Plastavfall från konsumenterna är en värdefull, men just nu, outnyttjad resurs. I en ny rapport från Nordiska Ministerrådet kallad ‘Plastic Waste Markets: Overcoming barriers to better resource utilisation’ framhäver de att en stor del av plastavfallet kommer från hushåll men också från andra sektorer som lantbruk, byggindustrin och bilindustrin. I Norden blir en stor del av plastavfallet blandat med hushållssopor och bränt medan plast som insamlas separat ofta är svår att återanvända till plast av hög kvalitet. Rapporten från Nordiska Ministerrådet fokuserar på att det är en rad barriärer som sänker utvecklingen av återanvändningen av plast. Vissa av dessa barriärer är tekniska, lagmässiga och logistikmässiga där alla i en viss grad överlappar varandra samtidigt som det kan finnas en sammankoppling mellan dem. Syftet med rapporten är att framhäva ovannämnda barriärer samt att föreslå möjliga initiativ för att övervinna dessa och stärka marknaden. Rapporten innehåller inspirerande casestudier och uttalanden från olika aktörer i värdekedjan om deras hållningar till återanvändning av plastavfall. Alla resultat kan ses i rapporten som är strukturerad runt de konstaterade barriärerna. Dessutom visas de använda metoderna och de möjliga initiativen analyseras. Läs hela rapporten här: https://bit.ly/2Jxv3Tw
Var den här artikeln till hjälp?
JaNej