Koldioxidkalkylator till emballage är på väg från Scanlux Packaging

Hållbarhet och koldioxidminskningar är viktigt hos Scanlux Packaging.

Därför är vi i gång med att utveckla ett verktyg som gör det enkelt att screena koldioxidbelastningen av butiker och webbshoppars emballage. ”Idag räcker det inte längre att ge kunder råd om bästa emballage. De ska också informeras om vilket emballage som är mest hållbart ”. Med dessa ord presenterar Thomas Bülow Skouborg, Head of Digital Marketing & Communications, vår nya strategi för att utveckla en koldioxidkalkylator. Emballage kan vara otroligt komplexa. Emballagedesign är en mångvetenskaplig verksamhet. Det finns många saker att förhålla sig till och inkluderar allt från grafik, funktion, skydd av produkter, upplevelse vid uppackning och inte minst hållbarhet och miljö.

Vad gäller det sistnämnda kommer vi nu att skapa transparens och tydlighet med hjälp av koldioxidkalkylatorn. 

Ett behov av CO2-transparens

”Vi upplever att pris och kvalitet inte längre är de enda kriterierna, utan att hållbarhet nuförtiden också väger tungt för många kunder. En koldioxidkalkylator skapar mer transparens och ger en alternativ parameter utöver priset. Vi kan ge kunden ett nummer som visar hur mycket en produkt belastar vårt klimat. Kalkylatorn är ett komplicerat screeningverktyg som ska ge en rimlig uppskattning och det kommer att göra det lättare för kunderna att välja när vi nu går från kvalificerade gissningar till databaserade belägg ” säger projektledare Thomas Bülow Skouborg.

Vi har stora förväntningar på den nya koldioxidkalkylatorn och förväntar oss att den kommer att kunna börja användas under våren. Just nu använder vi resurser för att kartlägga material, transport och produktionens koldioxidbelastning, och ambitionen är att kartlägga hela försörjningskedjan och lägga all data i koldioxidkalkylatorn.

Tangy Tomatoes circles left

Vi vill vara pionjärer inom hållbart emballage

”Det är ett krävande och stort arbete och vi är glada att något händer nu efter att vi har arbetat mot en sådan kalkylator i flera år. Nu handlar det om att kunna komma in på marknaden med vår kalkylator så snart som möjligt, säger Thomas Bülow Skouborg och avslutar: Vi vill vara pionjärer inom detta område så att vi kan bidra till en mer hållbar värld. Det är en lång process, men vi arbetar hårt; inte bara för företagets skull utan också för klimatets skull. ”

Vi har länge fokuserat på de gröna lösningarna. Vi har i många år rådgivit kunder om miljövänlig och hållbar förpackning. Det är avgörande för den gröna och cirkulära övergången att vi skapar emballage som kan återanvändas och återvinnas. Förutom att kunna erbjuda kunderna FSC®-certifierad emballage är vi också ISO 14001-certifierade. ISO 14001 är en standard inom miljöledning som ställer höga krav på att företaget implementerar en grön policy i vardagens arbets- och produktionsprocesser.

“Vi har alltid varit intresserade av den hållbara agendan men under de senaste tio åren har kundernas intresse och efterfrågan på mer hållbara förpackningar ökat betydligt.”

Thomas Bülow Skouborg, Head of Digital Marketing & Communications, Scanlux Packaging A/S

I slutändan handlar det om att designa och utveckla emballage som är mer miljövänliga till förmån för samhället, kunderna och konsumenterna. Koldioxidkalkylatorn kommer att kunna visa vilka lösningar som är bäst att använda när vi pratar koldioxidbelastning. Det kommer också att kunna ge oss en tydlig antydan om vilka lösningar vi bör arbeta vidare med i framtiden.

data01

Vi undersöker och testar emballage för detaljhandeln och webbshoppar

Vi genomförde nyligen en undersökning av nio olika populära webbshoppar som visade att det finns ett stort behov av att tänka in hållbarhet i emballaget.

Undersökningen visade att 6 av 9 inte angav vilka materialtyper som användes och att det var svårt att räkna ut vad konsumenten behövde göra när de vill bli av med det. Läs om undersökningen här.

Vi har undersökt e-handelsemballaget hos nio olika företag.

Läs mer om studien här

Andra berättelser

ARTIKEL

Dina kunder har hållbarhet på agendan

Generation Y och Z tänker alltmer på hållbarhet som en del av kärnan i de varumärken de letar efter.

Berätta mer om Y och Z

ARTIKEL

Hitta nyckeln till e-handels-framgång

I den här artikeln fokuserar vi på hur du kan optimera köpupplevelsen med miljövänliga emballagelösningar – genom hela kundresan. Detta kan mycket väl vara nyckeln till din personliga e-handelsframgång.

Få reda på mer
Var den här artikeln till hjälp?
JaNej