Gjenbrukbar bioplastpose er best for miljøet

Egenskapene til plastposer er de samme, om råvaren er fossil- eller biobasert.

På mange måter er det derfor samme pose du har med å gjøre. Så ja, poser av resirkulerbar bioplast fra sukkerrør er akkurat like sterke, vannavstøtende og enkle å designe som tradisjonelle plastposer.

I denne artikkelen knyttes forbedringer av bærekraften til plastposen seg utelukkende til råvaren som brukes ved produksjonen av posen, ettersom denne artikkelen tar utgangspunkt i resirkulerbare bioplastposer. Er du nysgjerrig på andre typer bioposer kan du lese mer her.

Et bioplast-eksempel:

Nå blir vi litt tekniske. Plastposer lages av polyetylen. Det er den typen plast som fremstilles mest i verden. Plasttypen polyetylen har frem til nylig alltid vært basert på olje fra fossiler. Men sånn er det ikke lenger. Bioteknologiene har utviklet seg, og man kan nå lage bioprodusert polyetylen som er basert på sukkerrør.

Sukkerrørene brukes til fremstilling av bioetanol, som brukes til å lage bio-polyetylen. Bio-polyetylen er den typen plast som brukes til å lage resirkulerbare bioposer. De resirkulerbare bioposene kan både resirkuleres sammen med fossile plastposer, og kombineres. Så en plastpose kan inneholde både fossil- og bioplastikk.

left Happy MInt circles

Bioplastposen gir miljømessige fordeler

På bakgrunn av en undersøkelse fra Braskem viser det seg at sammenlignet med tradisjonell, fossil plastfremstilling fra olje sparer sukkerrørsposen atmosfæren for hele 3 tonn CO– ekvivalenter pr. tonn polyetylen[1]. Miljøbesparelsene er til å ta og føle på. Denne utregningen er basert på brasilianske forhold og Braskems materiale I’m green TM PE, som bidrar til en lav karbonøkonomi.

Det store regnestykket har selvfølgelig en rekke forutsetninger, blant annet at restene fra sukkerrørene brukes i biomassefyrte kraftverk. Selv om produksjonen av bioplastposer innimellom møter motstand ettersom fremstillingen krever landbruksjord, er bioplasten allikevel det beste alternativet til olje, fordi karbondioksidbesparelsen er så betydelig.

Carrying bioplastic bags

En fremtidig erstatning for fossilposer

Plasttypen polyetylen er den samme, uansett hvilken ressurs den kommer fra. Plastposene er altså like sterke, uansett om råvaren er sukkerrør eller olje. Faktisk kan opprinnelsen på de forskjellige polyetylener kun avgjøres med en karbon 14-analyse. Bioplast er på nåværende tidspunkt kun en anelse dyrere enn det fossile alternativet, og forskjellen forventes å bli marginal.

Fremstillingsmetodene til biobasert polyetylen er under utvikling og forventes innenfor en overkommelig fremtid å bli mer kostnads-, ressurs- og miljøeffektive gjennom economy-of-scale. Det betyr at prisen vil falle og nå et så lavt prisnivå at det kan matche fossilt fremstillede metoder. For ja, det er bedre å bruke en biobasert ressurs til å fremstille plast på sammenlignet med en fossilbasert ressurs. Men vi skal også huske på at det brukes landbruksjord til fremstilling av bioplast. 

Braskems undersøkelse viser at det krever cirka 5 mlandbruksjord for å lage den mengden bioetanol som kreves for å kunne produsere 1 kg bio-polyetylen.

BLUE BAM circles
Sugar canes

Konklusjon: Feltet for bioplast fortsetter å utvikle seg

Per dags dato fremstilles det kun resirkulerbare biobaserte plastposer fra første-generasjons-bioetanol som er basert på sukkerrør. Men akkurat som vi forventer at prisen vil falle, forventer vi også at fremstillingen av bioplast vil utvikle seg til å bruke andre-generasjons-bioetanol. Andre-generasjons-bioetanol kan fremstilles ut fra avfall fra landbruket som halm og trespon, og her bruker man altså ikke landbruksjord.

Fokus på klima og miljøvennlige alternativer er i rivende utvikling, og det kommer hele tiden nye tiltak på området. Hos Scanlux Packaging følger vi med på utviklingen, og jobber hele tiden med å forbedre våre produkter i en mer bæredyktig og miljøvennlig retning. Artikkelen er laget på bakgrunn av en undersøkelse som Scanlux Packaging har hentet fra det Danske Teknologisk Institutt.

 

[1] CO2-ekv er den omregningsfaktoren som brukes til sammenligning av forskjellige drivhusgassers innvirkning på drivhuseffekten. Man har altså beregnet hvor mye CO2 som skal til for å skape samme effekt som ett tonn av en annen gass.

Andre historier

ARTIKKEL

Hva er de forskjellige FSC®-sertifiseringene?

Utforsk de forskjellige FSC®-etikettene og finn fordelene og ulempene ved å bruke hver av de.

Les mer

ARTIKKEL

Viktige ting å vurdere når du kjøper miljøvennlig og bærekraftig e-handels-emballasje

Den globale detaljhandelen er i konstant endring. Spesielt blomstrer e-handelsmarkedet mer enn noen gang før.

Les mer
Var denne artikkelen hjelpsom?
JaNei
Black Corrugated Winebox 2 Bottle ble lagt til i kurven din