Miljøtillegg

Miljøtillegg

VI HAR FOKUS PÅ MILJØET

Vi er certificeret med ISO 14001 og FSC® og vi jobber for bæredyktig produksjon

For å leve opp til sertifiseringene og våre kunders ønsker om miljøriktig produksjon, finnes det en rekke miljøkrav vi forplikter oss til å oppfylle.

Det krever at vi jevnlig investerer i produksjonsoppsettet vårt, i tillegg til måten vi håndterer og anskaffer materiale.

Vi har blant annet forpliktet oss til å overholde følgende sertifiseringskrav:

  • Gjennomgå og tilpasse produksjonsstyring regelmessig for å sikre produksjon og levering av ”grønn” skreddersydd emballasje
  • Foreta en pågående gjennomgang av interne prosesser av uavhengige konsulenter
  • Opprettholde et konstant fokus på optimal og miljøvennlig distribusjon, hvor vi blant annet måler forbruk av brennstoff
  • Tilpasse og kontrollere produksjonen vår for blant annet å sikre optimal anvendelse og anskaffelse av vannbaserte farger
  • Regelmessig tilpassing og kontroll av papirproduksjonen vår for å sikre bæredyktig og lovlig skoghugst

Når du kjøper tjenester og produkter hos Scanlux Packaging er du gjennom miljøtillegget med på å bidra til en fortsatt bæredyktig produksjon. Derfor vil du bli belastet med et miljøtillegg på 4,95 % av fakturasummen, minimum NOK 30,00 men maksimalt NOK 525,00 pr. faktura.