Passer du på kloden? Vi har i alt for mange år vært uvitende om hva vårt forbruk gjør med verden omkring oss. Heldigvis har mange begynt å ta stilling til hvilket avtrykk de setter igjen her på jorden. I emballasjebransjen ser vi akkurat nå store fremskritt som vitner om at forbrukere og industrien gjerne vil gjøre noe aktivt med deres vaner. Ofte støter vi derfor på spørsmål som: «Er denne plastikkposen miljøvennlig?» eller «er denne typen emballasje bærekraftig?» Det er dog de færreste som tenker over at miljøvennlighet og bærekraftighet i virkeligheten er to vidt forskjellige begreper. I denne artikkelen vil vi hjelpe deg på vei for å skille mellom disse 2 begrepene, så du lettere kan ta de riktige beslutningene angående din emballasje.

Miljøvennlighet: å være god med naturen

I første omgang er det viktig å være oppmerksom på at ord som miljøvennlighet og bærekraftighet hele tiden er i utvikling. Forstått på den måten at produksjoner som vi anså som miljøvennlige eller bærekraftige for 20 år siden, ikke nødvendigvis er det i dag fordi det har skjedd så store fremskritt innenfor eksempelvis vitenskap og teknologi. Men når vi snakker om miljøvennlighet, snakker vi om noe som utelukkende handler om å verne om naturen. Det kan for eksempel være om plastikkposer er laget av resirkulerbar plastikk fremfor å være nyprodusert. Eller om de trærne som brukes til å fremstille deres gavepapir stammer fra en skog hvor det løpende plantes nye trær, eller om skogområdene blir etterlatt øde. Blant de mer oversette miljøsynderne innenfor emballasjeproduksjonen er vannforbruk. Vann brukes i mange deler av diverse produksjoner. Blant annet til å smelte, rense, fortynne, nedkjøle og mye annet. Hvor mye vann skal brukes for å fremstille ditt materiale? Og gir dette en tilsvarende miljømessig gevinst sammenlignet med andre materialer? Du må ikke glemme å spørre om hvor stort vannforbruket er når du vurderer den ene emballasjetypen fremfor en annen.

Minimer miljøpåvirkningen

Mange virksomheter har behov for bleket papir til deres innpakning. Bleket papir brukes både hvis det skal være hvitt og hvis det senere skal farges eller ha trykk. Bleket papir er ikke så bra for miljøet fordi det benyttes kjemikalier i blekningsprosessen. Det beste for miljøet er å bruke brunt papir som ikke har vært i kontakt med disse kjemikaliene. Men i de tilfellene hvor virksomheten har bruk for bleket papir gjelder miljøvennligheten i stedet for å se på om emballasjeleverandøren har en miljøriktig måte å ta seg av restproduktene fra produksjonen. Altså, hvorvidt de kvitter seg med kjemikaliene på en forsvarlig måte hvor de ikke ender i naturen. Fordi begrepet «miljøvennlig» hele tiden er i utvikling, består miljøvennlighet i at du hele tiden sikrer deg å kjøpe de produktene som benytter seg av de mest miljøvennlige produksjonsmetodene.

Bærekraftighet: et begrep med all inclusive

Hvor miljøvennlighet «kun» sikrer at vi behandler naturen på en god måte, handler bærekraftighet om mye mer enn det. På lik fot med miljøvennligheten vil du når du taler bærekraftighet, se på om produksjonen er miljømessig ansvarlig. Utover miljøpåvirkningen handler bærekraftigheten dog også om både de økonomiske og sosiale aspektene av produksjonen.

Bærekraftighetens sosiale aspekter

Blant de sosiale aspektene finner du spørsmål som om hvorvidt de ansatte får den lønnen de skal ha for å ikke leve i fattigdom? Jobber de under gode arbeidsforhold hvor sikkerheten er topp? Og har de ansatte adgang til rent drikkevann, ordentlige toalettforhold samt rett til pauser og utdannelse?

Bæredyktighedens økonomiske aspekter

Blant de økonomiske aspektene av de bærekraftige produktene finner du spørsmål til lønnsomheten på tvers av hele verdikjeden. Kan skogseieren drive sitt skogbruk med en akseptabel profittmargin? Får forarbeidningsvirksomheten en pris som gjør det mulig for dem å få et passende overskudd? Og er det lønnsomt for transportfirmaet å frakte råmaterialer eller de ferdige varene? Det er svarene på alle slike spørsmål som avgjør om en produksjon kan kalles bæredyktig. Å spørre er nettopp veien fremover for å bli klokere på hvilke produsenter du bør involvere deg med. Spør om under hvilke forhold produksjonen foregår og se etter hva de forskjellige sertifikatene lover. Man kan altså forestille seg at det finnes miljøriktige produkter som uten din viten kan være laget under kummerlige forhold. Derfor er det så viktig å orientere seg riktig i de forskjellige betegnelsene som mange dessverre bruker i fleng.

FNs bærekraftsmål

Mange virksomheter er allerede i gang med å arbeide med FNs 17 bærekraftsmål, som skal sikre en bærekraftig fremtid for både mennesker og miljø innen år 2030.
Var denne artikkelen hjelpsom?
JaNei