Återanvändbara bioplastpåsar är bäst för miljön

En plastpåses egenskaper är densamma, oavsett den är gjord av är fossil- eller biobaserat material.

I många avseenden är biobaserade och fossilbaserade plastpåsar lika. Och ja, påsar gjorda av återvinningsbar bioplast gjort av sockerrör är lika starka, vattenavvisande och enkla designa som traditionella plastpåsar.

Den här artikeln berör förbättringar av hållbarheten för plastpåsar med utgångspunkt i råvaran som används vid framställningen av plast. Mer specifikt, handlar den här artikeln om återvinningsbara bioplastpåsar. Om du är nyfiken på andra typer av biopåsar, kan du läsa mer här.

Ett bioplastexempel

Nu kommer det att bli lite tekniskt. Plastpåsar är tillverkade av polyeten. Det är den typen av plast som är vanligast förekommande över hela världen. Plasttypen polyeten har fram till alldeles nyligen alltid varit baserat på fossil olja. Men så är inte fallet längre.

Biotekniken har utvecklats så att man nu kan tillverka bioproducerad polyeten som är baserat på sockerrör. Sockerrör används för att skapa bioetanol, som i sin tur används för att framställa biopolyeten. Biopolyeten är den typ av plast som används vid tillverkningen av återvinningsbara bioplastpåsar. De återvinningsbara biopåsarna kan återanvändas tillsammans med fossila plastpåsar vilket gör att en plastpåse kan innehålla både fossil plast och bioplast.

left Happy MInt circles

Bioplastpåsen ger miljöfördelar

En studie från Braskem visar att sockerrörspåsen sparar atmosfären så mycket som 3 ton-CO2-ekvivalenter per ton polyeten, jämfört med traditionella plastpåsar gjorda på fossil olja [1]. Den miljömässiga förbättringen bör därför tas på allvar. Uträkningen är baserad på brasilianska förhållanden och Braskems material I’m green ™ PE, som bidrar till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

I uträkningen har självklart vissa antaganden gjorts, till exempel inkluderas i beräkningen att resterna av sockerrören används i biomassdrivna kraftverk. Produktionen av bioplastpåsar möter ibland motstånd, främst eftersom produktionen kräver jordbruksmark. Trots att tillverkningen av bioplast kräver jordbruksmark gör de betydande kolixioxidbesparingarna att bioplast är det klart bästa alternativet till fossil olja vid plasttillverkning.

Carrying bioplastic bags

En framtida ersättning för påsar gjorda från fossila material

Plasttypen polyeten är densamma oavsett vilket material som används vid tillverkningen. Plastpåsarna är lika hållbara oberoende av om råvaran är sockerrör eller olja.

Faktum är att ursprunget av polyeten endast kan avgöras genom en kol-14-analys. För närvarande är bioplast något dyrare än det fossila alternativet, men skillnaden förväntas att bli marginell. Tillverkningsmetoderna för biobaserad polyeten är under utveckling och förväntas bli kostnad-, resurs och miljöeffektiva inom en överkomlig framtid genom s.k. economy-of-scale.

Det betyder att priset på biobaserad polyeten kommer att falla, och därmed matcha den fossila metoden. Och ja, det är bättre att använda biobaserade råvaror för att tillverka plast jämfört med fossila råvaror. Vi måste dock komma ihåg att jordbruksmark måste användas vid framställningen av bioplast. 

Braskems studie visar att det krävs cirka 5 mjordbruksyta för att framställa den mängden bioetanol som behövs för att tillverka 1 kg biopolyeten.

BLUE BAM circles
Sugar canes

Slutsats: Området bioplast fortsätter att utvecklas

För närvarande framställs endast återvinningsbara biobaserade plastpåsar av första generationens bioetanol som är baserad på sockerrör. Men precis som vi förväntar oss att priset på bioplast kommer att falla, förväntar vi oss också att framställningen av bioplast kommer att utvecklas och andra generationens bioetanol kommer att användas.

Andra generationens bioetanol kan framställas från jordbruksavfall som halm och träspån där jordbruksyta alltså inte används. Klimat- och miljöalternativ utvecklas ständigt, nya initiativ och innovationer är vanligt förekommande inom detta område. På Scanlux Packaging följer vi utvecklingen och arbetar för att förbättra våra produkter i en mer hållbar och miljömässig riktning. Denna artikel skrevs mot bakgrund av en studie som Scanlux Packaging har fått tillgång till genom Teknologiska institutet.

 
[1] CO2-ekvivalenter är den omvandlingsfaktor som avvänds för att jämföra påverkan av olika växthusgaser på växthuseffekten. Man har alltså beräknat hur mycket CO2 det krävs för att skapa samma effekt som om man använder ett ton av en annat material.

Var den här artikeln till hjälp?
JaNej
Black Corrugated Winebox 2 Bottle har lagts till i din varukorg