføres til kjøper, fra varene er levert på avtalt adresse.

9.3 Det tilkommer gebyr på palleleveringer:

  1/2 palle NOK 65,-.
  1/1 palle NOK 129,-.

10. Driftstap

10.1 Scanlux Packaging kan ikke gjøres ansvarlig for eventuelle produksjons-, drifts- eller omsetningstap med mindre dette er skriftlig avtalt i særskilt kontrakt.

11. Annullering

11.1 Ordren kan til enhver tid annulleres. Ved annullering er kjøper ansvarlig for omkostninger forbundet med ordren, herunder råvarer, kjøp av klisjeer, produksjonsomkostninger, repro. tid, fraktomkostninger m.m. som Scanlux Packaging har hatt.

12. Markedsføring

12.1 Scanlux Packaging kan anvende kundens bestilte arbeid til markedsføring og PR.

12.2 Scanlux Packaging trykker egen logo, evt. slogan/pay-off, og henvisning til nettside scanlux-packaging.com eller scanlux.com i bunnen eller sidelengs dersom annet ikke er avtalt.

12.3 Miljø- og CSR-budskap kan være trykket i bunnen eller sidelengs dersom annet ikke er avtalt.

13. Forsinkelser

13.1 Forsinkelser i forhold til bekreftet leveringstid berettiger ikke erstatning eller endring i pris, ordren kan kun annulleres med forsinkelse som årsak ut fra ovenstående annulleringsbetingelser.

Gjeldende lov og verneting

14.1 Partenes samarbeid er i alle henseender underlagt dansk lov og rett.

14.2 Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med partenes samarbeid skal avgjøres ved en dansk domstol.