Er du bærekraftig eller miljøvennlig?

Passer du på kloden?

Vi har i alt for mange år vært uvitende om hva vårt forbruk gjør med verden omkring oss. Heldigvis har mange begynt å ta stilling til hvilket avtrykk de setter igjen her på jorden. I emballasjebransjen ser vi akkurat nå store fremskritt som vitner om at forbrukere og industrien gjerne vil gjøre noe aktivt med deres vaner. Ofte støter vi derfor på spørsmål som: «Er denne plastikkposen miljøvennlig?» eller «er denne typen emballasje bærekraftig?» Det er dog de færreste som tenker over at miljøvennlighet og bærekraftighet i virkeligheten er to vidt forskjellige begreper.

I denne artikkelen vil vi hjelpe deg på vei for å skille mellom disse 2 begrepene, så du lettere kan ta de riktige beslutningene angående din emballasje.

Miljøvennlighet: å være god med naturen

I første omgang er det viktig å være oppmerksom på at ord som miljøvennlighet og bærekraftighet hele tiden er i utvikling. Forstått på den måten at produksjoner som vi anså som miljøvennlige eller bærekraftige for 20 år siden, ikke nødvendigvis er det i dag fordi det har skjedd så store fremskritt innenfor eksempelvis vitenskap og teknologi.

Men når vi snakker om miljøvennlighet, snakker vi om noe som utelukkende handler om å verne om naturen. Det kan for eksempel være om plastikkposer er laget av resirkulerbar plastikk fremfor å være nyprodusert. Eller om de trærne som brukes til å fremstille deres gavepapir stammer fra en skog hvor det løpende plantes nye trær, eller om skogområdene blir etterlatt øde.

Blant de mer oversette miljøsynderne innenfor emballasjeproduksjonen er vannforbruk. Vann brukes i mange deler av diverse produksjoner. Blant annet til å smelte, rense, fortynne, nedkjøle og mye annet. Hvor mye vann skal brukes for å fremstille ditt materiale? Og gir dette en tilsvarende miljømessig gevinst sammenlignet med andre materialer? Du må ikke glemme å spørre om hvor stort vannforbruket er når du vurderer den ene emballasjetypen fremfor en annen.

Module 9 happy mint short by Scanlux Packaging

Minimer miljøpåvirkningen

Hvor miljøvennlighet «kun» sikrer at vi behandler naturen på en god måte, handler bærekraftighet om mye mer enn det. På lik fot med miljøvennligheten vil du når du taler bærekraftighet, se på om produksjonen er miljømessig ansvarlig. Utover miljøpåvirkningen handler bærekraftigheten dog også om både de økonomiske og sosiale aspektene av produksjonen.

Bærekraftighetens sosiale aspekter

Blant de sosiale aspektene finner du spørsmål som om hvorvidt de ansatte får den lønnen de skal ha for å ikke leve i fattigdom? Jobber de under gode arbeidsforhold hvor sikkerheten er topp? Og har de ansatte adgang til rent drikkevann, ordentlige toalettforhold samt rett til pauser og utdannelse?

Bæredyktighedens økonomiske aspekter

Blant de økonomiske aspektene av de bærekraftige produktene finner du spørsmål til lønnsomheten på tvers av hele verdikjeden. Kan skogseieren drive sitt skogbruk med en akseptabel profittmargin? Får forarbeidningsvirksomheten en pris som gjør det mulig for dem å få et passende overskudd? Og er det lønnsomt for transportfirmaet å frakte råmaterialer eller de ferdige varene? Det er svarene på alle slike spørsmål som avgjør om en produksjon kan kalles bæredyktig. Å spørre er nettopp veien fremover for å bli klokere på hvilke produsenter du bør involvere deg med. Spør om under hvilke forhold produksjonen foregår og se etter hva de forskjellige sertifikatene lover. Man kan altså forestille seg at det finnes miljøriktige produkter som uten din viten kan være laget under kummerlige forhold. Derfor er det så viktig å orientere seg riktig i de forskjellige betegnelsene som mange dessverre bruker i fleng.

FNs bærekraftsmål

Mange virksomheter er allerede i gang med å arbeide med FNs 17 bærekraftsmål, som skal sikre en bærekraftig fremtid for både mennesker og miljø innen år 2030.

Gaveposer i papir

Bærekraftighet: et begrep med all inclusive

Hvor miljøvennlighet «kun» sikrer at vi behandler naturen på en god måte, handler bærekraftighet om mye mer enn det. På lik fot med miljøvennligheten vil du når du taler bærekraftighet, se på om produksjonen er miljømessig ansvarlig. Utover miljøpåvirkningen handler bærekraftigheten dog også om både de økonomiske og sosiale aspektene av produksjonen.

Bærekraftighetens sosiale aspekter

Blant de sosiale aspektene finner du spørsmål som om hvorvidt de ansatte får den lønnen de skal ha for å ikke leve i fattigdom? Jobber de under gode arbeidsforhold hvor sikkerheten er topp? Og har de ansatte adgang til rent drikkevann, ordentlige toalettforhold samt rett til pauser og utdannelse?

Bæredyktighedens økonomiske aspekter

Blant de økonomiske aspektene av de bærekraftige produktene finner du spørsmål til lønnsomheten på tvers av hele verdikjeden. Kan skogseieren drive sitt skogbruk med en akseptabel profittmargin? Får forarbeidningsvirksomheten en pris som gjør det mulig for dem å få et passende overskudd? Og er det lønnsomt for transportfirmaet å frakte råmaterialer eller de ferdige varene?

Det er svarene på alle slike spørsmål som avgjør om en produksjon kan kalles bæredyktig. Å spørre er nettopp veien fremover for å bli klokere på hvilke produsenter du bør involvere deg med. Spør om under hvilke forhold produksjonen foregår og se etter hva de forskjellige sertifikatene lover. Man kan altså forestille seg at det finnes miljøriktige produkter som uten din viten kan være laget under kummerlige forhold. Derfor er det så viktig å orientere seg riktig i de forskjellige betegnelsene som mange dessverre bruker i fleng.

FNs bærekraftsmål

Mange virksomheter er allerede i gang med å arbeide med FNs 17 bærekraftsmål, som skal sikre en bærekraftig fremtid for både mennesker og miljø innen år 2030.

Andre historier

ARTIKKEL

Hvorfor velge FSC®-sertifisert emballasje?

Hva er FSC®-sertifisert emballasje og hvorfor bør du velge det? Lær alt om FSC® i denne artikkelen

LES MER

ARTIKKEL

Hvordan velger du den mest bærekraftige emballasjen?

Det er viktig å ikke bli villedet av ord som "komposterbar" og "biologisk nedbrytbar", og tro at dette betyr at materialet eller produktet derfor er bærekraftig og ikke har noen miljøpåvirkning. Artikkelen er skrevet av Michael Søgaard Jørgensen, professor i miljøinnovasjon og bærekraftig omstilling ved Aalborg Universitet.

Lær mer her
Var denne artikkelen hjelpsom?
JaNei
Black Corrugated Winebox 2 Bottle ble lagt til i kurven din