Generelle salgs- og leveringsbetingelser

5. juli 2018

1. Anvendelse
1.1. Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle avtaler med Scanlux Packaging Norway AS, org.nr. 914462347, om salg og levering av serviceytelser og varer innen emballasje til ervervskunder.

2. Ordren
2.1. Ordren utføres med forbehold om force majeure, herunder streik, lockout, materialemangel og lignende omstendigheter utenfor Scanlux Packagings kontroll.
2.2. Skriftlig ordrebekreftelse anses for bindende og punkter spesifisert i denne er omfattet av kjøpet.

3. Pris
3.1. Den bekreftede prisen er forbeholdt stigninger i råmaterialer, valutakurser, avgifter eller lign. Såfremt den bekreftede betalingsbetingelsen ikke overholdes, tilskrives renter på 2% pr. måned fra forfallstid og til betaling finner sted.
3.2. Alle priser er oppgitt eksklusive moms, klisjé samt dtp/repro. arbeid.

4. Miljøtillegg
4.1. Det påregnes miljøtillegg på 3,25% av fakturasummen eksklusive moms og frakt, dog maks. NOK 475,00 pr. faktura.

5. Særlige betingelser for kjøp av standardvarer gjennom fjernsalg
5.1. Standardvarer avsendes på hverdager etter ordremottakelse. Normalt skjer dette innen 24 timer etter ordremottakelse.
5.2. Betaling for bestilte standardvarer vil bli trukket når varene sendes fra vårt lager.
5.3. Kunder har 14 dagers full returrett av standardvarer fra mottakelse. Fraktomkostninger i forbindelse med returnering skjer for egen regning.
5.4. Varer fra nettbutikkens ”Outlet” kan ikke tas i retur.
5.5. Returnerte standardvarer refunderes fullt ut såfremt de er i ubrutt emballasje og er returnert forsvarlig innpakket til å bli transportert.
5.6. Forbehold for trykkfeil og utsolgte standardvarer.
5.7. Alle priser på standardvarer er inklusiv statsavgifter og eksklusive moms.

6. Toleranser
6.1. Scanlux Packaging forbeholder seg retten til rimelige toleranser m.h.t. trykkets passform, trykkplassering, fargenyanser, tykkelse og kvantitet. Bredde og lengde +/- 10 mm., trykkplassering +/- 10 mm., tykkelse +/- 10%, kvantitet +/- 15%.
6.2. Imidlertid gjelder følgende toleranser for plast- og papirposer:
På opplag under 30 000 stk. poser +/- 20% (ved 4-farget fotografisk trykk kan dette overstiges)
På opplag over 30 000 stk. poser +/- 15%
På opplag over 100 000 stk. poser +/- 10%
6.3. Mindre variasjoner i fargenyanser kan forekomme og berettiger ikke reklamasjon. Dette gjelder også i tilfeller hvor eventuell fargeprøve er mottatt.
6.4. Scanlux Packaging kan ikke gjøres erstatningsansvarlig ved fargeavsmitting eller blekning av fargen. Bemerk vennligst at fargeavsmitting kan forekomme ved trykk på poser.

7. Eiendomsforhold
7.1. Inntil den samlede kjøpesummen er betalt, forblir produktet i Scanlux Packagings eiendom.
7.2. Klisjeer som er fremstilt for kjøpers regning utleveres etter forespørsel, fraktomkostninger for dette dekkes av kunden.
7.3. Klisjeer fremstilt for Scanlux Packagings regning pga. fornyelse eller annet, forblir Scanlux Packagings eiendom.
7.4. Klisjeer oppbevares hos Scanlux Packaging og destrueres etter 3 år med mindre annet er skriftlig avtalt.
7.5. Trykkruller fremstilles for kjøpers regning, men forblir Scanlux Packagings eiendom og utleveres derfor ikke.
7.6. Trykkruller oppbevares hos Scanlux Packaging og ”renses” (destrueres) etter 2 år fra leveringsdatoen.

8. Reklamasjon
8.1. Reklamasjoner skal skje skriftlig og være Scanlux Packaging i hende senest 8 dager etter at varen er mottatt. Varer tas kun i retur ved avtale. Såfremt det skulle vise seg å være feil ved leverte varer, er Scanlux Packaging kun pliktig til å bytte disse til nye varer.
8.2. Såfremt en vare er levert feil og skal omleveres for Scanlux Packagings regning, kan den defekte varen benyttes i omleveringstiden. Forbruket vil bli fakturert med 25% rabatt (eksklusive eventuelle avgifter).
8.3. Ved returnering bes varene sendes til:
Freja Transport
C/O Scanlux retur
Snipetjernveien 2
1405 Langhus

9. Pallegebyr
9.1. Det tilkommer gebyr på palleleveringer:
1/2 palle NOK 50,-.
1/1 palle NOK 75,-.

10. Driftstap
10.1. Scanlux Packaging kan ikke gjøres ansvarlig for eventuelle produksjons-, drifts- eller omsetningstap med mindre dette er skriftlig avtalt i særskilt kontrakt.

11. Annullering
11.1. Ordren kan til enhver tid annulleres. Ved annullering er kjøper ansvarlig for omkostninger forbundet med ordren, herunder råvarer, kjøp av klisjeer, produksjonsomkostninger, repro. tid, fraktomkostninger m.m. som Scanlux Packaging har hatt.

12. Markedsføring
12.1. Scanlux Packaging kan anvende kundens bestilte produkter til reklame og PR i forbindelse med markedsføring og kampanjer.
12.2. Scanlux Packaging trykker egen logo og henvisning til nettsiden scanlux-packaging.com eller scanlux.com i bunn eller sidefals hvis ikke annet er avtalt.

13. Forsinkelser
13.1. Forsinkelser i forhold til bekreftet leveringstid berettiger ikke erstatning eller endring i pris, ordren kan kun annulleres med forsinkelse som årsak ut fra ovenstående annulleringsbetingelser.

14. Gjeldende lov og verneting
14.1. Partenes samarbeid er i alle henseender underlagt dansk lov og rett.
14.2. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med partenes samarbeid skal avgjøres ved en dansk domstol.