Miljövänligt emballage – känn dina certifieringar

Att värna om miljön är viktigt.

Det gäller även om miljöhänsyn inte är bland din verksamhets kärnvärden. Du kan nämligen inte komma undan att klimatdebatten spelar en viktig roll för en stor del av dagens konsumenter – även när det gäller ditt emballage. För att navigera i en värld av mer eller mindre miljövänliga emballage-lösningar är det framför allt tre miljöcertifieringar som du behöver känna till. ”Det stora fokuset på miljön innebär tyvärr att en rad leverantörer, även om de kanske hävdar motsatsen, inte alltid kan garantera att produkten nu även är miljövänligt behandlad, vilket de marknadsför den som”, berättar Peter Mosgaard, Sales Manager hos Scanlux Packaging och fortsätter:

 ”Det är därför du måste köpa miljöcertifierade produkter där du betalar för att dokumentationen ska vara i ordning.”

Eco friendly packaging with FSC labels and certification
Module Scanlux Packaging Tangy Tomato

FSC® – Garanti för trä- och pappersprodukter

Om du använder en förpackning i trä eller papper bör du investera i FSC®-märkta material. Certifieringen garanterar att förpackningen har framställts på ett miljövänligt sätt hos samtliga underleverantörer. I FSC®-systemet ska trämaterialet alltid kunna spåras hela vägen tillbaka till det specifika skogsområde där trädet fällts, oavsett hur många led det är mellan skogen och butiken där den färdigbearbetade produkten säljs.

Alla verksamheter som har FSC®-certifiering kontrolleras minst en gång om året. Härtill kommer de oanmälda kontrollbesöken. FSC®-certifieringar hanteras av oberoende certifieringsföretag. Och till och med de oberoende certifieringsföretagen kontrolleras. Alla FSC®-verksamheter har sina egna unika licenskoder, så att alla kan slå upp dem i databasen och se vad verksamheten är certifierad för att sälja.

FSC®, som står för Forest Stewardship Council®, är en internationell icke-vinstdrivande märkning för trä och papper. De producerar eller säljer alltså inga varor själva. De ser i gengäld till att det inte fälls fler träd än skogen klarar av för att hinna reproducera sig. De ser till att djur- och växtliv skyddas, och att de människor som arbetar i skogen är utbildade och får ordentlig säkerhetsutrustning och lön. Slutligen är ett av de villkor som FSC®-märkningen ställer att skogsbruket ska kunna klara sig på normala marknadsvillkor.

Blauer Engel – Statsstyrd tysk noggrannhet

Blauer Engel är en märkning för dig som vill ha garanti på att de emballagematerial som du använder faktiskt är återvunna material. Märkningen, som är ett initiativ från det tyska miljöministeriet, har med sina höga standarder skyddat både människan och miljön i över 40 år. Blauer Engel-märket kan sättas på en lång rad produkter, men det finns samtidigt en lång rad kriterier som du måste uppfylla för att tilldelas märkningen. Dessa kriterier är olika beroende på vilken varukategori din produkt tillhör. För att en plastpåse ska kunna få Blauer Engel-certifikatet måste den uppfylla en lång rad krav, häribland att plasten ska vara producerad av minst 80 % återvunnen plast.

Människorna bakom märkningen håller också noggrann koll på de teknologiska framsteg som kan förbättra produktionsprocesserna. Det innebär att emballageproducenter kontinuerligt blir tvungna att förbättra sätten som de framställer förpackningarna på om de vill behålla märket.

Blue Bam
Biobags Tuev Austria by Scanlux Packaging
left Happy MInt circles

TÜV AUSTRIA – Om du vill försäkra dig om biologiskt nedbrytbar plast

TÜV AUSTRIA är för dig som vill använda dig av 100 % biologiskt nedbrytbar plast. TÜV AUSTRIA delar ut flera olika certifieringar till komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter, beroende på var produkten kan tänkas hamna i slutänden. Som ett oberoende åtagande erbjuds alla samma spelregler för emballageproducenter, så att det kan delas ut certifieringar som räddar jorden från onödig användning av plast som inte kan återvinnas eller brytas ner av naturen.

”Förpackningarna som de olika märkningarna certifierar ser inte annorlunda ut än materialtyper utan miljöcertifiering. Det är ingen skillnad på kvalitet, hållbarhet eller utseende”, förklarar Peter Mosgaard och avslutar därför: 

”Att välja en förpackning med miljömärkning är därför en fråga om inställning. Och en fråga som många har en åsikt om nu för tiden. Därför använder många verksamheter det aktivt i sin branding när de väljer en förpackning med miljöcertifiering.”

Andra berättelser

Kundberättelse

Miljövänlig bärkasse för Normal

Lär dig hur Normal fick en bärkasse av 80% återvunnen plast.

Läs mer

ARTIkel

Vilka är de olika FSC®-certifieringarna?

Utforska de olika FSC®-etiketterna och hitta fördelarna och nackdelarna med att använda var och en.

Läs mer
Var den här artikeln till hjälp?
JaNej
Black Corrugated Winebox 2 Bottle har lagts till i din varukorg