For både din og miljøets skyld

Hos Scanlux Packaging har vi tenkt miljø på en lang rekke områder, og ser det som en integrert del av alt vi foretar oss. Derfor er vi alltid klare med en løsning som tilgodeser både deg og miljøet. Vi har skiftet ut alt elektronisk utstyr med effektive, energisparende maskiner, og vårt vareflow er optimert til det ytterste. Samtidig har vi investert i nye, miljøvennlige biler og har laget en totalplan for måten vi håndterer råvarer, papir og avfall på. Vi tar ansvar for miljøet – og velger du miljøvennlige løsninger, gjør du det samme.

FSC®, ISO 14001, Blauer Engel og TÜV Austria er noen av sertifiseringene som garanterer for at klima og miljø blir tatt i betraktning når du bruker oss som din emballasjepartner.

Se miljø katalog

Vær med på å gjøre en forskjell

For mange av kundene våre spiller miljø og bæredyktighet en stor rolle. Derfor velger de å få emballasjen og forbruksvarene sine framstilt av FSC®-papir og trykt med vannfarger. Når du handler med oss kan du være med på gjøre en forskjell for miljøet.

Alle FSC® produktgrupper er tilgjengelige i: FSC 100%, FSC Mix og FSC Recycled: Papirposer, gavekasser, gavepapir, silkepapir, bølgepapp, kasseruller, labels og papir kopper. Kleshengere er bare tilgjengelig i FSC 100%.

FSC® – det sterkeste merket i skogen

FSC® er din garanti for at skogene ikke blir overbelastet

Når du velger å kjøpe FSC®-sertifisert emballasje kan Scanlux Packaging forsyne emballasjen din med FSC®-merket. Det er det sterkeste merket for bæredyktig skogdrift, blant annet fordi det er globalt. FSC® er din garanti for at skogene drives bæredyktig. I en FSC®-sertifisert skog vernes det om de sårbare naturområdene, og det gjenplantes der hvor det felles skog. Dette bidrar til at skogen er CO2-nøytral. Samtidig sørger FSC® for å skape anstendige forhold gjennom hele leverandørkjeden – fra sagen settes i treet til papiret ender i butikken. Lokalsamfunnene er sikret en rettferdig porsjon av pengene, skogarbeiderne får en ordentlig lønn og har adgang til sikkerhetsutstyr, og alle arbeiderne har kontrakt. Velrenommerte organisasjoner som WWF, Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening støtter FSC®s politikk om at det skal være orden i regnskapet mellom menneske og natur.

Fakta om FSC®

FSC® står for Forest Stewardship Council® Det er en global, non-profit merkingsordning for bæredyktig tre og papir. Når du velger FSC®-sertifisert emballasje er du som virksomhet og forbruker med på å:
  • Sikre naturen i de skogene som treet kommer fra
  • Sikre skogarbeiderne ordentlige arbeidsforhold: Lønn, utdannelse og sikkerhet
  • Sikre at emballasjen ikke stammer fra ulovlig tømmerhogst
  • Sikre en skog hvor det etableres ny skog hver gang det hugges

so 14001 er din sikkerhet for at miljøbevissthet er tenkt inn i hele prosessen

Med den internasjonale miljøstandarden ISO 14001 sikrer Scanlux Packaging at det ikke bare kommer miljøansvarlige produkter ut av produksjonen, men også at miljøbevisstheten er høy gjennom hele arbeidsprosessen – fra første idé til produktet ender i hendene dine.

ISO 14001 er din garanti for at Scanlux Packaging går lengre enn å utvikle produkter og investere i grønne maskiner. Vi har en klar miljøpolitikk, slik at alle medarbeidere også tenker i, og arbeider etter, miljøvennlige prosedyrer. ISO 14001 er den mest dominerende standarden innen miljøledelse og stiller høye krav til at virksomheten implementerer en grønn politikk i de hverdagslige arbeids- og produksjonsprosessene.

Scanlux Packaging blir konstant kontrollert. Det foregår ved at uavhengige parter undersøker om Scanlux Packaging overholder kravene om miljøledelse i ISO 14001-standarden og om alle medarbeiderne overholder dem i praksis.

Fakta om ISO 14001

  • Internasjonal binding om miljøledelse utarbeidet av Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO).
  • Gjennom miljøledelse skal virksomheten aktivt minimere miljøpåvirkningen fra virksomhetsprosesser, produkter og serviceytelser.
  • Sikrer at virksomheten både lever opp til lovgivningen og egne krav på miljøområdet.

Vi har også disse sertifiseringene

Blauer Engel – Statskontrollert tysk akkuratesse

Blauer Engel (også kalt Blue Angel) er en tysk merkningsordning som garanterer for at emballasjematerialene lever opp til de standardene som har blitt satt.

Merkingen, som er et initiativ fra det tyske miljøministeriet, har med sine høye standarder beskyttet både mennesker og miljø i over 40 år. Blauer Engel-merket kan festes på en rekke forskjellige produkter, men det er samtidig mange kriterier som må oppfylles for å få tildelt merket. Disse kriteriene er forskjellige, avhengig av hvilken varegruppe produktet er en del av.

Skal for eksempel en plastpose laget av resirkulert plast oppnå Blauer Engel-sertifikatet, må den bestå utrolig mange krav, som blant annet inkluderer hvor mye av plasten som må være resirkulert.

Menneskene bak Blauer Engel-merket holder også et godt øye med de teknologiske fremskrittene som kan forbedre produksjonsprosessene. Det betyr at dersom emballasjeprodusenter ønsker å beholde sertifikatet, må de kontinuerlig forbedre måten de produserer emballasjen på.

TÜV AUSTRIA – Hvis du vil sikre deg biologisk nedbrytbar plast

TÜV AUSTRIA (tidligere Vinçotte) er for deg som ønsker å benytte deg av 100% biologisk nedbrytbar plast. TÜV AUSTRIA deler ut flere forskjellige sertifiseringer til komposterbare og biologisk nedbrytbare produkter, avhengig av hvilket materiale det er snakk om. Sertifiseringsordningen er godkjent av European Bioplastics. TÜV AUSTRIA kan tildele Seedling-logoen til produkter som er i samsvar med EN 13432. Kan bioplasten tildeles både OK-kompost og Seedling-logoen, har du som sertifikatinnehaver mulighet til å gi dine komposterbare produkter en sertifisering som gjelder over hele det europeiske markedet.