Bioplast poser

Spar CO2 med klimavennlige bioposer

Bioplast poser for miljøet

Bioposer laget av bioplast er det naturlige alternativet til de tradisjonelle fossile plastposene. Flere av våre kunder velger i stigende grad bioposer, da de har en grønnere profil uten å gå på kompromiss med de unike egenskapene vi ser de tradisjonelle fossile posene. Ved å velge poser laget av bioplast, kan du få poser og emballasje som minsker klimaavtrykket.

Vi produserer bioposer som oppfyller sertifiseringskravet, så du kan være trygg på den endelige kvaliteten.

Bio bags from corn
Module Scanlux Packaging Tangy Tomato

Få et klimavennlig merke

Det er flere fordeler ved å anvende bioplastposer. En av fordelene er at du kan brande deg som en klimavennlig virksomhet. Flere undersøkelser viser at forbrukerne ønsker å være med på å velge løsninger som passer på naturen. Gjennom branding av din klimavennlige emballasje kan du oppnå en høyere kundetilfredshet, ettersom forbrukerne i høyere grad etterspør klimavennlig emballasje.

Spar CO2 med bioplast

En av de største fordelene ved bruk av bioplast sees i den nedsatte klimabelastningen. Undersøkelser viser at ved samme mengden produksjon utleder bioplast tre ganger mindre CO2 enn fossilt basert plast. Det vil som utgangspunkt derfor være en miljømessig fordel å anvende bioplast i stedet for tradisjonell plast.  Årsaken er at plantene som er anvendt til å produsere bioplast, opptar CO2 under oppdyrkningen fra atmosfæren, hvilket gjør klimaavtrykket mindre. Det er flere fordeler ved å velge poser av bioplast. Disse fordelene avhenger også av hvilken type biopose du velger.

bio bag production

Hvilken biopose?

Bioplast er plast fremstilt av plantemateriale i stedet for fossile brannstoffer, som de tradisjonelle plastposene er fremstilt av. Kilden til bioplast er med andre ord grønn, da disse posene i alle tilfeller belaster miljøet mindre, enn plast som er fossilt basert.

Vi tilbyr to typer av bioposer:

  • Grønn og gjenbrukbar – som vi kaller bio-gjenbrukbar pose.
  • Grønn og kompostbar – kalt bio-kompostbar pose.

Av de to typene bioposer vi fremstiller, bør du overveie hvorvidt du ønsker poser som kan bli resirkulert til nye poser, eller om du ønsker kompostbare poser.

Den bio-resirkulerbare posen er for eksempel laget av sukkerrør. Den er ikke kompostbar, men kan inngå i de eksisterende resirkuleringsprosesser og smeltes om til myk plastikk.

Den bio-kompostbare posen produseres primært av nedbrytelig og kompostbar stivelse, som for eksempel stammer fra tistler, mais eller solsikker. Denne typen inngår ikke i eksisterende resirkuleringsprosesser, da materialet er kompostbart og dermed nedbrytelig.

Begge typer poser av bioplast leverer vi i sertifiserte utgaver, hvilket er din trygghet for kvalitet.

BLUE BAM circles
Bioplast poser
Tabell: Egenskaper ved bioposer fremstilt av bioplast.
left Happy MInt circles

Bio-gjenbrukbare poser bidrar til nye poser etter bruk

Bioplasten som er brukt til produseringen av den bio-gjenbrukbare posen, stammer ofte fra sukkerrør. Det betyr som nevnt, at klimaavtrykket er mindre sammenlignet med tradisjonelle plastposer der materialet stammer fra fossile brennstoffer. Den bio-gjenbrukbare posen kan akkurat som tradisjonelle plastposer, bli gjenbrukt.

Den bio-gjenbrukbare plastposen inneholder akkurat de samme egenskapene som en alminnelig plastikkpose – det gjelder både de funksjonelle og estetiske egenskapene. Det er derfor heller ikke mulig å se på plasten at den er produsert med bio gjenbrukbare materialer. Det er først mulig å finne ut at plasten er biobasert gjennom en kullstoff-14-test.

Mengden av biomateriale i den bio-gjenbrukbare posen kan variere. Det er mulig å få poser som inneholder opp til 100% bio-materiale. Vi hjelper deg med å finne ut av hvilket materiale som passer dine behov.

Bio-gjenbrukbare poser forurenser ikke resirkuleringsprosesser

Den bio-gjenbrukbare posen blir resirkulert i de eksisterende systemer der fossile plastposer også resirkuleres. Det betyr at forbrukere og bedrifter kan kaste denne typen pose til resirkulering, så gamle bioposer kan bli til nye plastposer.

Bio-kompostbar pose blir til jord

Den bio-kompostbare posen har akkurat som den bio-gjenbrukbare posen de samme funksjonelle og estetiske egenskapene som en tradisjonell plastpose.

De bio-kompostbare posene har i dag et stort fokus i mediene da denne type biopose er basert på nye grønne teknologier, som betyr at den produseres i bioplastmaterialer så den kan nedbrytes i naturen.

Det gjør at den bio-kompostbare posen er velegnet til å bli brukt til bioavfall. Ved å kaste bioavfall i bionedbrytelige poser, sørger du for at sorteringsanleggene får de riktige typer avfall. Når du for eksempel anvender bio-kompostbar plast sammen med bioavfall, sikrer du at både avfall og pose blir kompostert.

Bio-nedbrytelighet og kompostbarhet er sterkt avhengig av miljøet produktet brytes ned i. Det skyldes at hvert miljø (kompost, jord og vann) har forskjellige temperaturer og mikroorganismer. Hastigheten for bio-nedbrytningsprosessen varierer derfor fra sted til det.

Sertifiseringer er din trygghet for kvalitet

Sertifiseringer er en viktig del av Scanlux Packagings måte å arbeide på. Majoriteten av våre produkter er sertifiserte, så du som kunde kan være trygg og føle deg sikker når du anvender våre miljøvennlige produkter. Vi arbeider fortløpende med å utvikle og forbedre vårt sortiment. Det skjer alltid med øye for at miljøet skal skånes, og at produktene skal ha en så høy kvalitet som mulig.

Hvilke sertifiseringer tilbys til bio-kompostbare poser?

Scanlux Packaging tilbyr to typer av sertifiseringer til de bio-kompostbare posene. Det er snakk om «OK kompost» og «OK kompost HOME». Kort sagt er forskjellen på disse to sertifiseringer:

  • ”OK Compost” er kompostposer som utelukkende kan komposteres i industrielle komposteringsanlegg (ved temperaturer mellom 55 og 60 ° C).
  • ”OK Compost HOME” sikrer at kompostposene kan komposteres ved lavere temperaturer så de kan brukes i kompostbunken i din hage i hjemmet, derav navnet ”HOME».

Posene nedbrytes til CO2, vann og biomasse.

Det er viktig at du overveier hvor enkelt dine bio-kompostbare poser skal kunne nedbrytes. Er det i naturen, eller er det tilstrekkelig at nedbrytningen skjer i effektive nedbrytningsprosesser i et industrielt komposteringsanlegg? Begge sertifiseringer er i overensstemmelse med den europeiske EN 13432-standard.

Hvem står for sertifiseringene?

TÜV ØSTRIG (tidligere Vinçotte) er et sertifiseringsfirma, som er godkjent av European Bioplastics. TÜV ØSTRIG kan tildele Seedling-logoen til produkter som er i overensstemmelse med EN 13432. Ved at de bio-kompostbare posene kan tildeles både OK-komposten og Seedling-logoen, har du som sertifikatinnehaver mulighet til å gi dine kompostbare produkter anerkjennelse på hele det europeiske markedet.

corn leaves
Bio grocery bags

Klimavennlig emballasje med logotrykk

Vi har over 30 års erfaring i å levere poser med logo og trykk til detaljhandelen. Siden begynnelsen har vi fokusert på branding og bærekraftig emballasje.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss, så vi kan ha en uforpliktende samtale om dine muligheter.

Få et uforpliktet tilbud her

Andre historier

ARTIKKEL

Gjenbrukbare bioplastposer er best for miljøet

Dykk inn i utviklingen av resirkulerbare bioplastposer og les hvordan de er en gevinst for miljøet.

Les mer

ARTIKKEL

Viktige ting å vurdere når du kjøper miljøvennlig og bærekraftig e-handels-emballasje

Den globale detaljhandelen er i konstant endring. Spesielt blomstrer e-handelsmarkedet mer enn noen gang før.

Les mer
Var denne artikkelen hjelpsom?
JaNei
Black Corrugated Winebox 2 Bottle ble lagt til i kurven din