Design Audit

Design Audit

3 steg til en vellykket emballasjestrategi

Har du vurdert hvilken emballasjestrategi virksomheten din har?

Og støtter den virksomhetens identitet og mål? Det er merkverdig at det fortsatt er mange virksomheter som opererer med en uklar emballasjestrategi, noen også helt uten.

Det resulterer stort sett i at virksomhetene ikke får tilstrekkelig verdi ut av pengene som har blitt investert i emballasjen – og det kan ende med å være en dyr lærepenge på sikt.

Etterspørselen, forventningene og lovgivningen på området endrer seg løpende. Det stiller høyere krav til butikker og nettbutikker, som konstant må optimere og utvikle emballasjen deres. I hvert fall hvis de håper på å overleve på det tilspissede konkurransemarkedet.

I denne artikkelen setter vi fokus på emballasjestrategi. Hva dekker det over? Hvorfor er det viktig? Og hvordan overfører du virksomheten din sitt DNA til innpakningen og emballasjen, slik at det gir mening og resultater?

Du får svarene her!

sort hvidt emballage sortiment
Module 9 happy mint short by Scanlux Packaging

Emballasjestrategi er en del av markedsføringsmiksen din

Vi opplever at mange fysiske butikker og nettbutikker planlegger emballasjen deres fra gang til gang.

Den taktiske og kortsiktige planleggingen er viktig for å nå frister og lande enkeltstående prosjekter. Men hvis du glemmer den langsiktige planen for emballasjen din, så risikerer du å famle rundt i blinde. Og i verste tilfelle risikerer du å investere krefter og penger i emballasje som blir bortkastet arbeid dersom det ikke lever opp til intensjonen. Derfor er det alfa og omega at du får gjort et grundig forarbeid.

Du må formulere en klar og målrettet emballasjestrategi, som kan inngå som en del av din samlede markedsføringsmiks.

mål

Hva er emballasjestrategien?

En emballasjestrategi kartlegger retningslinjene for virksomhetens utvikling og bruk av emballasje. Ut fra definerte mål skal strategien understøtte forretningens overordnende mål. Det utgjør altså et viktig delelement i virksomhetens arbeid med strategi og setter kursen for retningen man arbeider med emballasje til daglig.

En emballasjestrategi er ikke en entydig størrelse. Det er en individuell løsning, som støtter de enkelte behovene og målsetningene for virksomheten. Strategien bør derfor heller anses som et løpende arbeid, enn en statisk størrelse. Kursen skal løpende evalueres og finjusteres, slik at den er 100% i tråd med virksomhetens overordnende strategi. Kort fortalt har en emballasjestrategi som formål å sikre:

 • At emballasjen aktivt bidrar til å nå virksomhetens overordnende mål
 • At emballasjen avspeiler virksomhetens ønskede identitet – f.eks. med tanke på design, utrykk, valg av materiale, produksjonsprosess, kommunikasjon og budskap

Emballasjestrategien skal sikre handling bak ordene. Uten en overordnet strategi vil man miste fokus i større organisasjoner. Det kan resultere i at de innsatsene man har lagt ikke blir implementert slik som man hadde tenkt.

Dersom du for eksempel har høye ambisjoner om å være en bæredyktig virksomhet, så er det viktig at du får innarbeidet dette fra starten av i emballasjestrategien din. Hvordan understøtter emballasjen din bæredyktige mål – både estetisk, funksjonelt og produksjonsmessig? Hvilke tiltak vil kunne få dere tettere på målet? Og hva skal dere helt unngå?

Module dry paper Scanlux Packaging
kvinde med papirsposer
Module lefft Happy mint by Scanlux Packaging

Emballasjestrategien din har betydning for kundeopplevelsen

Hvorfor skal man bruke tid og penger på en emballasjestrategi? Det er det faktisk mange gode grunner til. Sett fra et markedsføringsperspektiv har en solid emballasjestrategi en rekke fordeler. Strategien kan blant annet:

 • Gi mer oppmerksomhet til virksomheten din
 • Påvirke kundenes oppfattelse av merket og kjøpsbeslutninger deres
 • Styrke kunderelasjonen

For å oppnå disse fordelene krever det i første omgang et grundig arbeid med strategien. Her må du sikre at både markedsføring og merkevarebygging støtter opp om designet på emballasjen. Dersom du får til dette, vil du kunne skape en unik og gjennomtenkt kundeopplevelse.

Forskning viser at 90% av beslutningene våre er basert på følelser. Beslutninger og kjøpshandlinger er altså langt fra kun rasjonelle. Det betyr også at kundene i stigende grad forventer en opplevelse som gir mening og som beriker dem. Her er emballasje og innpakning avgjørende faktorer. Den er det første som møter kundenes blikk, som gjør den viktig for identiteten til virksomheten din.

Derfor er det viktig at emballasjen representerer virksomhetens image og merkevare korrekt. I tillegg burde den vekke positive følelser og skape en god brukeropplevelse.

Detalje Bjorn Borg papir pose

Fra verdier til fysisk design – en 1:1-match

Å skape en god kundeopplevelse med emballasje er en utfordrende oppgave. Derfor er det viktig at man har en bearbeidet emballasjestrategien sin. Med en velformulert emballasjestrategi har du nemlig et optimalt utgangspunkt for å kunne gå fra verdier til design. Dersom du har verdier, en kjernefortelling og konkrete mål på plass, kan du mye enklere oversette dette til skreddersydde emballasjeløsninger som virker. Det vil si emballasje som:

 • Matcher virksomheten din sin visuelle og estetiske identitet (f.eks. logo, trykk, farger, m.m.)
 • Formidler budskapene og DNA-et til virksomheten
 • Avspeiler verdiene, misjonen og visjonen til virksomheten (f.eks. gjennom valg av materiale, produksjon, distribusjon m.m.)
 • Skiller seg fra konkurrentene og som styrker gjenkjenneligheten til merkevaren
 • Optimerer den samlede kundeopplevelsen

Kort sagt: Med en emballasjestrategi vil du kunne skape en 1:1-match mellom emballasjen og virksomheten din, og det vil kunne merkes på bunnlinjen på lang sikt. Men for å oppnå denne matchen krever det at du er sikker på prioriteringen av målene dine:

«Emballasje bør i stor grad avspeile og matche merkevaren til virksomheten gjennom valg av materiale, grafikk og form.

Vi har mange ganger sett når emballasje skal optimeres at kundene har en idé om det ‘perfekte materialet’- men dessverre er det ikke noe som er så bra, at det ikke har noen negative sider. Det er dersom snakk om en hårfin balanse mellom hvilke målsettinger som vektes mest hos den enkelte virksomheten.»

Jesper Andersen, direktør og partner, Scanlux Packaging A/S
huske liste
Module lefft Happy mint by Scanlux Packaging

Emballasjestrategiens 3 grunnleggende trinn

En emballasjestrategi handler om å oversette virksomhetens visjon og misjon til konkrete initiativer.

Det vil si en handlingsplan som bygger på konkrete prinsipper, og som forteller hvordan dere lever opp til dem. Når man lager en emballasjestrategi, så går man typisk gjennom tre grunnleggende trinn:

1. Oppdagelse/avklaring: Avklaring av hva virksomheten sine verdier og kjernefortelling er, som inkluderer visjon og misjon.

2. Mål: Formulering av virksomhetens mål på bakgrunn av behov, ståsted og framtidige perspektiver

3. Aktiviteter: Planlegging av innsatser som støtter opp om målene i overensstemmelse med visjon og misjon.

Hvilke aktiviteter og tiltak som skal til avhenger av visjonen og misjonen til virksomheten. Mange virksomheter velger å formulere emballasjestrategien deres på bakgrunn av spesifikke politikker. Det kan for eksempel være i form av:

 • Et prinsipprogram med x antall punker, som definerer tilgangen til emballasjen.
 • En fast handlingsplan for emballasjen, som sørger for at virksomheten lever opp til både visjon og mål.
 • En liste over virksomhetens kjerneverdier og hvordan emballasjen støtter opp om dem.
 • En strategiguide til internt bruk eller til samarbeidspartnere, som beskriver hvordan det jobbes med emballasje og hva formålene med det er.

Det er mange måter som man kan kutte litt i strategien på. Men uansett hvordan emballasjestrategien utformes, så bør den som minimum adressere følgende:

 • Valg av materiale
 • Transport
 • Produksjon og distribusjon
 • Design – både funksjonalitet og estetikk
 • Arbeidsvilkår under produksjon
 • Bæredyktighet

Listen over er kun et utvalg av forholdene som man bør ta stilling til i arbeidet med en strategi. Det kan bokstavelig talt betale seg å gjøre et grundig arbeid med dette. En god emballasjestrategi kan nemlig bidra til å styrke virksomhetens brandposisjon og konkurransedyktighet i det lange løp:

«Flere og flere av kundene våre har fått opp øynene for hvordan emballasje kan differensiere markedsføringen deres når det gjelder design, bæredyktighet og funksjonalitet. Det som er viktig er å finne frem til virksomhetens optimale balanse og prioriteringer i emballasjestrategien. Vi vet at forbrukere bruker emballasje som veiledning til å vurdere verdien av innholdet.”

Jesper Andersen, direktør og partnerScanlux Packaging A/S

Referanser: 

Brandstrategyinsider.com (2018): Four Elements That Shape Brand Experiences. Smithers Pira (2019): The Future of Global Packaging to 2024. Infiniti Research (2019): Why it’s time to rethink your packaging strategy and how to do it right.

Andre historier

ARTIKKEL

Emballasje er et viktig verktøy i markedsføringen din – bruk den!

Ser du på emballasjen din som en praktisk måte å beskytte produktene dine på? En studie viser at en tredjedel av kundenes kjøpsbeslutninger er basert på hvordan emballasjen til produktet ditt ser ut. 

Les mer

ARTIKKEL

Viktige ting å vurdere når du kjøper miljøvennlig og bærekraftig e-handels-emballasje

Den globale detaljhandelen er i konstant endring. Spesielt blomstrer e-handelsmarkedet mer enn noen gang før.

Les mer

Designprosjekter

En forsendelsespose for sansene

La kjerneverdiene dine reflekteres i forsendelsesposen. Her finner du både knallsterke farger og klimabevisste verdier. 

Hopp ut i det blå
Var denne artikkelen hjelpsom?
JaNei
Black Corrugated Winebox 2 Bottle ble lagt til i kurven din