Pakkausten merkitys kaikkikanavaisessa maailmassa

What is omnichannel and why does it give value to your packaging strategy?

Yksi tämän hetken tärkeimmistä trendeistä, kaikkikanavaisuus eli omnichannel, kuvaa asiakkaiden ja yritysten vuorovaikutusta erityisesti verkkokauppakontekstissa. 

Omnichannel tarkoittaa jotain, mikä tapahtuu kaikkialla, ja kaiken keskipisteenä on asiakas. Kyse on yhtenäisen asiakaskokemuksen luomisesta kanavasta riippumatta.

0 %
84 % kuluttajista odottaa yhdenmukaista kokemusta kaikilla kanavilla.²
0 %
90 % asiakkaista asioi uudelleen yrityksissä, jotka harjoittavat omnichannel-markkinointia verrattuna yrityksiin, jotka eivät.³
Module Scanlux Packaging Tangy Tomato

Tästä syystä pakkaus on keskeinen omnichannel-strategiassa

Omnichannel-strategiassa on kyse yhtenäisen asiakaskokemuksen luomisesta kaikissa kanavissa. Tämä puolestaan johtaa parempaan asiakaskokemukseen. Eri myyntikanavien välillä olevat rajat hämärtyvät ja asiakkaan ostokokemuksesta tulee yhä yhtenäisempi. Siksi on tärkeää laatia omnichannel-strategia, joka kattaa koko liiketoiminnan aina myymälöistä pakkauksiin.

Strategian tulisi kattaa kaikki kanavat, joissa brändisi on näkyvissä. Brändin johdonmukaisuutta tulee ylläpitää kaikilla alustoilla:

 • Mobiililaitteet
 • Verkkokauppa-alustat
 • Fyysiset myymälät
 • Sosiaalisen median kanavat
 • Toimitukset ja pakkaukset


Miksi pakkaukset tulisi ottaa huomioon omnichannel-strategiassa?

 • Hyvä omnichannel-pakkaus luo parempia asiakaskokemuksia
 • Pakkaukset yhdistävät verkkokaupan ja fyysisen maailman
 • Hyvä omnichannel-pakkaus heijastaa brändisi identiteettiä ja tuo sen esiin.

Pakkausten osalta omnichannel-strategian tavoitteena on luoda tunnistettava ja ainutlaatuinen brändikokemus. Tavoitteena on mahdollisimman johdonmukainen läsnäolo kaikissa kanavissa, joissa brändi on läsnä. Kanavakohtaisessa pakkausstrategiassa jokainen pakkaus mukautetaan juuri kanavaan sopivaksi, kun taas omnichannel-strategia tähtää tunnistettavuuteen.

Omnichannel-pakkausten avulla brändiä voidaan yhdenmukaistaa käyttämällä niin värejä, kuvia, logoja kuin grafiikkaakin johdonmukaisesti kaikilla alustoilla ja pakkauksissa. Pakkausten yhdenmukaistaminen ei kuitenkaan tarkoita one-size-fits-all -periaatteen mukaista pakkausta. Tämä ei todennäköisesti myöskään ole kovin ympäristöystävällinen vaihtoehto, sillä pakkaus saattaisi joissain tapauksissa olla turhan suuri. Onneksi on muita tapoja tehdä pakkauksista yhdenmukaisia ja tunnistettavia. Kyse on tasapainon löytämisestä seuraavien asioiden välillä:

 • Kestävyys
 • Ulkonäkö
 • Käytettävyys


Erityisesti pakkausten ulkoasu ja muotoilu värien, logojen, grafiikan ja vastaavien suhteen auttaa luomaan kaikkikanavaisen kokemuksen. Tässä tehtävässä onnistuvat hyötyvät esimerkiksi seuraavista omnichannel-pakkausten eduista:

 1. Yhdenmukainen asiakaskokemus eri kanavissa.
 2. Brändin tunnistettavuus, minkä ansiosta asiakkaat muistavat brändisi ja palaavat asiakkaiksi.
Branded paper bags green and white

Hyvä pakkaus luo paremman asiakaskokemuksen

Nykyään kuluttajilla on lukemattomia eri mahdollisuuksia tehdä ostoksia. Hyödykkeitä voi ostaa niin verkkokaupoista erilaisilla toimitustavoilla kuin suoraan kivijalkaliikkeestäkin.

Kuluttajien odotusarvo on, että tavaroiden ostaminen ja toimittaminen onnistuu useista eri kanavista. Verkkokauppaostoksia tehdessään kuluttajat odottavat siis samaa laatua ja yksityiskohtia kuin fyysisissä myymälöissäkin. Tämä koskee tietysti myös pakkauksia. Tästä syystä onkin tärkeää, että asiakkaat saavat odotuksiaan vastaavan kokemuksen. Kyse on yhdenmukaisen ja positiivisen kokemuksen luomisesta, mikä puolestaan auttaa lisäämään asiakkaiden brändiuskollisuutta.

Näin ollen yhä useammat omnichannel-yritykset ovat alkaneet keskittyä entistä enemmän vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa sekä asiakassuhteen parantamiseen. Erityisesti tämä on saanut aikaan unboxing-ilmiön, joka on uudenlainen tapa luoda yhteys asiakkaisiin ja siten myös parempi asiakaskokemus.

Yleensä unboxing toteutetaan videoiden muodossa. Niissä näytetään tuotteen purkaminen pakkauksesta, minkä jälkeen tuote esitellään ja arvioidaan. Videot vetoavat usein katsojan tunteisiin ja tuntuvat aidommilta verrattuna perinteisiin mainoksiin. Unboxing-videot tarjoavat rehellisemmän ja aidomman mielipiteen tuotteista, mikä antaa ilmiölle henkilökohtaisen ulottuvuuden ja luo yhteyden asiakkaaseen. Unboxing-pakkauksen tulisi olla:

 • Hauska ja mielenkiintoinen avata
 • Laadukas
 • Brändi-identiteettiä heijastava
 • Myymälänveroinen kokemus


Erinomaisen pakkauskokemuksen ansiosta asiakkaat oppivat tunnistamaan tuotemerkin paremmin ja palaavat asiakkaiksi todennäköisemmin uudelleen. Tämä tarkoittaa tietysti lisää myyntiä.

BLUE BAM circles
0 %
86 % kuluttajista on valmiita maksamaan enemmän hyvästä asiakaskokemuksesta.⁴
0 %
95 % kuluttajista kokee, että pakkauksilla on suuri vaikutus verkkokaupan ostokokemukseen.⁵
Fabienne chapot shipping box and paper bags
left Happy MInt circles

Pakkaus tuo fyysisen maailman ja verkkokaupan yhteen

Olipa yrityksesi sitten verkkokauppa, fyysinen myymälä noutomahdollisuudella tai jotain muuta, on tärkeää, että asiakkaat saavat juuri oikeanlaisen pakkauskokemuksen.

Omnichannel-pakkauksissa on suuria etuja verrattuna erillisiin pakkauksiin myymälöissä ja verkkokaupassa. Myös tuotannon kannalta se on helpompaa, koska prosessit ovat samat. Lisäksi asiakkaat odottavat saavansa verkkokaupasta pakkauksen, jonka värit, materiaalit ja ulkonäkö ovat samat kuin fyysisestä myymälästä saadulla pakkauksella.

Asetelman voi myös kääntää toisin päin, ja inspiroitua unboxing-pakkauksia, jotka tyypillisesti ovat peräisin verkkokaupoista. Niiden avaaminen herättää asiakkaan mielenkiinnon usein ihan erityisellä tavalla. Fyysisessä myymälässä voidaan ottaa oppia siitä, että myös pakkauksen avaamistapaan, materiaalivalintoihin ja kokonaiskokemukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Omnichannel-pakkausstrategiaan voi lisäksi sisältyä mahdollisuus lisätä lahjapaketointi verkkokauppatilaukseen, jos tuote on tarkoitettu lahjaksi.

Voit tarjota kaupan päälle kauniinsävyisiä kääreitä paketointiin ja lahjapusseja lahjapaperin sijaan. Tarjoa myös asiakkaille mahdollisuus palauttaa fyysisestä myymälästä ostetut tuotteet verkkokauppaan. Tällöin ostoskassi voidaan muuttaa verkkokauppapalautukseen sopivaksi pussiksi, johon tuote voidaan pakata. Varmista, että hyödynnät parhaat puolet molemmista maailmoista ja luot yhdenmukaisen pakkausstrategian, joka tarjoaa asiakkaille parhaan mahdollisen kokemuksen niin myymälöissä kuin verkossakin.

Flying branded shipping boxes

Pakkauksen tulee heijastaa brändikokemusta

Yrityksen onnistunut omnichannel-strategia tarkoittaa, että asiakkaiden on helppo tehdä ostoksia ja että he saavat brändistä myönteisen kokemuksen. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä pakkaus kertoo brändistä.

Ulkoasun tulee olla osa brändin tarinaa sekä määritellä tuote ja lähettäjä. Tällaisia moniaistisia kokemuksia voi olla vaikea välittää verkossa, mutta juuri pakkauksen avulla yrityksen on mahdollista viestiä brändin tarinaa. Brändille ominaiset tekijät, kuten muun muassa värit, typografia, grafiikat tulee toistaa kaikissa kanavissa. Käytä siis samaa fonttia sekä verkkosivuilla että pakkauksissa. Muista, että pakkaus antaa brändillesi identiteetin ja saa sen erottumaan joukosta.

BLUE BAM circles
YEllow branded shipping box
Module Scanlux Packaging Tangy Tomato

Miten luodaan vaikuttavia omnichannel-pakkauksia

Omnichannel-yrityksen tulee ottaa huomioon useita eri tekijöitä pakkauksia suunnitellessa. Näitä ovat esimerkiksi suojaus, toimivuus ja kestävyys. On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miltä pakkaus näyttää, onko kuljetuspakkaus laadukas ja millaista tietoa pakkauksen tulee välittää.
 
Fyysisen kestävyyden ja materiaalien lisäksi on huomioitava myös pakkauksen rooli asiakaskokemuksen kannalta. Paras mahdollinen pakkauskokemus voidaan luoda esimerkiksi pakkauksen erityisten ominaisuuksien avulla.
 
Näitä voivat olla esimerkiksi grafiikat pakkauksen sisäpuolella, käsinkirjoitetut viestit tai pop-up-efektit. Tällaiset tekijät lisäävät pakkauksen avaamisen elämyksellisyyttä ja kannustavat asiakasta tilaamaan samasta verkkokaupasta toistamiseen. Muista myös, että pakkauksen on kerrottava tarina. Tämä on erityisen tärkeää milleniaalikuluttajille, joille tarinat tuotteen takana ovat tärkeitä . Lisäksi tämä asiakassegmentti haluaa, että sekä tuote että pakkaus tarjoavat aivan erityisen kokemuksen. Näin ollen on hyvä varmistaa, että pakkaus kertoo tarinan esimerkiksi laadusta tai kestävyydestä, ja tarina konkretisoituu pakkauksessa.
Omnichannel tarkoittaa saumattoman asiakaskokemuksen luomista kaikissa asiakaspolun vaiheissa. Tämä koskee myös palautuksia. Mieti myös pakkauksien käytännöllisiä osia. Lisää palautustarra pakkaukseen valmiiksi ja varmista, että pakkaus on helppo sulkea uudelleen, jos tuote pitää vaihtaa. Omnichannel-asiakkaat odottavat palauttavansa n. 25 % ostamistaan tuotteista. Siksi on tärkeää, että palauttaminen onnistuu helposti ja nopeasti.
Hey Love branded shipping box

Hanki omnichannel-strategiaasi sopivat pakkaukset

Pakkausten huolellinen suunnittelu osoittaa asiakkaille, että haluat tarjota parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.
 
Se saa asiakkaat palaamaan ja ostamaan tuotteitasi uudelleen ja uudelleen. Tämä on kaikkikanavaisen brändikokemuksen ydin.

Packaging can help you create streamlined packaging that complements all your channels. 

Contact us here to hear more.

Muita tarinoita

ARTIKKELI

Siirry ruskeasta pahvilaatikosta brändikoke-mukseen

Hyvä pakkaus on mahdollisuutesi parantaa asiakaskokemusta ja viime kädessä saada suurempia voittoja. Kerromme hyvän pakkaussuunnittelun hyödyistä ja mitä se merkitsee brändille ja asiakaskokemukselle.

Lue lisää täällä

ARTIKKELI

3 askelta onnistuneeseen pakkaus-strategiaan

Oletko miettinyt yrityksesi pakkausstrategiaa? Huomaamme, että monet myymälät ja verkkokaupat suunnittelevat pakkauksensa tapauskohtaisesti. Käytätkö myös tätä strategiaa?

LÖYDÄ 3 ASKELTA TÄÄLTÄ
Oliko tästä artikkelista apua?
JooEi
Black Corrugated Winebox 2 Bottle lisättiin ostoskoriin