>>Vår miljöpolitik
Vår miljöpolitik

Vår miljöpolitik

Med respekt för natur

Vi tar hänsyn till miljön

Vår främsta uppgift är design och leverans av emballage till detaljhandeln och industri. I företagets natur finns det en miljöbelastning vid framställning, transport och bortskaffande av emballage. SCANLUX vill löpande, aktivt och systematisk arbeta för att minimera belastningen av miljön, när det är ekonomiskt och tekniskt möjligt.

Den miljöpolitiska målsättningen är att:

• Minimera utsläppet av växthusgaser i samband med transport.
• Påverka våra kunders val, i riktning mot mer miljövänliga och hållbara lösningar.
• Föredra miljövänliga leverantörer och samarbetspartners..

Vi villI:

• Säkra att medarbetarna känner till och förstår miljöpolitiken och handlar därefter.
• Säkra att medarbetarna känner till handelsplanerna och deltar aktivt där det är relevant.
• Minska miljöpåverkan, utarbeta handlingsplaner och förnya de med årlig basis.
• Följa bindande förpliktelser, inklusive gällande lagar och förordningar.

Jan Kornelius, mars 2018

Kataloger

Inspiration

SE KATALOGER HÄR

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Registrera dig här

Certifikat

Hållbara lösningar

LÄS MER HÄR

Våra kunder