Hem>Personal>Förpackningsindustrin kan ha en positiv inverkan på miljöfrågor

Förpackningsindustrin kan ha en positiv inverkan på miljöfrågor

Förpackningsindustrin kan ha en positiv inverkan på miljöfrågor

Ann ansvarar för hållbarhetsarbetet på Scanlux Packaging. Hon tar verkligen sitt uppdrag på allvar och strävar alltid efter att hitta den bästa lösningen för att vi ska kunna tillhandahålla miljövänliga förpackningar.

 

“Jag är verkligen bekymrad över avskogningen och föroreningen av våra hav. Det får allvarliga konsekvenser för djurlivet, vilket på sikt även kommer att påverka våra liv och våra barns framtid. Jag anser att klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är de mest angelägna frågorna som mänskligheten står inför just nu.”

 

Skogsskövling, illegala plantager och avverkning anses vara några av de främsta orsakerna till dagens klimatförändringar och globala uppvärmning. Forskarna har länge sagt att världens skogar är jordens “gröna lungor”. Både träden och planeterna använder solens energi för att absorbera koldioxid och producera syre, så när skogen avverkas eller bränns släpps koldioxid ut i atmosfären. Den ökade mängden koldioxid och andra växthusgaser får den globala uppvärmningen och klimatförändringarna att accelerera. Just därför är det oerhört viktigt att vi får stopp på avskogningen av vår planet.

 

“Förpackningsindustrin är gigantisk, vilket innebär att vi som bransch faktiskt kan göra skillnad för miljön genom att använda mer hållbara material än tidigare”, säger Ann.

Scanlux Packaging är ett FSC®- och ISO 14001-certifierat förpackningsföretag. (FSC-C126290) Genom att köpa FSC®-certifierade produkter kan du vara säker på att det inte förekommit illegal skogsavverkning, slaveri eller barnarbete i tillverkningsprocessen. FSC-märket är en garanti för att skogarna hanteras på ett hållbart sätt.

 

“En gång om året kommer en oberoende revisor på besök för att kontrollera att vi följer FSC®:s regler (standarder). Vi visar upp orderhistorik, fakturor och bokföring så att de kan kontrollera att varje enskild transaktion motsvarar uppgifterna från vår leveranskedja, t.ex. tryckerier, massafabriker, timmerföretag etc. Vi känner oss 100 % trygga med FSC®:s spårbarhet.”

Dagens konsumenter är allt mer miljömedvetna och etiskt medvetna och kräver mer hållbara förpackningar i betydligt större utsträckning än tidigare. Vi på Scanlux Packaging är därför stolta över att kunna erbjuda våra kunder hållbara förpackningslösningar.

Om FSC®

Forest Stewardship Council® (FSC®) är en global, ideell organisation som verkar för att främja ansvarig skogsförvaltning över hela världen. FSC® definierar standarder baserade på överenskomna principer för ansvarig skogsförvaltning som stöds av miljömässiga, sociala och ekonomiska intressenter. För mer information, besök www.fsc.org.

 

Var den här artikeln till hjälp?
JaNej