Kuluttajien muovijäte on arvokas resurssi, jota ei kuitenkaan tällä hetkellä hyödynnetä tarpeeksi tehokkaasti. Pohjoismaiden Ministerineuvoston uudessa raportissa ”Plastic Waste Markets: Overcoming barriers to better resource utilisation” todetaan, että suuri osa muovijätteestä on peräisin kotitalouksista. Muita suuria muovijätteen tuottajia ovat maataloussektori, rakennus- ja autoteollisuus. Pohjoismaissa suuri osa muovijätteestä heitetään sekajätteen joukkoon, jolloin se päätyy poltettavaksi. Vaikka muovijäte lajiteltaisiin erikseen, on korkealaatuisen muovin valmistus kierrätetystä muovijätteestä usein hankalaa. Pohjoismaiden Ministerineuvoston raportti esittää, että on olemassa esteitä, jotka hidastavat muovijätteen kierrätyksen kehittämistä. Osa näistä esteistä on teknologisia, laillisia ja logistiikkaan liittyviä. Kaikki nämä esteet ovat jossain määrin limittäisiä ja niiden välillä saattaa olla yhteyksiä. Raportin tarkoituksena on tuoda esiin yllämainittuja esteitä ja ehdottaa mahdollisia aloitteita, joiden avulla nämä voitaisiin ylittää. Raportti sisältää inspiroivia tapaustutkimuksia sekä puheenvuoroja muovijätteen kierrätyksestä arvoketjun eri toimijoiden näkökulmista. Raportti on jäsennelty yllämainittujen esteiden mukaan. Tekstistä käy ilmi tutkimustulokset sekä –menetelmät. Myös mahdolliset aloitteet ovat raportissa analysoituina. Lue raportti kokonaisuudessaan täältä: https://bit.ly/2Jxv3Tw  
Oliko tästä artikkelista apua?
JooEi