Plastavfall fra forbrukerne er en verdifull, men på nåværende tidspunkt uutnyttet ressurs. I en ny rapport fra Nordisk Ministerråd kalt ‘Plastic Waste Markets: Overcoming barriers to better resource utilisation’, fremhever de at en stor del av plastavfallet kommer fra husstander, men også fra andre sektorer som landbruk, byggerier og bilindustrien. I Norden blir en stor del av plastavfallet blandet med restavfall og brent, mens plast som oppsamles separat ofte er vanskelig å gjenbruke som plast av høy kvalitet. Rapporten fra Nordisk Ministerråd fokuserer på at det er en rekke barrierer som senker utviklingen av gjenbruk av plast. Noen av disse barrierene er tekniske, lovmessige og logistikkmessige barrierer, hvorav alle i en viss grad overlapper hverandre, samtidig som det kan finnes en sammenheng mellom dem. Formålet med rapporten er å fremheve ovennevnte barrierer samt å foreslå mulige initiativer for å overvinne disse barrierene og styrke markedet. Rapporten inneholder inspirerende casestudier og uttalelser fra forskjellige aktører i verdikjeden om deres holdninger til gjenbruk av plastavfall. Alle resultatene kan leses i rapporten, som er strukturert omkring de konstaterte barrierene. I tillegg vises de anvendte metodene, og de mulige initiativene analyseres. Les hele rapporten her: https://bit.ly/2l8hN9j
Var denne artikkelen hjelpsom?
JaNei