FN´s 17 verdensmål og hvilken betydning de har for din bedrift?

17 verdensmål skal sette oss på kurs mot en mer bærekraftig utvikling for både mennesker og planeten vi bor på.

På FN-toppmøtet i New York den 25.september 2015 skapte verdens stats- og regjeringsledere en målsetning om at innbyggere, virksomheter og myndigheter i økende grad må skape bæredyktige løsninger og understøtte en bærekraftig fremtid. Målene for en fremtidig, bærekraftige utvikling, Sustainable Development Goals (SDG) ble vedtatt av ikke mindre enn 193 medlemsland, og trådte i kraft den 1. januar 2016. De beskriver konkrete mål som må realiseres innenfor de kommende år, og senest i 2030.

Etterspørselen etter bærekraftige løsninger er med disse målene blitt formalisert på verdensplan, og skaper noen enestående muligheter for bedrifter og virksomheter – muligheter som krever fokus og målrettede innsatser for å bli grepet.

Kort om artikkelen

Denne artikkelen vil både gi deg et overblikk over FN’s 17 Verdensmål, men vi vil også komme inn på hvordan din virksomhet kan fokusere på målene og hvordan Scanlux Packaging bidrar til Verdensmålene:


Tangy Tomatoes circles left

Hva inneholder de 17 verdensmål?

Verdensmålene utgjør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forplikter alle FN’s 193 medlemsland til helt å avskaffe fattigdom og sult i verden, redusere ulikheter, garantere god utdannelse og bedre helse til alle, samt sikre anstendige jobber og mer bærekraftig økonomisk vekst. De fokuserer samtidig på å fremme fred og sikkerhet, sterke institusjoner og på å styrke internasjonale partnerskap. Den vedtatte dagsordenen anerkjenner også at sosial, økonomisk og miljømessig utvikling, fred, sikkerhet og internasjonalt samarbeid er tett forbundet, og det krever en integrert innsats for å oppnå bærekraftige utviklingsresultater.

Verdensmålene

 1. Avskaffe fattigdom i alle former, overalt.
 2. Stoppe sult, oppnå matvaresikkerhet og forbedret ernæring og støtte bæredyktig landbruk.
 3. Fremme helse og trivsel for alle i alle aldre.
 4. Fremme kvalitetsutdannelse og muligheter for livslang læring for alle.
 5. Oppnå likestilling mellom kjønnene og styrke kvinners og jenters rettigheter og muligheter.
 6. Fremme adgang til, og bærekraftig forvaltning, av rent vann og sanitet for alle.
 7. Fremme adgang til billig, pålitelig, bæredyktig og moderne energi til alle.
 8. Fremme vedvarende, inkluderende og bæredyktig økonomisk vekst, full og produktiv ansettelse og anstendige jobb til alle.
 9. Oppbygge en motstandsdyktig infrastruktur, støtte inkluderende og bæredyktig industrialisering og fremme innovasjon.
 10. Mindre ulikhet i og mellom land.
 11. Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, sikre, motstandsdyktige og bæredyktige.
 12. Fremme ansvarlig forbruk og produksjon.
 13. Rask innsats for å bekjempe klimaforandringer og dens innvirkninger.
 14. Livet i havet. Bevare og sikre bæredyktige utnyttelse av verdenshavene og havbaserte ressurser.
 15. Livet på land. Beskytte, gjenopprette og støtte bærekraftig utnyttelse av økosystemet og av skog, bekjempe ørkendannelse, stoppe jordforringelser og tap av biodiversitet.
 16. Oppbygge mer fredelige og inkluderende samfunn, sikre adgang til rettferdighet for alle og bygge opp effektive, ansvarlige og sterke institusjoner på alle nivåer.
 17. Styrke det globale partnerskapet for handling og øke midlene til å nå målene.
fsc forest

Verdensmålene gjelder for alle land

Alle land skal bidra – både rike og fattige. Vi står i dag ovenfor mange store utfordringer, bland annet sosial, økonomisk og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbeidløshet, ulikhet, fattigdom, matvareusikkerhet, mangel på eller ulik adgang til grunnleggende naturressurser, miljøforurensning, klimaforandring og ikke-lydhøre regjeringer.

De er alle nasjonale utfordringer med store regionale og globale konsekvenser, og det er derfor nødvendig å løse dem i fellesskap. De enkelte land forventes å ta eierskap og å etablere egne nasjonal rammer for innfrielse av FN’s verdensmål. Implementering og suksess avhenger derfor av de enkelte lands egne handlingsplaner og programmer for målene.

BLUE BAM circles
Image of: Plomberingspose 70x175 35my
left Happy MInt circles

Virksomhetene skal engasjere seg og fokusere på målene

Selv om noen ser det som et regjeringsansvar alene å implementere FN’s verdensmål, er det viktig at virksomheter allerede nå engasjerer seg, har fokus på målene, og samtidig ser det som deres ansvar å bidra. Fordelen er at de virksomheter som allerede nå har satt seg noen mål i forhold til de 17 verdensmål, vil utkonkurrere de som ikke har fått endret på deres forretning når nye reguleringer trer i kraft. Og det er ikke kun et spørsmål om det kommer nye reguleringer, det er spørsmål om hvor raskt de introduseres. Flere land og regjeringer har allerede presentert deres handlingsplaner for FN´s verdensmål.

Forbrugerne vil have brands, der gør en forskel

Også brandingmessig kan det være en fordel, for den enkelte virksomhet, å ta ansvar. Undersøkelsen Make it your business: Engaging with the Sustainable Development Goals fra PwC viser at virksomhetene ikke skal undervurdere befolkningens holdninger. 90 % av befolkningen mener det er viktig at virksomheter implementerer verdensmålene, og så vel som 8 % sier at de er mer tilbøyelige til å kjøpe varer og tjenester fra virksomheter som jobber med verdensmålene. Det viser at forbrukerne er interessert i de merkevarer som gjør en stor forskjell, og bruker deres kjøpekraft til å fremskynde den endringen de ønsker. Å kunne fortelle om din virksomhets historie rundt bidrag til den globale oppnåelsen av verdensmålene er en måte hvor kan differensiere deg fra dine konkurrenter.1

17 UN goals chart

Hvordan gjør vi målene om til handlinger og resultater?

For mange virksomheter kan det virke vanskelig å gjøre de abstrakte målsetninger til konkrete handlinger og etterfølgende integrere dem i virksomhetens strategi. Især for de små og mellomstore virksomheter kan det være vanskelig å finne kapasitet og ressurser til oppgaven. Ikke desto mindre viktig er det å få konkretisert de 17 verdensmål til forretningsmål, så det blir en forankret del av hele virksomheten å fokusere på bærekraftighet og å arbeide for å innfri verdensmålene. Men hvordan kan vi gjøre om målene til handlinger og resultater?

Mulighetene er mange – men nettopp å bruke verdensmålene som en løftestang for utviklingen av innovative forretningsidéer, er det en stor sjanse for at innovasjonstiltakene vil matche de globale markedsbehov.

 
 
bright bubblegum
Un sustainable goals 14
left Happy MInt circles

Verdensmål og forretningsmål går hånd i hånd

Det går opp for fler og fler virksomheter, at det ikke nødvendigvis er et motsetningsforhold mellom det å drive forretning og det å bidra til en bedre verden.

De 17 verdensmålene er blitt et reelt startskudd til et globalt kappløp for land og virksomheter som har evner og potensiale til å levere løsninger, som kan være med til å innfri målene om å sikre god utdannelse og helse til alle, håndtering av miljømessige utfordringer, reduksjon av ulikhet, fremme likestilling, nye jobber og bæredyktig økonomisk vekst og forbruk.

Hvordan kan min virksomhet innarbeide verdensmålene?

Som en hjelp til virksomheter har GRI, FN og WBCSD sammen utviklet en 5-trinns veiledning med verktøyet: SDG Compass: The Guide for business action on the SDGs. Det er en veiledning til virksomheter, hvordan de tilpasser deres strategi og måler sine deres bidrag til å nå verdensmålene. Veiledningen gjennomgår 5 trinn som virksomheter med fordel kan gjennomgå for å bidra til verdensmålene.

Veiledningsprosessen er iterativ, men de 5 trinnene omhandler:

 Trinn 1: Forstå verdensmålene i forhold til din egen virksomhet. 

Trinn 2: Definer prioriteringer ut fra de muligheter din virksomhet har i forhold til verdensmålene. 

Trinn 3: Sett noen mål i overensstemmelse med verdensmålene og dine forretningsmål. 

Trinn 4: Integrer det i din kjerneforretning. 

Trinn 5: Rapporter og kommuniser til dine interessenter for å vise hva du står for i forhold til bærekraftig utvikling.

sdg compass

Hva gjør Scanlux Packaging for å bidra til å nå FN´s verdensmål?

Emballasjeindustrien har som andre store bransjer, et stort ansvar for å bidra til de 17 verdensmål for bærekraftig utvikling. Bæredyktig emballasje starte med opprinnelse av materialer, design og selve produksjonen, og strekker seg over til transporten til kunder og videre til forbrukere.

Deretter ender emballasjen som gjenbruk av emballasjematerialer, som igjen dirigeres tilbake i verdikjeden og markedet. Igjennom hele verdikjeder må det tenkes på bærekraftighet.

Scanlux Packaging har bærekraftig utvikling dypt forankret i sin kjerneforretning og vil også fremover arbeide med miljøriktige løsninger i hele verdikjeden. Vi ser det derfor som viktigst å fortsatt jobbe på og bidra til, at FN´s verdensmål for bæredyktig utvikling kan oppnås. Vi jobber løpende, aktivt og systematisk for, der det er økonomisk og teknisk mulig, å minimere belastning av det eksterne miljø, og vi gjør det beste for å ha omtanke for naturen og miljøet gjennom alle våres prosesser.

Vi samarbeider kun med leverandører som overholder vår miljøpolitikk. Scanlux Packaging har siden 2016 vært FSC*-sertifisert. Et av de viktigste materialer som inngår i vår produksjon er tre. Valg av FSC*-sertifisert emballasje er med til å fremme ansvarlig skogdrift, samt å sikre naturen og de sosiale forhold i skogene hvor trærne kommer fra. I en FSC*-sertifisert skog vernes det ikke kun om de sårbare naturområder, men det plantes igjen skog når noe blir felt. Dette bidrar til at skogen er CO2-nøytral.

Med den internasjonale miljøledelse ISO 14001 har Scanlux Packaging at det ikke kun er miljøansvarlige produkter som er et resultat av produksjonen, men også at miljøbevisstheten er høy i hele arbeidsprosessen. Scanluc Packagings leverandører forplikter seg også til å leve opp til en adferdskode som beskriver våre etiske retningslinjer.

Det har stor betydning for oss at vi gjennom våre kontrakter og kommunikasjon, sikrer at forholdene hos våre leverandører lever opp til våre standarder og retningslinjer, vel vitende at lovgivningen og kulturforskjeller rundt omkring i verden betyr forskjellige betingelser. Her kan du lese mer om Vår miljøpolitikk og Code of Conduct.

BLUE BAM circles
loplabbet fsc certified paper bags

Andre historier

ARTIKKEL

Finn nøkkelen til e-handelssuksess

I denne artikkelen fokuserer vi på hvordan du kan optimalisere shoppingopplevelsen med miljøvennlige emballasjeløsninger – gjennom hele kundereisen. Dette kan godt være nøkkelen til din personlige e-handelsuksess.

Lær mer

ARTIKKEL

Vil du beskytte miljøet?

Enten du bruker miljøsertifiserte emballasjematerialer eller ikke, foreslår vi 3 måter du kan beskytte miljøet på samtidig som du sparer penger.

Les mer
Var denne artikkelen hjelpsom?
JaNei
Black Corrugated Winebox 2 Bottle ble lagt til i kurven din