Unngå greenwashing av emballasje – slik gjør du en forskjell for miljøet! [GUIDE]

Hva er greenwashing og hvordan påvirker det din bedrift?

De siste årene har det vært et stort fokus på hvordan du som bedrift markedsfører deg når det kommer til bærekraft. I den forbindelse har det oppstått en debatt om greenwashing av produkter, produksjon og emballasje.

Men hvordan unngår du misvisende markedsføring av produktene dine, og hvordan klimakompenserer du emballasjen din? Vi dykker ned i hvordan du unngår greenwashing og feilinformering til kundene dine.

I nyere tid har misvisende klimamarkedsføring blitt et stort tema for debatt. Mange bedrifter overdriver og markedsfører svært små initiativ, som kanskje i virkeligheten ikke er miljøvennlige. Det skaper feilinformasjon i forhold til forbrukerne.

Det er her begrepet greenwashing kommer inn i bildet.

Det betyr at bedrifter kun presenterer visse opplysninger eller pynter på sannheten.

Det er altså en måte å lage et bærekraftig bilde av bedrifter, som ikke reflekterer hverken produkter eller produksjonsmetoder. Det er viktig for deg som bedrift å unngå greenwashing, så du ikke gir et feil bilde til kundene dine.

 

Greenwashing kan til syvende og sist påvirke troverdigheten din negativt og skape forvirring rundt produktet du faktisk leverer.

Module Scanlux Packaging Tangy Tomato

New principles for climate marketing

En ny rapport kommer med åtte råd til hvordan du som bedrift kan sikre rettferdig klimakommunikasjon. Rådene skal være med til å motvirke greenwashing og styrke området rundt kommunikasjonen av bærekraft.

Hovedpoenget fra rapporten er at du som bedrift kun bør bruke klimamerking dersom det er en vesentlig forskjell sammenlignet med gjennomsnittet. Rapporten fraråder også bedrifter fra å bruke ord som ”klimavennlig” og lignende begreper, da de ikke er spesielt konkrete. Hvis lignende begreper nevnes, bør det gjøres i sammenheng med en grundig forklaring.

Et utvalg av de åtte prinsippene for klimamarkedsføring:

 • Produkter med klimapris må ha et betydelig lavere klimaavtrykk.
 • Tall og logoer må være saklige og transparente.
 • Klimareduksjoner må dokumenteres via anerkjente standarder.
 • Klimanøytrale produkter finnes ikke.
 • Du må informere forbrukerne om klimakompensasjon.
 • Klimakompensasjon må være sertifisert av troverdige ordninger.

La oss dykke ned i det første rådet som handler om merking. Hvis en vare har en klimamerking, for eksempel ”mindre CO2”, må det være markante klimareduksjoner i produksjonen av produktet. Anbefalingene sier at disse produktene bør ligge minst 30% under gjennomsnittet. Du bør altså kun reklamere for mindre CO2 hvis du er langt under normen.

Ingen varer er klimanøytrale

For å unngå greenwashing bør du som bedrift ha kontroll på hvordan du markedsfører bærekraft. Du må være klar over at enkelte tiltak ikke gjør hele produktet bærekraftig. Så selv om en del av produktet ditt er klimakompensert, betyr det ikke at resten av produktet og emballasjen er det.

Et viktig punkt i rapporten er også at ingen produkter er klimanøytrale. Du bør derfor ikke reklamere for at produktet ditt er klimanøytralt.

Som et av prinsippene også legger vekt på, er det viktig å tydeliggjøre informasjon og kommunikasjon på emballasjen – spesielt når det gjelder bærekraft.

Tydeliggjør informasjon om bærekraft:

 1. Du må gjøre det klart hvor mye av produktets samlede klimaavtrykk som er redusert.
 2. Hvis du bruger tall som viser CO2-avtrykk på produktet eller emballasjen din, må de være nøyaktige og transparente.
 3. Hvis du bruker private logoer, må de ikke reflektere god klimaytelse hvis det ikke er bevis for lavt klimaavtrykk.
plant a tree

Hvordan klimakompenserer du emballasjen din?

Når vi snakker om emballasje, finnes det mange faktorer som står på spill når det gjelder bærekraft.

Emballasje er ofte laget av papir eller papp, basert på trefibre. Allerede der kan den klimabevisste forbrukeren tenke at det påvirker miljøet. Det er som sagt ikke mulig å finne emballasje som er helt klimanøytral, men du kan kompensere for klimaet eller redusere CO2-avtrykket på din emballasje.

Du kan blant annet klimakompensere ved å:

 • velge emballasje som har en sertifisering for klimakompensasjon.
 • velge materialer i emballasjen din som kompenseres for ved treplantingsprosjekter.
 • bruke resirkulert materiale i emballasjen din.

 

Som sagt bør ikke begrepet klimanøytral brukes, da det er misvisende. Derfor bør du alltid informere forbrukerne om at det er snakk om en kompensasjon.

Begrepet ’klimanøytral’ som frittstående klimapåstand er villedende og bør ikke kunne brukes […], med mindre det ledsages av en tydelig forklaring som ’Klimanøytral via kompensasjon’ eller ’Klimanøytral via planting av ny skog

Retvisende klimakommunikation om fødevarer, Concito og Holmbeck EcoConsult mfl. (2020).
BLUE BAM circles
NO_FSC-labels
left Happy MInt circles

Få hjelp til å redusere før du kompenserer med en emballasjeanalyse

Få råd og veiledning om hvordan du best sikrer en miljøvennlig emballasje gjennom en emballasjeanalyse. På denne måten er du sikker på at du støtter miljøet best mulig og samtidig gir kundene dine riktig informasjon om bærekraften bak din emballasje.

Når du ønsker å redusere CO2-avtrykket i emballasjen din, kan du f.eks. finne en FSC®-sertifisert leverandør. FSC® er din garanti for at skogene ikke tar skade. I en FSC®-sertifisert skog beskyttes sårbare naturområder, og der plantes skog hvor der skogen hogges.

Når det gjelder bærekraft generelt, er det viktig å velge en emballasje som er resirkulerbar. Når du skal se etter resirkulerbart materiale og materiale som på en annen måte tar hensyn til miljøet, kan du se etter flere sertifiseringer, for eksempel ”FSC Mix”, ”FSC Recycled” og ”FSC 100 %”, i tillegg til andre resirkuleringssymboler.

Vi kan hjelpe deg videre!

Ønsker du å utvikle et nytt sortiment for emballasjen din, eller vil du optimere din eksisterende, har du også muligheten for å få en emballasjeanalyse hos en rådgivende emballasjespesialist. En emballasjeanalyse kan gi deg innsikt i hvor du kan forbedre ditt CO2-utslipp, men den kan også være en kickstarter til en bedre emballasjestrategi.

En gjennomtenkt emballasjestrategi kan i mange tilfeller spare deg for både tid og penger og samtidig redusere ditt CO2-avtrykk. Den gir deg også muligheten til å samle emballasjedesignet ditt til et sammenhengende konsept, slik at det uttrykker både merket ditt og verdiene dine, som kundene dine kan identifisere seg med.

Analyse av emballasjen din

Andre historier

ARTIKKEL

Hvorfor velge FSC®-sertifisert emballasje?

Hva er FSC®-sertifisert emballasje og hvorfor bør du velge det? Lær alt om FSC® i denne artikkelen

LES MER

ARTIKKEL

Hvordan velger du den mest bærekraftige emballasjen?

Det er viktig å ikke bli villedet av ord som "komposterbar" og "biologisk nedbrytbar", og tro at dette betyr at materialet eller produktet derfor er bærekraftig og ikke har noen miljøpåvirkning. Artikkelen er skrevet av Michael Søgaard Jørgensen, professor i miljøinnovasjon og bærekraftig omstilling ved Aalborg Universitet.

Les mer
Var denne artikkelen hjelpsom?
JaNei
Black Corrugated Winebox 2 Bottle ble lagt til i kurven din