FOR BÅDE DIN OG MILJØETS SKYLD

Hos SCANLUX har vi tenkt miljø på en lang rekke områder, og ser det som en integrert del av alt vi foretar oss. Derfor er vi alltid klare med en løsning som tilgodeser både deg og miljøet. Vi har skiftet ut alt elektronisk utstyr med effektive, energisparende maskiner, og vårt vareflow er optimert til det ytterste. Samtidig har vi investert i nye, miljøvennlige biler og har laget en totalplan for måten vi håndterer råvarer, papir og avfall på. Vi tar ansvar for miljøet – og velger du miljøvennlige løsninger, gjør du det samme.

fsc_iso_logoer

FSC® og ISO 14001 er noen av merkene som er din garanti for at det også blir tenkt på klima og miljø når du bruker oss som leverandør.

fsc_thumb-e1461246396122
fsc_gavepapir-ruller_thumb-e1461246520703

VÆR MED PÅ Å GJØRE EN FORSKJELL

For mange av kundene våre spiller miljø og bæredyktighet en stor rolle. Derfor velger de å få emballasjen og forbruksvarene sine framstilt av FSC®-papir og trykt med vannfarger. Når du handler med oss kan du være med på gjøre en forskjell for miljøet.

Alle FSC® produktgrupper er tilgjengelige i: FSC 100%, FSC Mix og FSC Recycled: Papirposer, gavekasser, gavepapir, silkepapir, bølgepapp og kasseruller. Kleshengere er bare tilgjengelig i FSC 100%.

miljo_thumb1
katalog_miljoe_thumb2-e1461246827499
katalog_miljoe_thumb3-e1461246784333
katalog_miljoe_thumb4-e1461246730157

FSC® – DET STERKESTE MERKET I SKOGEN

FSC ER DIN GARANTI FOR AT SKOGENE IKKE BLIR OVERBELASTET

Når du velger å kjøpe FSC-sertifisert emballasje kan SCANLUX forsyne emballasjen din med FSC-merket. Det er det sterkeste merket for bæredyktig skogdrift, blant annet fordi det er globalt. FSC er din garanti for at skogene drives bæredyktig.

I en FSC-sertifisert skog vernes det om de sårbare naturområdene, og det gjenplantes der hvor det felles skog. Dette bidrar til at skogen er CO2-nøytral. Samtidig sørger FSC for å skape anstendige forhold gjennom hele leverandørkjeden – fra sagen settes i treet til papiret ender i butikken. Lokalsamfunnene er sikret en rettferdig porsjon av pengene, skogarbeiderne får en ordentlig lønn og har adgang til sikkerhetsutstyr, og alle arbeiderne har kontrakt.

Velrenommerte organisasjoner som WWF, Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening støtter FSCs politikk om at det skal være orden i regnskapet mellom menneske og natur.

FAKTA OM FSC®

FSC står for Forest Stewardship Council® Det er en global, non-profit merkingsordning for bæredyktig tre og papir. Når du velger FSC-sertifisert emballasje er du som virksomhet og forbruker med på å:

  • Sikre naturen i de skogene som treet kommer fra
  • Sikre skogarbeiderne ordentlige arbeidsforhold: Lønn, utdannelse og sikkerhet
  • Sikre at emballasjen ikke stammer fra ulovlig tømmerhogst
  • Sikre en CO2-nøytral skog hvor det etableres ny skog hver gang det hugges
iso_wave_thumb-e1461246613509
iso_wood_thumb-e1461246465829

MILJØBEVISSTHET

ISO 14001 ER DIN SIKKERHET FOR AT MILJØBEVISSTHET ER TENKT INN I HELE PROSESSEN

Med den internasjonale miljøstandarden ISO 14001 sikrer SCANLUX at det ikke bare kommer miljøansvarlige produkter ut av produksjonen, men også at miljøbevisstheten er høy gjennom hele arbeidsprosessen – fra første idé til produktet ender i hendene dine.

ISO 14001 er din garanti for at SCANLUX går lengre enn å utvikle produkter og investere i grønne maskiner. Vi har en klar miljøpolitikk, slik at alle medarbeidere også tenker i, og arbeider etter, miljøvennlige prosedyrer. ISO 14001 er den mest dominerende standarden innen miljøledelse og stiller høye krav til at virksomheten implementerer en grønn politikk i de hverdagslige arbeids- og produksjonsprosessene.

SCANLUX blir konstant kontrollert. Det foregår ved at uavhengige parter undersøker om SCANLUX overholder kravene om miljøledelse i ISO 14001-standarden og om alle medarbeiderne overholder dem i praksis.

FAKTA OM ISO 14001

  • Internasjonal binding om miljøledelse utarbeidet av Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO).
  • Gjennom miljøledelse skal virksomheten aktivt minimere miljøpåvirkningen fra virksomhetsprosesser, produkter          og serviceytelser.
  • Sikrer at virksomheten både lever opp til lovgivningen og egne krav på miljøområdet.