Vältä pakkausten viherpesua – näin vaikutat aidosti ympäristöön! [OPAS]

Mitä on viherpesu ja kuinka se vaikuttaa yritykseen?

Viime vuosina on kiinnitetty paljon huomiota siihen, miten yritykset markkinoivat itseään kestävän kehityksen osalta. Tässä yhteydessä on syntynyt keskustelua tuotteiden, tuotannon ja pakkausten viherpesusta.

Mutta miten välttää tuotteiden harhaanjohtava markkinointi ja miten ilmastokompensaatioida pakkaukset? Perehdymme siihen, miten välttää viherpesu ja väärän tiedon antaminen asiakkaille.

Viime aikoina harhaanjohtavasta ilmastomarkkinoinnista on tullut merkittävä keskustelunaihe. Useat yritykset liioittelevat ja markkinoivat varsin pieniä aloitteita, jotka eivät välttämättä ole ympäristöystävällisiä.

Tälläisen tiedon vääristelyssä on kyse viherpesusta.

Sillä tarkoitetaan sitä, että yritykset esittävät vain tiettyjä tietoja tai kaunistelevat totuutta.

Yritys haluaa näin luoda imagon, joka ei todellisuudessa perustu tuotteiden tai tuotantomenetelmien ympäristöystävällisyyteen. Yritysten on tärkeää välttää viherpesua, jotta se ei anna asiakkailleen väärää kuvaa.

 

Viherpesu voi vaikuttaa kielteisesti uskottavuuteen ja aiheuttaa sekaannusta tuotteiden todellisesta ympäristökuormituksesta.

Module Scanlux Packaging Tangy Tomato

Ilmastomarkkinoinnin uudet periaatteet

Tanskalaiset alan tutkijat ja konsulttitoimistot ovat vastikään laatineet raportin, miten yritykset voivat varmistaa oikeanlaisen ilmastoviestinnän. Neuvojen tarkoituksena on estää viherpesua ja vahvistaa viestintää kestävästä kehityksestä.

Raportin pääpointtina on, että yritysten tulisi käyttää ilmastomerkintöjä vain, jos ero keskimääräiseen on merkittävä. Raportissa myös kehotetaan yrityksiä olemaan käyttämättä sanoja, kuten ilmastoystävällinen, koska ne eivät ole konkreettisia. Jos tämänkaltaisia termejä mainitaan, se on tehtävä perusteellisen selityksen yhteydessä. Voit lukea koko tanskankielisen raportin täällä.

Kuusi ilmastomarkkinoinnin periaatetta:

 • Ilmastomerkinnällä varustettujen tuotteiden hiilijalanjäljen on oltava huomattavasti pienempi.
 • Lukujen ja sertifikaattilogojen on oltava todellisia ja läpinäkyviä.
 • Ilmastovähennykset on dokumentoitava tunnustettujen standardien avulla.
 • Ilmastoneutraaleja tuotteita ei ole olemassa.
 • Kuluttajille on tiedotettava ilmastokompensaatioista.
 • Ilmastokompensaatiot on sertifioitava uskottavilla järjestelmillä.

Tutustutaan ensimmäiseen vinkkiin, joka koskee vaatimuksia. Jos tuotteessa on ilmastoväite, kuten ”vähemmän hiilidioksidia”, tuotteen tuotannossa on oltava merkittäviä päästövähennyksiä. Suositusten mukaan tämän luvun tulisi olla vähintään 30 % keskimääräistä alhaisempi. Yritysten tulisi siis mainostaa alhaisempia hiilidioksidipäästöjä vain, jos tuotanto on selvästi normaalia alhaisemmalla tasolla.

Ilmastoneutraaleja tuotteita ei ole olemassa

Yritysten on hallittava kestävän kehityksen markkinointiperiaatteet viherpesua välttääkseen. Yritysten on oltava tietoinen siitä, että yksittäiset toimet eivät tee koko tuotteesta kestävää. Vaikka osa tuotteesta olisikin ilmastokompensoitu, ei se tarkoita, että koko tuote ja sen pakkaus olisivat sitä myös.

Tärkeä seikka raportissa on myös se, että mikään tavara ei ole hiilineutraali. Siksi yritysten ei pitäisi mainostaa, että jokin tuote on hiilineutraali.

Kuten yhdessä periaatteessa myös korostetaan, on tärkeää selventää pakkauksiin sisältyvää tietoa ja viestintää – erityisesti kun on kyse kestävästä kehityksestä.

Kestävän kehityksen viestinnässä huomioon otettavia seikkoja:

 1. Yritysten on ilmoitettava selvästi, kuinka paljon tuotteen kokonaishiilijalanjälki pienenee.
 2. Jos yritys käyttää tuotteen tai pakkauksen hiilijalanjälkeä osoittavia lukuja, niiden on oltava tarkkoja ja läpinäkyviä.
 3. Jos yritys käyttää yksityisiä sertifikaattilogoja, ne eivät saa kuvastaa ilmastotehokkuutta, jos vähäisistä ilmastopäästöistä ei ole näyttöä.
plant a tree

Miten ilmastokompensoida pakkaukset?

Kestävän kehityksen periaatteita tulisi pakkausten tapauksessa miettiä usealta kannalta.

Pakkaukset on usein valmistettu puukuitupohjaisesta paperista tai pahvista. Ilmastotietoinen kuluttaja saattaa jo ajatella, että se vaikuttaa ilmastoon. Kuten edellä mainittiin, täysin hiilineutraaleja pakkauksia ei ole mahdollista valmistaa, mutta pakkausten hiilijalanjälkeä voidaan kompensoida tai pienentää.

Yritys voi kompensoida ilmastonmuutosta:

 • valitsemalla pakkauksia, joilla on ilmastokompensointisertifikaatti.
 • valitsemalla pakkauksiin materiaaleja, jotka kompensoidaan puiden istutushankkeissa.
 • käyttämällä pakkauksissa kierrätettäviä materiaaleja.

 

Kuten mainitsimme, ilmastoneutraali-käsitettä ei voi esittää sellaisenaan, koska se on harhaanjohtava. Siksi kuluttajille on aina ilmoitettava, että kyseessä on kompensaatio.

"Termi ”ilmastoneutraali” itsenäisenä ilmastoväitteenä on harhaanjohtava, eikä sitä pitäisi sallia käytettäväksi […], ellei siihen liity selkeää selitystä, kuten ”ilmastoneutraali kompensaatioiden avulla” tai ”ilmastoneutraali uusien metsäistutusten avulla.”

Retvisende klimakommunikation om fødevarer, Concito og Holmbeck EcoConsult mfl. (2020).
BLUE BAM circles
FI_FSC-labels
left Happy MInt circles

Pakkausanalyysin avulla saat apua ympäristöystävällisiin pakkauksiin

Pakkausanalyysin avulla saat neuvoja ja opastusta siihen, miten voit varmistaa pakkausten ympäristöystävällisyyden. Näin tuet ympäristöä parhaalla mahdollisella tavalla ja annat asiakkaillesi oikeaa tietoa pakkausten ympäristöystävällisyydestä.

Kun haluat pienentää pakkauksen hiilijalanjälkeä, voit valita FSC®-sertifioidun toimittajan. FSC®-sertifioidussa metsässä suojellaan haavoittuvia luontoalueita ja istutetaan metsiä hakkuualueille.

Kestävän kehityksen kannalta on tärkeää valita kierrätettäviä pakkauksia. Kun etsit kierrätettävää ja muuten ympäristön huomioon ottavaa materiaalia, kiinnitä huomiota muun muassa sertifikaatteihin FSC Mix, FSC Recycled ja FSC 100%.

Autamme sinua eteenpäin!

Jos haluat kehittää uuden pakkausmalliston tai optimoida olemassa olevan, voit teettää pakkausanalyysin pakkausasiantuntijalla. Pakkausanalyysi antaa osviittaa siitä, miten voit pienentää CO2-päästöjä, mutta se voi myös olla alku kestävämmälle pakkausstrategialle.

Harkittu pakkausstrategia voi monissa tapauksissa säästää aikaa ja rahaa sekä pienentää hiilijalanjälkeä. Se antaa yritykselle myös mahdollisuuden koota pakkaussuunnittelun yhtenäiseksi konseptiksi, joka kuvastaa sekä yrityksen brändiä että arvoja, joihin asiakkaasi voivat samaistua.

Lisäksi se vahvistaa monikanavaista omnichannel-liiketoimintaa.

Lue lisää omnichannelista

Muita tarinoita

ARTIKKELI

Miksi valita FSC®-sertifioitu pakkaus?

Mikä FSC®-sertifioitu pakkaus on ja miksi sinun pitäisi valita se? Opi kaikki FSC®-sertifikaatista tästä artikkelista.

LUE LISÄÄ

ARTIKKELI

Kuinka valita ympäristöy-stävällisin pakkaus?

On tärkeää, että sanat, kuten "kompostoitava" ja "biohajoava", eivät ole harhaanjohtavia. Kyseiset sanat tarkoittavat, että materiaali tai tuote on näin ollen ympäristöystävällinen, eikä sillä ole ympäristövaikutuksia. Artikkelin on kirjoittanut Michael Søgaard Jørgensen, Aalborgin yliopiston ympäristöinnovaatioiden ja kestävän siirtymän apulaisprofessori.

Lue lisää täällä
Oliko tästä artikkelista apua?
JooEi
Black Corrugated Winebox 2 Bottle lisättiin ostoskoriin