YK:n 17 maailmantavoitetta, ja mitä ne merkitsevät yrityksellesi?

17 maailmantavoitteen tehtävänä on viedä meitä kohti kestävää kehitystä sekä ihmisten että asuttamamme planeetan kohdalla.

YK:n huippukokouksessa New Yorkissa 25. syyskuuta 2015 maailman valtionjohtajat ja päämiehet laativat tavoitteen, että sekä asukkaat, yritykset että viranomaiset kasvavassa määrin luovat kestäviä ratkaisuja ja tukevat kestävää tulevaisuutta.

Tavoitteet tulevaisuuden kestävään kehitykseen, Sustainable Development Goals (SDG,) päätettiin 193 jäsenmaan voimin ja ne asetettiin voimaan 1. tammikuuta 2016. Ne kuvailevat konkreettisia tavoitteita, jotka toteutetaan tulevina vuosina ja viimeistään 2030. 

Kestävien ratkaisujen kysyntä on näiden tavoitteiden myötä virallistettu maailmanlaajuisesti, ja se luo muutamia ainutlaatuisia mahdollisuuksia liiketoiminnalle – mahdollisuuksia, jotka kuitenkin vaativat keskittymistä ja kohdennettua panosta onnistuakseen.

Lyhyesti artikkelista

Tangy Tomatoes circles left

Mitä 17 Maailmantavoitetta sisältävät?

Maailmantavoitteet pohjautuvat 17 konkreettiseen tavoitteeseen ja 169 osatavoitteeseen, jotka velvoittavat kaikkia YK:n jäsenmaita hävittämään köyhyyden ja nälän maailmasta, vähentämään epätasa-arvoa, takaamaan hyvän koulutuksen ja paremman terveyden kaikille, sekä varmistamaan säälliset työt ja kestävämmän talouskasvun. Ne keskittyvät myös edistämään rauhaa ja turvallisuutta, vahvistamaan instituutioita, ja vahvistamaan kansainvälistä kumppanuutta.

Hyväksytty esityslista tunnustaa siten, että sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen kehitys, rauha, turvallisuus ja kansainvälinen yhteistyö ovat läheisesti sidoksissa toisiinsa, ja kestävien kehitystuloksien saavuttaminen vaatii olennaista panostusta.

Maailmantavoitteet

 1. Hävittää köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
 1. Päättää nälänhätä, saavuttaa elintarvikkeiden turvallisuus ja parannettu ravitsemus ja tukea kestävää maanviljelyä.
 2. Edistää terveyttä ja viihtyvyyttä kaikille kaikissa ikäluokissa.
 3. Edistää laadukasta koulutusta ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen kaikille.
 4. Saavuttaa tasa-arvo sukupuolten välille ja vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
 5. Edistää pääsyä, ja kestävää käsittelyä, puhtaaseen veteen ja puhtauteen kaikille.
 6. Edistää pääsyä edulliseen, luotettavaan, kestävään ja moderniin energiaan kaikille.
 7. Edistää pysyvää, kaiken kattavaa ja kestävää taloudellista kasvua, täysiä ja tuottavia ammatteja säällisiä töitä kaikille.
 8. Rakentaa kestävä infrastruktuuri, tukea sisällyttävää ja kestävää teollistumista ja edistää innovaatiota.
 9. Vähentää epätasa-arvoa maissa ja maiden välillä.
 10. Rakentaa kaupunkeja ja yhteisöjä osallistuviksi, turvallisiksi, vahvoiksi ja kestäviksi.
 11. Edistää vastuullista kulutusta ja tuotantoa.
 12. Nopea panos ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan taistelemiseen.
 13. Elämä meressä. Säilyttää ja turvata kestävä maailman merien ja meripohjaisten resurssien hyödyntäminen.
 14. Elämä maalla. Suojata, pelastaa ja tukea ekosysteemin ja metsän hyödyntäminen, taistella aavikoitumista vastaan, pysäyttää maanhajoaminen ja biodiversiteetin katoaminen.
 15. Rakentaa rauhanomaisempia ja sisällyttävämpiä yhteiskuntia, varmistaa oikeudenmukaisuus kaikille ja rakentaa tehokkaita, vastuullisia ja vahvoja instituutioita kaikilla tasoilla.
 16. Vahvistaa globaalia kumppanuutta kaupankäynnissä ja lisätä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.
fsc forest

Maailmantavoitteet koskevat jokaista maata

Kaikkien maiden tulee osallistua – sekä rikkaiden että köyhien. Olemme tänä päivänä monien suurten haasteiden edessä, kuten sosiaalinen, taloudellinen ja poliittinen marginalisointi, lisääntyvä nuoren työttömyys, epätasa-arvoisuus, köyhyys, elintarvikkeiden turvattomuus, puutteellinen tai epäreilu pääsy perimmäisiin luonnonresursseihin, ympäristön saastuminen, ilmastonmuutos ja ei-vastaanottavat hallitukset.

Nämä kaikki ovat kansallisia haasteita sekä isoin paikallisin ja globaalein seurauksin, ja siksi on tärkeää ratkaista ne yhteisönä. Yksittäisten maiden odotetaan ottavan omistusta ja perustavan omia kansallisia raameja YK:n Maailmantavoitteiden lunastamiseksi. Toimeenpano ja menestys ovat yhteydessä toisiinsa siten yksittäisten maiden omien toimintasuunnitelmien ja ohjelmien tavoitteiden osalta.

BLUE BAM circles
Un sustainable goals 13
left Happy MInt circles

Yritysten tulee osallistua ja keskittyä tavoitteisiin

Vaikka jotkin kokevat YK:n maailmantavoitteiden toteuttamisen olevan hallituksen vastuulla, on tärkeää, että yritykset osallistuvat jo nyt, keskittyvät tavoitteisiin, ja samalla näkevät osallistumisen osana vastuutaan. Etuna on, että ne yritykset, jotka jo nyt asettavat itselleen YK:n maailmantavoitteisiin liittyviä tavoitteita, saavat näin pois ne kilpailijat, jotka eivät olet muuttaneet yritystään, sitten kun uudet säännökset asettuvat voimaan. Ja uusien säännösten tulo on vain ajan kysymys.

Kysymyksenä on, kuinka nopeasti ne esitellään. Useammat maat ja hallitukset ovat jo esitelleet toimintasuunnitelmansa YK:n maailmantavoitteisiin liittyen. 

Kuluttajat haluavat brändejä, joilla on merkitystä 

Myös brändin kannalta voi olla suotuisaa yksittäiselle yritykselle ottaa vastuuta. Tutkimus Make it your business: Engaging with the Sustainable Development Goals PwC:ltä osoittaa, että yritysten ei tule aliarvioida kansan mielipiteitä, sillä 90% väestöstä on tärkeää, että yritykset osallistuvat maailmantavoitteisiin, ja 8% sanovat, että he ovat taipuvaisempia ostamaan tuotteita ja palveluita yrityksiltä, jotka tekevät suuren eron, ja käyttävät ostovoimaansa edistääkseen haluamaansa muutosta. Jos voit esitellä yrityksesi taustaa osallistumisesta maailmantavoitteiden saavuttamiseen maailmanlaajuisesti, erotut kilpailijoistasi.

17 UN goals chart

Miten siirrymme tavoitteista tekoihin ja tuloksiin?

Moni yritys saattaa kokea vaikeaksi tehdä abstrakteja tavoitteita konkreettiseen kaupankäyntiin ja sen jälkeen integroida ne yrityksen strategiaan. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten voi olla vaikeaa löytää kapasiteettia ja resursseja tehtävään.

On kuitenkin tärkeää konkretisoida 17 maailmantavoitetta yrityssuunnitelmaan, jotta ne kiinnitetään osaksi yritystä ja keskitytään kestävyyteen ja työskennellään maailmantavoitteiden lunastamiseksi.

Mutta miten siirrymme tavoitteista tekoihin ja tuloksiin? Mahdollisuuksia on monia – mutta juurikin käyttämällä maailmantavoitteita kannustimena innovatiivisten liikeideoiden kehittämiselle, on suuri mahdollisuus sille, että jonkun innovaatiopyrkimykset kohtaavat globaalit markkinatarpeet.

bright bubblegum
Un sustainable goals 14
left Happy MInt circles

Maailmantavoitteet ja Yritystavoitteet kulkevat rinnakkain

Useiden yritysten on päätettävä, että yritystoiminnan ja parempaan maailmaan osallistumisen välillä ei välttämättä ole ristiriitaa. 17 maailmantavoitteesta on tosiasiassa tullut lähtölaukaus maailmanlaajuinen kilpailu maille ja yrityksille, joilla on kykyjä ja potentiaalia toimittaa ratkaisuja, jotka voivat lunastaa tavoitteet hyvän koulutuksen ja terveyden varmistamiseksi, ympäristöhaasteiden käsittelyyn, epätasa-arvon vähentämiseen, tasa-arvoisuuden edistämiseen, työpaikkojen luomiseen ja kestävän taloudellisen kehityksen ja kulutuksen kasvuun.

Miten minun yritykseni voi sisällyttää maailmantavoitteet?

Apuna yrityksille, GRI, YK ja WBCSD ovat yhdessä kehittäneet 5 askelman opastuksen työkalulla: SDG Compass: The Guide for business action on the SDGs. Se on opas yrityksille, kuinka he mukauttavat strategiansa ja tavoitteensa osallistuakseen maailmantavoitteiden saavuttamiseen. Opas käy läpi 5 askelta, joista yritykset voivat hyötyä käydessään läpi osallistuakseen maailmantavoitteisiin.

Ohjausprosessi on toistuva, mutta 5 askelta käsittävät seuraavat:

Askel 1: Ymmärtää maailmantavoitteet suhteessa omaan yritykseesi. 

Askel 2: Määritellä prioriteetit niiden mahdollisuuksien mukaan, jotka yritykselläsi on suhteessa maailmantavoitteisiin. 

Askel 3: Aseta joitain tavoitteita yksimielisesti maailmantavoitteiden ja liiketoiminnan tavoitteidesi kanssa. 

Askel 4: Integroi se ydintoimintaasi. 

Askel 5: Raportoi ja kommunikoi kiinnostuksesi näyttääksesi, että seisot kestävän kehityksen takana.

sdg compass

Mitä Scanlux Packaging tekee osallistuakseen YK:n Maailmantavoitteisiin?

Pakkausalalla, kuten muilla aloilla, on suuri vastuu osallistua 17 maailmantavoitteeseen kestävän kehityksen osalta. Kestävä paketointi alkaa materiaalien alkuperästä, suunnittelusta, itse tuotannosta ja ulottuu kuljetukseen asiakkaalle ja jatkuu vielä kuluttajille, päättyen sen jälkeen pakkausmateriaalien kierrätykseen, jotka sitten ohjautuvat takaisin arvoketjuun ja markkinoille.

Läpi koko arvoketjun on ajateltava kestävyyttä. Scanlux Packagingilla kestävyys on juurrutettu ydintoimintaan, ja myös ennakoitu työtä ympäristöystävällisiin ratkaisuihin koko arvoketjussa. Koemmekin tärkeäksi jatkaa työskentelyä voidaksemme toimittaa osamme, jotta YK:n maailmantavoitteiden kestävän kehityksen tavoite voidaan saavuttaa.

Työskentelemme jatkuvasti, aktiivisesti ja systemaattisesti, siinä missä on se taloudellisesti ja teknisesti mahdollista, jotta minimoimme ulkoisen ympäristön kuormitusta, ja teemme parhaamme huomioidaksemme luonnon ja ympäristön kaikissa vaiheissamme. Teemme yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka noudattavat ympäristöpolitiikkaamme.

Scanlux Packaging on vuodesta 2016 lähtien ollut FSC®-sertifioitu. Yksi tärkeistä materiaaleista, joita sisältyy tuotteisiimme, on puu. FSC®-sertifioidun pakkauksen valinta edistää vastuullista metsänkäyttöä, ja turvaa samalla luontoa ja sosiaalisia oloja metsissä, joista puu tulee. FSC®-sertifioidussa metsässä ei suojella ainoastaan haavoittuvia luontoalueita, mutta metsää istutetaan myös lisää, kun jotain kaadetaan. Tämä osaltaan tekee metsästä CO2-neutraalin.

Kansainvälisen ympäristöjärjestelmällä ISO 14001:lla Scanlux Packaging varmistaa myös, että sen lisäksi että tuotannosta syntyy ympäristövastuullisia tuotteita, myös ympäristötietoisuus on korkea osa koko työvaihetta. Scanlux Packagingin toimittajat velvoitetaan myös noudattamaan käytännesääntöjä, jotka kuvailevat eettisiä suuntaviivojamme.

Sillä on meille suuri merkitys, että urakoitsijoidemme ja kommunikoinnin kautta varmistamme, että olosuhteet toimittajiemme parissa vastaavat standardejamme ja suuntaviivojamme, tietäen samalla, että lainsäädäntö ja kulttuurierot tarkoittavat eri ehtoja eri maailmankolkissa. Täältä voit lukea lisää Ympäristökäytännöstämme ja eettisestä ohjeistostamme.

BLUE BAM circles
loplabbet fsc certified paper bags

Muita tarinoita

ARTIKKELI

Löydä avain sähköisen kaupankäynnin menestykseen

Tässä artikkelissa keskitymme siihen, kuinka ostokokemuksen voi optimoida ympäristöystävällisillä pakkausratkaisuilla – koko asiakaspolun ajan. Tämä saattaa hyvinkin olla avain verkkokauppasi menestykseen.

Lue lisää

ARTIKKELI

Haluatko suojella ympäristöä?

Käytätpä sitten ympäristösertifioituja pakkausmateriaaleja tai et, esittelemme kolme tapaa, joilla voit suojella ympäristöä ja säästää rahaa.

Lue lisää
Oliko tästä artikkelista apua?
JooEi
Black Corrugated Winebox 2 Bottle lisättiin ostoskoriin