Design Audit

Design Audit

Hvorfor velge FSC®-sertifisert emballasje?

Du kan være med på å beskytte naturen, de sosiale forholdene og fremme ansvarlig skogdrift når du velger FSC®-sertifisert emballasje.

En av de globale organisasjonene som arbeider for å fremme ansvarlig bruk og skogdrift og av verdens skoger, er FSC®Bærekraftighet og miljø har i stigende grad betydning for den endelige forbrukeren når varene skal velges. Forbrukerne velger i dag ofte miljøvennlige produkter, og de har fokus på hvor produktene kommer fra og hvordan de er produsert. Dette er ikke kun i forhold til for eksempel valg av råvarer, men også i forhold til emballasje. I forhold til FSC® og forbrukernes kjennskap til FSC®s logoen viser en global undersøkelse i 2017 at det var en merkebevissthet på gjennomsnitt 50% blant 13 spurte land.

Kort om artikkelen

I dette blogginnlegget vil du ikke kun få mer kjennskap til FSC®, FSC®-sertifiseringer, og hva FSC® kjemper for – men også bli litt klokere på hvorfor det faktisk noen ganger er bedre å dyrke skogen og bruke treet, enn å la treet stå i forhold til CO2: 

left Happy MInt circles

Hvem er FSC®?

Forest Stewardship Council® er en internasjonal non-profit-medlemsorganisasjon og merkeordning som ble etablert i Toronto i 1993 på initiativ fra miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner og skogeiere fra 26 ulike land. Målet var å skape felles globale prinsipper for ansvarlig skogdrift, inklusiv et nytt og troverdig system, som kunne garantere ansvarlig produsert tre og papir til forbrukere verden over. FSC® hverken produserer eller selger varer selv.

Hva står FSC ®-merket for?

FSC ®-merket er en garanti for at:

  1. Det i en FSC®-skog ikke blir felt flere trær enn skogen kan nå å reprodusere. Dette er med på å sikre en CO2-nøytral skog.
  2. Dyr og planteliv blir beskyttet. Deler av FSC®-skoger fredes helt, og områder med truede dyr og planter beskyttes.
  3. Menneskene som arbeider i skogen er sikret utdannelse, sikkerhetsutstyr, en ordentlig lønn og rett til å organisere seg i fagforeninger.
  4. Lokalbefolkningen får glede av inntektene fra skogen, og det brukes lokal arbeidskraft.
  5. Innfødte folkeslag er sikret retten til å bruke skogen som de har gjort tidligere, og de involveres i skogens forvaltning. For eksempel holdes hellige områder og jaktområder for fredet for felling.

I mange av verdens fattigste land er det en del av den nasjonale FSC®-skogstandard at en viss prosentandel av overskuddet fra skogdriften går til bygging av skoler, klinikker m.m. FSC® er den eneste globale merkeordningen som har bred støtte fra grønne organisasjoner som WWF, Greenpeace og Verdens Skove. FSC®-merket finnes på alle typer produkter som er laget av tre-fibre, blant annet grillkull, gulv, terrasser, papir, møbler, smykker og emballasjer.

fsc info graphics

Hva står FSC ®-merket for?

FSC® har et strengt internasjonalt kontrollsystem. Treet skal alltid kunne spores tilbake til den skogen den stammer fra. Dette gjelder uansett hvor mange ledd det er mellom skogen og butikken. Hvert enkelt ledd i kjeden mellom skog og forbruker skal ha sin egen sertifisering og sitt eget sertifiseringsnummer. Det er på denne måten at FSC®-systemet kontrollerer sporbarheten på dine FSC®-produkter. Alle ledd i kjeden med en sertifisering kontrolleres en gang i året ved et kontrollbesøk av et uavhengig sertifiseringsfirma. Det foretas dessuten uanmeldte kontrollbesøk etter behov.

Ut over den årlige kontrollen av de enkelte ledd i kjeden kontrollerer FSC® også sertifisering firmaene og sikrer at de er kompetente til å sertifisere i henhold til FSC®s standarder. CoC-sertifiserte virksomheter skal til alle tider kunne bevise at de adskiller FSC®-sertifiserte materialer og materialer fra andre kilder i produksjon og oppbevaring.

Fra skog til sluttbruker

Forest Management (FM) sertifisering: Skogeiere eller skog forpaktere kan ved å oppfylle FSC®s prinsipper og kriterier for skogdrift oppnå en Forest Management-sertifisering (FM). Skogeieren eller skogforpakteren er ansvarlig for å møte og overholde reglene i den nasjonale FSC-skogstandarden. 

Chain-of-Custody (CoC)-sertifisering: For å videreselge eller produsere et FSC®-sertifisert produkt, skal en virksomhet ha en Chain of Custody sertifisering (CoC). Skogeiere, produsenter, grossister m.fl. kan oppnå denne sertifiseringen. På denne måten er det snakk om en sporbarhetssertifisering som sikrer at de produktene som selges som FSC®-sertifisert, kan følges hele veien fra tre i skogen til endelig produkt som blir solgt til forbrukeren. Alle ledd i kjeden skal ha dette sertifikatet før de kan sette FSC®s logo på et produkt.

BLUE BAM circles
fsc forest
Bright Bubblegum left

Hvilke typer skog kan FSC®-sertifiseres – og hvilke tresorter anvendes?

Alle typer skog kan sertifiseres – FSC®s regler for ansvarlig skogdrift dekker både tropiske og tempererte skoger. Det fremstilles derfor også FSC ®-merkede produkter av de sortene vi kjenner til fra Europa som for eksempel eik, bøk og ask.

Hvor mange skoger er FSC ®-sertifiserte?

Over 200 millioner hektar skog fordelt på 86 land var FSC ®-sertifisert ved utgangen av 2018. Arealet svarer til ca. 20% av Europas størrelse. Langt over majoriteten av arealeneligger inntil videre i den vestlige verden.

I løpet av de siste 15 årene har det globale FSC ®-sertifiserte skogarealet vokst jevnt fra ca. 45 millioner hektar til nå godt 200 millioner hektar.
fsc forest area map
I løpet av de siste 15 årene har det globale FSC ®-sertifiserte skogarealet vokst jevnt fra ca. 45 millioner hektar til nå godt 200 millioner hektar.
fsc forest area stats
Vekst i FSC ®-sertifiserte skogarealer 2003-2017 (Millioner hektar)

Når opptar eller avgir trær egentlig CO2?

Verdens skoger og spesielt regnskoger blir ofte referert til som «verdens grønne lunger». De grønne bladene på trær og planter tar til seg CO2 fra luften når det er lyst. Inne i bladet blir CO2 bunnet sammen med vann og omgjort til sukkerstoffet glukose.

Det omdanner treet til grener, ved, frukter, blad og røtter. På denne måten blir CO2 bunnet inne i treet som kullstoff. Der er kun ett avfallsstoff: det er oksygen (fotosyntese). Så lenge et tre vokser, vil det ta til seg mer CO2 enn det gir fra seg via dens pusting.

Når et tre er fullt utvokst når det et stabilt nivå hvor det puster like så mye som det gir fotosyntese. Når treet blir gammelt og forfaller, vil det avgi mer CO2 enn det tar opp i fotosyntesen. Hvis treet får lov til å bli nedbrutt i naturen, vil all den CO2 som er tatt opp i margen bli gitt tilbake til atmosfæren.

Ved skogdrift kan mennesket gå inn og være en del av denne syklusen. Vi kan plante trær som opptar CO2 – og felle trærne når de er utvokste og ikke tar opp mer CO2 enn de avgir. Hvis vi planter nye trær hver gang vi feller et, vil det treet vi fjerner fra skogen være det man kaller CO2-nøytralt. Hvis vi tilplanter et større areal med trær, vil vi sette større CO2-opptak i gang – og en større lagring av CO2.

Forskning på Sveriges Landbruksuniversitet viser at jo raskere skogen vokser, desto mer CO2 opptar den. Fra et klimasynspunkt er det derfor umiddelbart bedre å dyrke skogen og bruke treet enn å la skogen stå – forutsatt at skogen blir dyrket bæredyktig, og at treproduksjonen tar hensyn til miljøet.

Blue Bam
Fsc Forest view

Hvilken FSC®-sertifisert emballasje kan Scanlux Packaging tilby deg?

Som kunde hos Scanlux Packaging har du alltid mulighet for å velge miljøvennlige løsninger. Vi kan tilby FSC®-sertifisert emballasje, og vi hjelper våre kunder med å analysere og optimere deres emballasjebehov så det matcher deres merke og verdier. Alle FSC® produktgrupper som papirposer, gaveesker, gavepapir, silkepapir, bølgepapp og kassaruller kan leveres i FSC 100%, FSC Mix og FSC Recycled. Derimot leveres kleshengere kun i FSC 100%. Scanlux Packaging har siden 2015 hatt både en FSC®-sertifisering og en ISO 14001-sertifisering i miljøledelse.

Slik gjør andre kunder: 
Bærekraftig design til Björn Borg.

Kilder:

https://ic.fsc.org/en 
FSC® Annual Report 2017 FSC, Facts & Figures, 2 November 2018 Forest Stewardship Council®: Global Strategic Plan 2015–2020 
https://www.forestsoftheworld.org/ https://au.fsc.org/en-au 
Skoven i Skolen: Ti spørgsmål og svar om skov, træ og klima: http://www.skoven-i-skolen.dk/content/10-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-og-svar-om-skov-tr%C3%A6-og-klima

Andre historier

ARTIKKEL

Viktige ting å vurdere når du kjøper miljøvennlig og bærekraftig e-handels-emballasje

Den globale detaljhandelen er i konstant endring. Spesielt blomstrer e-handelsmarkedet mer enn noen gang før.

Les mer

designprosjekt

Miljø og Kvalitet i hjertet av Filippa K

Filippa K fokuserer på det stilige og eksklusive designet laget i kvalitetsmaterialer. Selvfølgelig skal veskene deres gjenspeile verdiene.

Les hvordan vi løste dette

ARTIKKEL

Hva er de forskjellige FSC®-sertifiseringene?

Utforsk de forskjellige FSC®-etikettene og finn fordelene og ulempene ved å bruke hver av de.

Les mer
Var denne artikkelen hjelpsom?
JaNei
Black Corrugated Winebox 2 Bottle ble lagt til i kurven din