Pakkaus on tärkeä osa markkinointia – ota siitä kaikki irti!

Onko pakkaus vain käytännöllinen suoja tuotteille?

Tutkimusten mukaan kolmasosa asiakkaista tekee ostopäätöksen tuotepakkauksen perusteella. Näin ollen iso osa potentiaalisista ostajista saattaa jättää tuotteen kaupan hyllylle, jos pakkaus ei ole heistä houkutteleva tai viesti brändistäsi tarpeeksi hyvin. Siksi pakkauksella on suuri merkitys markkinoinnissa.

Pakkaus voi ilmentää brändiä viestimällä sen arvoista, olla tarinankerronnan tukena tai luoda tunnettavuutta. Kaikki nämä tekijät puolestaan vaikuttavat siihen, haluaako asiakas ostaa tuotteitasi uudelleen.

On suosiollista nähdä pakkaus osana markkinointia huolellisesti suunnitellun pakkausstrategian avulla. 

"Pakkaus on unohdettu markkinointiväline. Useimmiten tuote on etusijalla, joten pakkaus ja sen merkitys jää paitsioon. Pakkauksen avulla voidaan kuitenkin saada parannettua markkinointia, ROI:ta ja brändin visuaalisuutta."

Tässä artikkelissa keskitymme niihin etuihin, jotka saavutat kun otat pakkauksen osaksi yrityksen markkinointia.

Pakkaus on unohdettu markkinointiväline

Tuote on tietysti tärkeä, onhan se koko yrityksen ydin. Yhä useampi markkinoinnin ammattilainen on kuitenkin alkanut kiinnittää huomiota pakkaukseen ja nähnyt sen merkityksen markkinaosuuden kasvattamisessa.

Kuluttajilla on alati kasvavat odotukset ostamaansa tuotetta kohtaan. Kuluttajan silmissä brändi on relevantti, jos se erottuu muista ja viestii yrityksen arvoista. Heille pakkaus ei ole ainoastaan suoja, jossa tuote toimitetaan, vaan pakkauksen tehtävä on yllättää, herättää tunteita, olla käytännöllinen ja ehkä myös ympäristöystävällinen. Enää ei riitä, että tuote on valikoiman paras. Myös pakkauksen tulee kertoa tarina. Se voi kertoa esimerkiksi jotain seuraavista:

  • Miksi tuote luo arvoa.
  • Miten tuote on syntynyt – sen taustalla voi olla vaikkapa mielenkiintoinen taustatarina.
  • Mistä materiaalista pakkaus on valmistettu, ja miten asiakas voi kierrättää sen.
  •  

Jos pakkaus ei kommunikoi riittävästi, menetetään siihen sidottu potentiaali.

woman with shopping bags

Miten tärkeä pakkaus on tuotteen markkinoinnissa?

Pakkauksella on suuri merkitys brändillesi. Media- ja markkinointialusta The Drumin mukaan 70 % kuluttajista luo käsityksensä brändistä pakkauksen perusteella. 63 % taas pitää pakkausta yhtä tärkeänä kuin tuotemerkkiä. Tuotteen markkinoinnissa on suurilta osin kyse brändäyksestä. Jos näinkin suuri osa kuluttajista perustaa mielipiteensä brändistä pakkauksen pohjalta, on selvää, että sen merkitys on suuri.

90 % kuluttajista haluaa uudelleenkäyttää pakkauksen ostamisen jälkeen. 40 % taas on valmis jakamaan kuvia pakkauksesta, mikäli se on tarpeeksi kiinnostava.

Tutkimus myös osoittaa, miten tärkeä pakkaus on markkinoinnin näkökulmasta. Jos asiakkaat tuntevat brändin, haluavat he sitä todennäköisimmin uudelleenkäyttää pakkausta ja jakaa hyviä kokemuksiaan. Näin parannat myös asiakassuhteen lujuutta ja asiakasuskollisuutta.

Pakkaus voi mainoksen tapaan välittää merkityksellisiä viestejä monipuolisesti typografiasta grafiikkaan. Harkittu pakkaus on asiakkaalle elämys, kun he vastaanottavat, avaavat ja käyttävät tuotetta.

Juuri tästä syystä pakkaus kannattaa nähdä muunakin kuin vain käytännön tarpeen täyttäjänä, ja valjastaa se markkinoinnin välineeksi. Kun brändäät pakkauksesi oikein, voit luoda asiakkaillesi mieleenpainuvan kokemuksen. Itse asiassa kolmasosa verkko-ostajista sanoo, että merkkipakkaukset vaikuttavat heidän käsitykseensä tuotemerkistä. 60 % taas on sitä mieltä, että räätälöity pakkaus saa tuotemerkin näyttämään ylellisemmältä.

Näin käytät pakkausta markkinoinnin välineenä

Kun pakkausta käytetään markkinoinnin välineenä, on tärkeää räätälöidä pakkauskokemus valitsemalla huolella lähetys- ja pakkausmateriaalit ja olemalla luova tuotteiden esittelyssä. Räätälöityjen pakkausten tavoitteena on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja luoda positiivinen ensivaikutelma brändistäsi.

Brändin tunnettuutta voi lisätä monilla käytännöllisillä toimilla. Pakkaus ja sen ulkoasu kannattaa suunnitella huolellisesti, mutta sinne voi myös lisätä esimerkiksi pehmopaperia, tarroja, räätälöityjä muistiinpanoja tai ohjeita, jotka tarjoavat asiakkaalle elämyksen hänen avatessaan pakkauksen.

Markkinoinnissa voi hyödyntää sekä pakkauksen ulko- että sisäpuolta. Näin tuotteen etuja voi korostaa. Korostettavia ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi tuotteen luonnonmukaisuus, ympäristöystävällisyys, käytännöllisyys tai mitä ikinä keksitkään! Tällaiset elementit ovat loistavia myyntivaltteja, ja ne ovat jo osa markkinointiasi. Mikset hyödyntäisi ja toisi niitä esille myös pakkauksissasi tekstin tai grafiikan keinoin?

Kaikki nämä tekijät voidaan nähdä brändäys- ja markkinointimahdollisuuksina. Otetaan esimerkiksi klassinen pakettikuitti, joka tulee useimpien lähetyspakettien mukana. Jos sen sijaan, että laitat sen pakkaukseen päällimmäiseksi, siirrätkin sen hieman piiloon tuotteen alle. Näin asiakas näkee ensimmäisenä tuotteen avatessaan pakkauksen kuitin sijaan. Tai ehkä voit koristella kuitin logollasi ja väreilläsi, jolloin myös siitä tulee osa brändiäsi.

Pakkauksissa ja pakkaussuunnittelussa aina tärkeää ajatella pieniä yksityiskohtia, jotka markkinoinnin kannalta voivat olla hyvinkin merkittäviä. Mieti myös pakkauksia eri myyntikanavissa ja varmista, että niissä on yhteinen punainen lanka. Sillä on valtava merkitys kokemukseen tuotteesta ja brändistäsi.

ByNach blu luxery bags
eye

Luo harkittu pakkausstrategia

Pakkausstrategian huolellinen laatiminen auttaa ajattelemaan pitkällä tähtäimellä ja saamaan eniten hyötyä irti pakkauksiin laittamistasi rahoista. Markkinointia tehdessä on mielessä aina päämäärä. Samalla tavalla tulee ajatella pakkauksista: tee niistä merkittävä osa markkinointia.

Koostamalla yhtenäisen pakkausstrategian edellä mainituista ideoista voit tukea brändisi identiteettiä ja ajatella pakkausta markkinointivälineenä paljon helpommin.
Markkinoinnin näkökulmasta pakkausstrategia voi:

  • lisätä tietoisuutta brändistäsi
  • vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin ja kokemukseen brändistäsi
  • vahvistaa asiakassuhteita


Jos haluat vielä lisää vinkkejä onnistuneen pakkausstrategian luomiseen, lue artikkelimme, jossa kerrotaan 3 askelta onnistuneeseen pakkausstrategiaan. Pakkausstrategialla, joka ottaa pakkauksen osaksi markkinointia, on siis useita etuja. Monet tutkimukset osoittavat myös, että asettamalla pakkaus etusijalle markkinointibudjetissa voidaan saavuttaa laajempi kuluttajakunta. Samalla voidaan myös vahvistaa sekä tuotemerkin tunnettavuutta että asiakassuhteita.

Lyhyesti sanottuna pakkaus voi olla erittäin tehokas osa markkinointia, jos käytät aikaa strategian suunnitteluun.

Muita tarinoita

ARTIKKELI

3 askelta onnistuneeseen pakkaus-strategiaan

Oletko miettinyt yrityksesi pakkausstrategiaa? Huomaamme, että monet myymälät ja verkkokaupat suunnittelevat pakkauksensa tapauskohtaisesti. Käytätkö myös tätä strategiaa?

LÖYDÄ 3 ASKELTA TÄÄLTÄ

ARTIKKELI

Pakkaus kietoo yhteen fyysisen ja verkko-maailman.

Monikanavastrategia tarkoittaa yhteyden luomista ja virtaviivaista asiakaskokemusta kaikissa kanavissa.

Lue lisää monikanavaisuudesta
Oliko tästä artikkelista apua?
JooEi
Black Corrugated Winebox 2 Bottle lisättiin ostoskoriin