Hem>Om oss>Generella köp- och leveransvillkor
Generella köp- och leveransvillkor

Köp- och leveransvillkor

VILLKOR, PRIS, ÄGARFÖRHÅLLANDE ETC.

Generella köp- och leveransvillkor

11 november 2019

1. Förfrågningar

1.1 Generella sälj- och leveransvillkor gäller för alla avtal med Scanlux Packaging samt för försäljning och leverans av tjänster och produkter inom förpackningar till företagskunder.

2. Beställning

2.1 Beställning tas emot med reservation för force major, som innebär strejk, lockout, avsaknad av material, ändringar i lagstiftningen eller liknande omständigheter som ligger utanför Scanlux kontroll.

2.2 Orderbekräftelse per brev eller via mejl samt de punkter som specificeras i detta villkor är bindande.

3. Pris

3.1 Angivna priser är med reservation för förändringar av råvarupris, valutakurs, avgifter, ändringar i lagstiftningen eller liknande. Om man överskrider den angivna betalningsfristen tillkommer en ränta på 2% per månad från förfallodag tills att betalning sker.

3.2 Alla priser angivna är exklusive moms, kliché samt design/repro-arbete.

4. Miljöavgift

4.1 Det tillkommer en miljöavgift på 3,85% på fakturasumman, dock min 30,00 SEK och max 485,00 SEK per faktura.

5. Särskilda villkor för köp av standardprodukter genom distansförsäljning (webbshop, telefon och dyl)

5.1 Standardvaror skickas på vardagen efter mottagen order. Vanligtvis sker detta 24 timmar efter mottagen order.

5.2 Betalning för de beställda standardprodukterna kommer att debiteras när varorna lämnar vårt lager.

5.3 Kunder har 14 dagars full returrätt av standardprodukter från mottagandet. Returnering sker på egen bekostnad.

5.4 Varor från webbshopens ”Outlet”/”Restpariter” kan inte returneras.

5.5 Returnerade standardprodukter återbetalas helt såvida emballaget är obrutet och den returneras tillräckligt väl förpackad för att transporteras.

5.6 Förbehåll tas för tryckfel och utsålda standardprodukter.

5.7 För beställningar under SEK 1.500,- exkl. moms läggs en avgift på SEK 50,- exkl. moms till för administrativa kostnader, varor från webbshoppen är dock undantaget denna avgift.

5.8 Alla priser på hemsidan är exklusive avgifter och moms.

6. Toleranser

6.1 Scanlux Packaging förbehåller sig rätten till rimliga toleranser med hänsyn till trycktes passning, placering, färgnyanser och tjocklek: Bredd och längd: +/- 10 mm. Tryckplacering: +/- 10 mm. Tjocklek: 10%.

6.2 Toleranser för kvantitet:

  För upplagor under 30 000 st. +/- 20%
  För upplagor över 30 000 st. +/- 15%
  För upplagor över 100 000 st. +/- 10%

6.3 Smärre ändringar/justeringar gällande färgnyanser kan förekomma och berättigar inte en reklamation. Detta gäller också i de tillfällen där man mottagit ett eventuellt färgprov.

6.4 Tryckta färger kan blekas och/eller smitta av. Scanlux tar inget ansvar för motsvarande.

7. Ägarförhållande

7.1 Fram till den dag då samlad köpesumma är betald så har Scanlux Packaging äganderätt.

7.2 Klichéer som tillverkas för köpares räkning levereras till kund under förutsättning att fraktkostnaden betalas av kund.

7.3 Klichéer som tillverkas för Scanlux räkning på grund av förnyelse eller annan orsak förblir Scanlux egendom.

7.4 Klichéer vilka förvaras hos Scanlux tas om hand efter 3 år under förutsättning att inget annat avtalats skriftligt.

7.5 Tryckvalsar som tillverkats för köpares räkning förblir Scanlux egendom och levereras därför inte till kund. Tryckvalsar förvaras hos Scanlux och tas om hand efter 2 år.

8. Reklamation

8.1 Reklamation av produkt ska skriftligen vara Scanlux Packaging till handa senast 8 dagar efter mottagande av vara. Retur av vara accepteras enbart efter avtal mellan parterna. Vid leverans av felaktiga varor påtar sig Scanlux Packaging enbart att ersätta motsvarande med nya varor.

8.2 Vid det tillfälle då felaktiga varor ska ersättas för Scanlux Packagings räkning, kan varorna brukas under tiden med 25% avdrag på ursprungligt pris.

9 Leverans

9.1 Leverans är ab-lager.

9.2 Det ska vid leverans alltid finnas en mottagare på plats som kan kvittera för varorna.

  9.2.1 Scanlux Packaging förbehåller sig rätten till att fakturera för extra leverans/utkörning om det inte finns någon som kan ta emot leveransen eller kvittera för varorna.
  9.2.2 Leveransen ska alltid kontrolleras för eventuella fel, saknade varor eller skador innan den kvitteras.
  9.2.3 Leverans utan kvittering på mottagaradressen ska avtalas vid beställningstillfälle. Notera att ansvaret för leveransen i sådant tillfälle läggs på köparen från att varorna avställs på avtalad adress.

9.3 Det tillkommer avgifter för leverans av pall:

  1/2 palle  50 SEK.
  1/1 palle 75 SEK.

10. Driftsförluster

10.1 Scanlux Packaging kan inte göras ansvariga för eventuella produktions-, drifts- eller omsättningsförluster under förutsättning att detta inte skriftligen avtalats i särskilt kontrakt.

11. Avbeställning

11.1 Beställning kan närsomhelst avbeställas. Vid avbeställning förpliktigar sig köparen att stå för alla kostnader som uppkommit i samband med beställningen, såsom råvaror, köp av klichéer, produktionskostnader, design/repro-tid, fraktkostnader m.m. som Scanlux hittills haft.

12. Marknadsföring

12.1 Scanlux Packaging kan använda kundens beställda jobb för marknadsföring och PR.

12.2 Scanlux Packaging trycker egen logotyp och ev. slogan/pay-off samt hänvisning till scanlux-packaging.com eller scanlux.com i botten eller sidan såvida annat inte är avtalat.

12.3 Miljö- och CSR-budskap kan tryckas i botten eller sidan såvida annat inte är avtalat.

13. Förseningar

13.1 Förseningar kan uppkomma i förhållande till bekräftad leveranstid men berättigar inte till ersättning eller ändring av pris. Beställningen kan enbart avbeställas på grund av försening orsakad av ovanstående avbeställningsvillkor.

Tillämpad lag och juridik

14.1 Parternas samarbete är i alla avseenden föremål för dansk lag och rätt.

14.2 Eventuell tvist som kan uppstå i samband med parternas samarbete ska lösas av en dansk domstol.