Miksi sinun tulisi siirtyä ruskeista pahvilaatikoista brändikokemukseen?

Nykyään yhä useammat kuluttajat ostavat tuotteita verkosta, ja sähköisen kaupankäynnin merkitys onkin suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

Koska asiakkaat enää harvemmin ovat fyysisesti läsnä ostohetkellä, pakkaukset ovat entistä tärkeämpi tapa kommunikoida asiakkaiden kanssa. Kun asiakkaat eivät tule kauppaan, kaupan on tultava asiakkaan luo. Verkko-ostoksissa pakkaus on yleensä asiakkaan ensimmäinen fyysinen kontakti brändiin.

Pakkauksesta tulee brändin kasvot, joka vaikuttaa ostokokemukseen. Hyvin suunniteltu pakkaus on siis tilaisuutesi parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa pääoman tuottoastetta ROI:ta. 

Kuusi kohtaa hyvän pakkaussuunnittelun hyödyistä ja sen merkityksestä brändille ja asiakaskokemukselle.

Lyhyesti artikkelista

Tämä artikkeli käsittelee hyvin suunnitellun pakkauksen hyötyjä ja sen merkitystä brändin sekä asiakaskokemuksen kannalta.

Saat myös vinkkejä siihen, miten luoda tyylikkäitä, erottuvia pakkauksia.

Sisältö:

 1. Hyvä pakkaussuunnittelu luo parempia asiakaskokemuksia
 2. Pakkaussuunnittelu vaikuttaa asiakkaiden mielikuviin ja ostopäätöksiin
 3. Pakkauksella on suuri vaikutus brändikokemukseen
 4. Kasvata pakkausten avulla pääoman tuottoastetta (ROI)
 5. Miten luoda toimivia pakkauksia?
 6. Vinkkejä kuluttajien silmissä erottuvien pakkausten suunnitteluun

Hyvä pakkaussuunnittelu luo parempia asiakaskokemuksia

Sähköisen kaupankäynnin yleistyminen on tarjonnut asiakkaille uusia ostomahdollisuuksia. Koska ostosten tekeminen verkossa on yleistynyt, yritysten on vaikeampi rakentaa asiakasuskollisuutta. Asiakkaiden saatavilla on helposti muita vaihtoehtoja, sillä verkkokauppoja on ympäri maailmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kilpailu palvelusta ja asiakastyytyväisyydestä on entistäkin kovempaa. 

Yrityksen on siis erotuttava muista ja varmistettava, että asiakaskokemus jää mieleen. Enää ei riitä, että luodaan vain kestäviä pakkauksia, jotka kestävät kuljetuksen, vaan on myös tärkeää herättää asiakkaan mielenkiinto, jotta tämä palaa verkkokauppaan ostoksille uudelleen. Hyvä pakkaus:

 • Auttaa lisäämään tunnettuutta ja luo positiivisia reaktioita asiakkaassa
 • Voi olla osa markkinointistrategiaa
 • Rakentaa brändi-imagoa


Sähköisen kaupankäynnin pakkauksiin investoiminen luo lukemattomia etuja. Hyvä pakkaussuunnittelu kannattaa, koska se voi vaikuttaa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Jopa 1/3 asiakkaiden ostokäyttäytymisestä määräytyy pakkausten perusteella. Hyvin suunnitellut pakkaukset voivat myös luoda asiakkaalle kokonaisvaltaisen kokemuksen tuotteesta. Koko kokemus liittyy omnichannel-käsitteeseen, joka on nykypäivänä erittäin ajankohtainen. Fyysinen ja digitaalinen maailma sulautuvat toisiinsa ja muuttuvat yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. On tärkeää, että asiakkaan kokemus on kokonaisvaltainen, joka syntyy kun fyysisen tuotteen ja myymälän sekä brändi-imagon ja ensivaikutelman, eli pakkauksen, välillä on yhteys.

Jos johdonmukaisuuteen ja kokonaiskuvaan ei ole kiinnitetty huomiota, asiakas voi hämmentyä ja pettyä tuotteeseen, koska pakkaus ei vastaa hänen odotuksiaan. Pakkauksiin on siis kiinnitettävä huomiota alusta asti ja niiden tulisi olla osa kokonaisstrategiaa. Jos pakkauksia ei huomioida, asiakas saa lopulta tylsän, ruskean pahvilaatikon, eikä toivomaansa asiakaskokemusta, jonka hän olisi voinut saada myymälässä. Täten sähköisen kaupankäynnin parissa työskentelevien on tärkeää kehittää pakkausstrategia, joka antaa kuluttajille kokonaisvaltaisen ostokokemuksen hyvin harkitusta konseptista. Palvelun, brändin ja pakkaussuunnittelun on kuljettava käsikädessä. Vinkkejä parempaan pakkausstrategiaan.

Oleana shipping box

Pakkaussuunnittelu vaikuttaa asiakkaiden mielikuviin ja ostopäätöksiin

Pakkauksilla on suuri vaikutus siihen, miten asiakkaat kokevat tuotteen arvon ja toimivuuden. Jos pakkaus on houkutteleva, se heijastuu myös tuotteeseen, josta tulee myös houkutteleva. Käsitys pakkauksen laadusta vaikuttaa täten myös käsitykseen tuotteen laadusta, mikä puolestaan vaikuttaa ostohalukkuuteen. Eräs tutkimus osoittaa, että jos pakkauksen laatu heikkenee, suuri osa kuluttajista jättää kyseisen tuotemerkin tai vaihtaa toiseen tuotemerkkiin.

Myymälässä asiakkaalla on mahdollisuus useisiin aistikokemuksiin. Otetaan esimerkiksi kaupassa oleva kynttilänjalka. Kynttilänjalan suunnittelija on todennäköisesti kiinnittänyt huomiota väriin, muotoon ja painoon. Samalla myyjä on miettinyt, miten kynttilänjalka sijoitetaan hyllylle, miten se yhdistetään muihin tuotteisiin ja miten valon tulisi tulla esiin.

Tämä tarjoaa asiakkaalle runsaasti aistikokemuksia ja vaikuttaa merkittävästi asiakkaan ostokäyttäytymiseen. Mieti sitten samaa tilannetta sähköisessä kaupankäynnissä. Verkossa et voi tunnustella tuotetta ennen ostopäätöstä, vaan saat tuotteeseen ensimmäisen kosketuksen vasta, kun avaat pakkauksen. On tärkeää, että verkkokaupan kokemukset siirtyvät fyysiseen ulottuvuuteen. Jännitys ja kiinnostus tuotteeseen huipentuvat, kun asiakas avaa pakkauksen. Asiakkaan kokonaisvaltainen kokemus voi muotoutua aistivaikutelmien, kuten:

 • hajun
 • kosketuksen
 • äänen
 • ja ulkonäön perusteella.


Nämä kaikki ovat elementtejä, jotka tulee ottaa huomioon pakkauksia suunnitellessa ja joiden on sovitettava yhteen brändin imagon kanssa.

Happy Mint 2
FSC label
Circles Blue Serenity left 3

Pakkauksella on suuri vaikutus brändikokemukseen

Brändi-imagolla on suuri rooli pakkaussuunnittelussa. Brändikokemuksessa ei ole kyse vain tuotteista ja markkinoinnista, vaan myös itse pakkauksesta. On erityisen tärkeää, että pakkauksen, tuotteen ja brändin välillä on yhteys. Asiakkaat hämmentyvät helposti, jos heidän käsityksensä brändistä ja se, mitä he saavat, eroavat toisistaan. Pakkaus on nähtävä tuotteen asuna. Se on asia, jonka asiakas näkee ensimmäisenä, joten on tärkeää, että se edustaa brändiä. Monet asiat vaikuttavat brändikokemukseen. Kun pakkaus on laadukas ja tyylikäs, voit parantaa asiakkaan brändikokemusta. Tämä voi vaikuttaa asiakkaiden brändiuskollisuuteen ja -tyytyväisyyteen. 

Pakkaussuunnittelun luomat posiitiviset reaktiot asiakkaassa voivat siis vaikuttaa myös brändin tunnettuuteen. On siis tärkeää varmistaa, että pakkaus heijastaa brändiäsi kauttaaltaan – ei vain ulkonäön, vaan myös kaikkien ympäröivien tekijöiden, kuten asiakkaan aistien, ensivaikutelman ja kokemuksen osalta. Kyse voi olla myös ympäristöystävällisyydestä. Kestävä kehitys voi auttaa brändäämään yritystä, sillä se kertoo yrityksen arvoista. Jos tuote on tavalla tai toisella kestävän kehityksen periaatteiden mukainen, on tärkeää osoittaa se pakkauksessa.

shopping online

Kasvata pakkausten avulla pääoman tuottoastetta (ROI)

Package Testing & Researchin tutkimuksessa todettiin, että hyvien pakkauskokemusten ja maksuhalukkuuden välillä on yhteys. Raportti perustuu kokeiluun, jonka tarkoituksena oli suunnitella pakkauksia, jotka ovat kiinnostavia, huomiota herättäviä, käytännöllisiä ja mieleenjääviä suhteessa tuotemerkkiin.

Painopiste on pakkauksen käyttökokemuksessa suhteessa siihen, kuinka paljon kuluttajat ovat valmiita maksamaan tuotteesta. Käyttäjien oli kiinnitettävä huomiota sekä pakkauksen visuaaliseen ilmeeseen että sen käytettävyyteen. Tuloksista kävi ilmi, että jopa 57 % kuluttajista maksaisi tuotteesta enemmän, jos se olisi pakattu kokonaisvaltaisesti suunniteltuun ja kauniiseen pakkaukseen, joka on sekä käytännöllinen (helppo avata ja sulkea sekä kierrätettävä) että visuaalisesti houkutteleva.

Toisin sanoen, pakkauksen avulla voidaan luoda asiakkaalle ainutlaatuinen kokemus. Kuluttajat ovat siis epäilemättä valmiita maksamaan enemmän tuotteista, joiden pakkaus on suunniteltu huolella. Ota tämä huomioon pakkausstrategian suunnittelussa sekä investointipäätöksessä sähköisen kaupankäynnin pakkauksiin.

Halukkuus maksaa enemmän vs. pakkaussuunnittelu.
Halukkuus maksaa enemmän vs. pakkaussuunnittelu

Pakkaus on usein pienempi investointi verrattuna muihin tuotekustannuksiin.

Kuitenkin on tullut yhä selvemmäksi, että pakkaukset vaikuttavat suuresti kuluttajien ostopäätöksiin. Pakkaukset on siis nähtävä tärkeänä investointina. 

Pakkauksen arvon määrittelee aina asiakas eikä valmistaja tai suunnittelija. Jos pakkauksen laatu, kokemus ja muotoilu eivät vastaa odotuksia, arvoa ei synny ja sijoitus on menetetty. Täten pääoman tuottoastetta ROI:ta on mahdollista kasvattaa ainoastaan pakkauksilla, jotka täyttävät asiakkaiden odotukset. Pakkaus vastaa varmasti asiakkaiden odotuksia, kun tunnet asiakkaiden mieltymykset ja pakkauksen muotoilu heijastaa brändin imagoa. Pakkauksen siis tulisi olla jotain muuta kuin pelkkä ruskea pahvilaatikko.

circles Happy MInt 4
MIxed packaging
Circles Blue Bam left 5

Miten luoda toimivia pakkauksia?

Voi olla vaikea arvioida, millainen on toimiva pakkaus. Se liittyy usein pakkauksen ominaisuuksiin, koska ne vaikuttavat käsitykseen brändistä ja tuotteen laadusta.

Laadukkaaseen pakkaukseen vaikuttavat monet tekijät. Varmista siis, että kuvan resoluutio on korkea, tulostus on tasalaatuista ja että materiaali on kestävää. Tämä vaikuttaa siihen, miltä pakkaus näyttää asiakkaan silmissä. Nykyään on monia mahdollisuuksia luoda uusia ja mielenkiintoisia pakkauksia, joilla on myönteinen vaikutus asiakkaan kokonaisvaltaiseen kokemukseen tuotteesta.

On hyvä ajatus hyödyntää fyysisen myymälän elementtejä, kuten ulkoasua, värejä, materiaaleja, kuvioita ja tunnelmaa. Kyse on siis siitä, että pakkaussuunnittelu nähdään keinona korvata fyysinen myymäläkokemus. Pakkaus ei ole vain käytännöllinen asia, vaan myös markkinointiväline, joka vaikuttaa siihen, miten asiakkaat kokevat tuotteen, kuinka paljon he maksavat siitä ja miten he arvioivat koko tuotteen.

Branded shipping box

Vinkkejä kuluttajien silmissä erottuvien pakkausten suunnitteluun

Värien ja kuvioiden käyttö

Useat ostokäyttäytymistä koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että pakkausten värit ovat tärkeä tekijä asiakkaiden huomion herättämisessä. Jos siis haluat mieleenjäävän pakkauksen, sinun on erotuttava värivalinnallasi. Klassinen ruskea pahvilaatikko ei enää riitä. Kiinnitä sen sijaan kuluttajien huomio huomiota herättävällä kuviolla tai brändiäsi edustavalla värillä.

Ole johdonmukainen

Näyttävästä pakkauksesta ei kuitenkaan ole hyötyä, jos asiakkaasi eivät muista brändiäsi. Siksi on tärkeää, että suunnittelussa huomioidaan tunnistettavuus. Anna brändisi näkyä itse tuotteesta aina toimitusmateriaaleihin asti. Pakkauksen on oltava johdonmukainen, jotta asiakas ei hämmenny pakkauksen ulkonäön ja sisällön välillä. Varmista siis, että edellä mainittuja kuvioita tai värejä käytetään johdonmukaisesti kaikissa pakkauksissasi koosta tai tuotetyypistä riippumatta. Pakkauksen on pystyttävä herättämään asiakkaassa sama tunne riippumatta siitä, mitä tuotetta ja pakkausta hän pitää käsissään.

Kerro tarina pakkauksen avulla

Pakkauksen avaamisen tulee olla elämys. Hyvä tapa luoda elämys on tarinankerronta, joten varmista, että pakkaus välittää jollakin tavalla tarinan esimerkiksi laadusta tai ympäristöystävällisyydestä. Se voi olla myös tuotteeseen tai tuotteen taustalla olevaan prosessiin liittyvä tarina. Ehkä tuote on valmistettu erityisestä materiaalista tai hyvissä työoloissa Etelä-Amerikassa. Kerro tarina pakkauksessa tekstin, värien ja muotoilun avulla. Onko pakkauksesi avaamisen arvoinen? Lue lisää unboxingista täältä.

Korosta ympäristöystävällisyyttä

Yhä useammat kuluttajat etsivät tietoisesti kestäviä tuotteita ja pakkauksia. Jos pakkaus on valmistettu kestävän kehityksen mukaisesti, pohdi miten tämä voi näkyä pakkauksissasi. Jos pakkaus on esimerkiksi valmistettu FSC®-sertifioidusta materiaalista, sisällytä sertifiointi pakkaukseen. Näin asiakkaasi näkevät helposti, että autat suojelemaan luontoa edistämällä vastuullista metsätaloutta.
Circles Crispy Sun 6

Muita tarinoita

ARTIKKELI

7 huomioon otettavaa seikkaa pakkausten valinnassa

Brändin identiteettiä ja arvoja tukevan pakkauksen luomiseen on tärkeää käyttää aikaa. Tarvitsetpa sitten lahjapaperia, lahjapakkauksia tai lähetyslaatikoita, pakkauksen valinnassa on tehtävä monia valintoja. Tässä oppaassa vinkkaamme 7 huomioon otettavaa seikkaa pakkausten valinnassa.

Lue lisää

ARTIKKELI

Mitä unboxing on ja ovatko pakkauksesi unboxingin arvoisia?

Unboxing-trendi on valloittanut maailman. Arkiset kuluttajat avaavat lahjoja ja pakkauksia muiden katselun iloksi.

Lue lisää
Oliko tästä artikkelista apua?
JooEi
Black Corrugated Winebox 2 Bottle lisättiin ostoskoriin