7 huomioon otettavaa seikkaa pakkausten valinnassa [OPAS]

Pakkaus merkitsee enemmän kuin uskotkaan.

Kaikki tietävät, että sillä on merkitystä, miten vaatteet ovat ripustettu kaupassa tai mitkä tuotteet saavat eniten näkyvyyttä verkkokaupassa. Näkemämme vaikuttaa suuresti ostokäyttäytymiseemme sekä tietoisesti että alitajuisesti.

Nykykuluttajille ei kuitenkaan ole yhdentekevää, miten tavarat on pakattu. Onneksi pakkaamiseen voi vaikuttaa, jolloin asiakkaan ostokokemus on mahdollisimman positiivinen.

Pakkauksien avulla on mahdollista vaikuttaa ostokäyttäytymiseen, mutta myös mielikuviin yrityksestä ja brändistä. Erään tutkimuksen mukaan jopa 41 % asiakkaista ostaa tuotteen uudelleen miellyttävän pakkauksen vuoksi. Yritystä kuvaavan ulkoasun kehittämiseen kannattaa siis panostaa.
Yritystä kuvastavalla ulkoasulla voi saavuttaa useita hyötyjä:

 • Brändäyksen hyödyntäminen ja myyntipotentiaalin kasvattaminen.
 • Tuotteiden turvallisen toimituksen mahdollistaminen.
 • Säästö tilankäytössä ja materiaaleissa, joka johtaa pienempiin kustannuksiin.
 • Positiivisen ja pysyvän imagon luominen.

 

Pakkaus kuvastaa brändiäsi potentiaalisille asiakkaille. Siksi on tärkeää käyttää aikaa sellaisten pakkausten luomiseen, jotka ilmentävät brändiä ja sen arvoja. Olipa kyse sitten pakkauspaperista, lahjapakkauksista tai kuljetuslaatikoista, yrityksen on varmistettava, että ne kuvastavat brändiä.

Tässä oppaassa annamme 7 vinkkiä pakkausten valintaan.

Neuvoja voi hyödyntää sekä fyysisten myymälöiden että verkkokauppojen pakkauksissa.
Kunkin kappaleen lopussa on kysymyksiä, joiden avulla pakkaustarpeiden kartoitus helpottuu. Näitä kysymyksiä kannattaa hyödyntää yhdessä pakkaustoimittajan kanssa kartoittaessanne yritykselle sopivia pakkauksia.

Tee pakkauksesta yhtenäinen kohderyhmän käyttäytymisen ja arvojen kanssa

Olet varmasti tietoinen yrityksesi kohderyhmästä, jolle markkinointi kohdennetaan. Kohderyhmän tunteminen onkin tärkeä osa positiivisen ostokokemuksen luomisessa. Siksi kannattaa pohtia huolellisesti, mitkä seikat ovat asiakkaalle tärkeitä tuotteiden pakkaamisessa.

Tiedätkö esimerkiksi, mitä asiakkaasi pitävät tärkeänä lahjapakkausten, ostoskassien ja lähetyspakkausten osalta?

Kohdeyleisön tunteminen läpikotaisin mahdollistaa selkeämmän kuvan siitä, mitä pakkaussuunnittelussa tulisi ottaa huomioon ja miltä pakkausten tulisi näyttää. Kyse on pakkaussuunnittelun sovittamisesta asiakkaiden arvoihin, ei siis vain heidän käyttäytymiseensä, vaan elämäntyyliinsä. Käytä siis aikaa kohderyhmän mieltymysten selvittämiseen.

Selvitä kohderyhmän mieltymykset

Haluavatko asiakkaat mieluummin ylellisyyttä vai säästää rahaa? Ostovoimaisten ja ylellisyyttä arvostavien asiakkaiden kohdalla on hyvä valita laadukkaan ja ylellisen näköinen ostoskassi.

Toisaalta, jos kohderyhmä on hyvin hintatietoinen eikä kiinnostunut ylellisestä elämäntyylistä, tavallinen ostoskassi ilman logoa voi olla oikea valinta. Ensimmäinen askel on siis sovittaa materiaalivalinta asiakkaiden mieltymysten mukaan.


Ovatko asiakkaat ympäristötietoisia? Asiakkaiden mieltymykset eivät koske vain laatua ja hintaa. Ehkä kohderyhmä on osa kasvavaa kuluttajaryhmää, joka valitsee tietoisesti ympäristöystävällisiä tuotteita. Ympäristötietoisuudella voi olla suuri vaikutus asiakkaiden ostopäätökseen, joten on tärkeää, että ympäristöystävällisyys näkyy selvästi pakkauksessa.

Pakkausten materiaaliksi voi valita esimerkiksi FSC®-paperia tai kierrätysmuovia ympäristötietoisuuden viestimiseksi ja näitä mieltymyksiä omaavien kuluttajien tavoittamiseksi. Ympäristötietoiset kuluttajat kattavat nykyään suuren osan koko asiakassegmentistä.

Kundens selvfortælling

Asiakkaiden minäkuvalla on suuri vaikutus pakkaukseen

Pakkausratkaisua valitessa kannattaa ottaa huomioon myös se, miltä pakkaus saa asiakkaan näyttämään ja miten asiakas voi käyttää sitä itseilmaisuun.

Saako pakkaus asiakkaan näyttämään esimerkiksi nuorekkaalta, tyylikkäältä, fiksulta tai voimakkaalta? Lisäksi on otettava huomioon, miten pakkauksen ilme sopii yhteen brändin kanssa. Jos esimerkiksi brändin mukaan jokainen on uniikki, tulee sen näkyä myös pakkauksessa.

Tutustu kohderyhmään läpikotaisin

On tärkeää ymmärtää, mitä kohderyhmä pitää tärkeänä kulutusvalintoja tehdessään. Suosittelemme käymään läpi seuraavat kysymykset:

 • Onko asiakkaille tärkeää näyttää muille ostamansa tuote?
 • Onko asiakkailla tietynlainen elämäntyyli? Jos kyllä, millainen?
 • Ostavatko he kalliita vai edullisia tuotteita?
 • Onko ympäristöystävällisyys tärkeää asiakkaille?
Tangy Tomato circles
Optik Team gift bags
Happy MInt circles 3

Mieti brändiä – sillä on keskeinen rooli pakkauksissa

Tehokas viestintä edellyttää selkeää käsitystä brändistä. Brändituntemus auttaa löytämään oikean pakkausratkaisun, sillä pakkaukset auttavat viestimään brändistä ja sen arvoista. Pakkaus on nähtävä tuotteen asuna.

Se on asia, jonka asiakkkaat näkevät ensimmäisenä, joten on tärkeää, että se kuvastaa brändiä. Tämän vuoksi on tärkeää tuntea brändi ja sille tärkeät arvot. Jopa 70 % kuluttajista muodostaa käsityksen brändistä pelkästään pakkauksen perusteella.

Brändin tyylistä brändikokemukseen

Vaikka jotkut tuotteet myyvät hyvin ilman erottuvaa brändäystä, useiden tuoteryhmien myynti kuitenkin kasvaa, kun brändistä aletaan tekemään aktiivisesti näkyvämpi. Mitä vahvemmman brändikokemuksen yritys voi tarjota asiakkailleen, sitä parempi on yrityksen tunnettuus.

Asiakasuskollisuuden optimoimiseksi pakkausten on heijastettava todellista brändikokemusta. Tuotemerkit, jotka ottavat huomioon kaikki asiakaspolun osa-alueet, onnistuvat yleensä vahvistamaan asiakasuskollisuutta parhaiten. Asiakkaat saattavat olla jopa niin innoissaan ostoksestaan, että he kuvaavat pakkauksen purkamisen ja julkaisevat sen sosiaalisessa mediassa ilmiönä, joka tunnetaan nimellä unboxing.

Brand-staircase

Heijasta brändi pakkauksiin

Pakkaus on brändin asemoinnin jatke, ja sen pitäisi antaa asiakkaalle sama kokemus brändistä kuin itse tuote. Brändistä voi tehdä selkeän esimerkiksi herättämällä asiakkaissa tunteita ja kertomalla heille, mitä brändi edustaa.

Herätä asiakkaissa tunteita

Pakkauksilla on mahdollisuus vaikuttaa asiakkaiden tunteisiin, sillä juuri tunteisiin vetoaminen voi merkitä vahvempaa asiakasuskollisuutta ja useampia ostokertoja. Tämän voi tehdä väreillä, kuvilla tai tekstillä, joihin asiakkaat voivat samaistua. Valitse pakkauksille ja ostoskasseille visuaalinen tyyli, joka saa asiakkaat juuri siihen tunnelmaan, joka brändiin halutaan yhdistävän.

Olipa visuaaliset yksityiskohdat sitten humoristisia, herkkiä tai kapinallisia, oikeilla valinnoilla voi vaikuttaa siihen, miten asiakkaat kokevat brändin.

Kerro asiakkaille, mitä brändi edustaa

Käytä pakkauksia pohjana tarinoille, joita haluat brändin kertovan. Kerro, mikä brändin intohimo ja tarkoitus on. Ehkä brändi voi puhutella asiakkaiden itsetuntoa, luovuutta tai intohimoa?

Valitse brändäyksessä käytettävät sanat tarkoin, sillä sanat voivat antaa pakkaukselle lisäarvoa. Esimerkiksi Jan Thomas Studion tyylikkäiden ostoskassien pohjalla lukee ’Be Flawless’, joka lisää pakkausten ja siten myös brändin tunnistettavuutta.

Toinen tapa luoda lisäarvoa on ostoskassien suunnittelu. Kasseihin voi esimerkiksi merkata palautusosoitteen ja valmiiksi maksetun postimaksun, jolloin asiakkaat voivat lähettää käytöstä pois jääneet vaatteet takaisin yritykselle. Näin yrityksen pyrkimys kestävää tulevaisuutta kohtaan tulee esille. Tämä vahvistaa brändiä ja luo lisäarvoa kohderyhmälle, joiden ostotottumuksissa näkyy ympäristöystävällisyys.

Emotions

Tunne brändisi ja tuo se esiin pakkauksissa

Käytä aikaa brändin määrittelyyn. Se helpottaa markkinoinnin kohdentamista ja syventää asiakkaiden luottamusta, koska he ovat tietoisia brändin arvoista. Harkitse seuraavia seikkoja:

 • Mitä brändi edustaa ja mitkä ovat sen arvot?
 • Minkälaisen kokemuksen asiakkaiden halutaan saavan brändistä?
 • Voiko yrityksen arvoja tehostaa erikoistehostein, kuten grafiikan, viestien tai materiaalivalintojen avulla?
Shipping boxes
Blue Bam circle 3

Toimitusmatka asettaa pakkaukselle vaatimuksia

Pakkauksilla on pitkä matka myymälästä tai varastosta asiakkaiden käsiin. Jotta pakkaussuunnittelu onnistuu, on tärkeää olla tietoinen myös kaikista käytännön vaatimuksista.

Pakkaustarpeet vaihtelevat tuotetyypin ja asiakassegmentin mukaan. Jos yrityksellä on sekä verkkokauppa että fyysinen myymälä, lähetyspakkausten huomioonottaminen on tärkeää.

Suosittelemme siis miettimään, mitä pakkauksen suorituskyvyltä halutaan. Pakkaukselta voidaan haluta esimerkiksi seuraavia asioita:

 1. Pakkaus helpottaa tavaroiden kuljettamista ja tarvittaessa palauttamista
 2. Pakkaus suojaa tuotteita
 3. Pakkaus ohjeistaa käyttäjää
 4. Pakkaus voi olla uudelleenkäytettävä
 5. Pakkauksen tulisi viedä mahdollisimman vähän tilaa.

Kiinnitä erityistä huomiota toimitusmatkaan

Jotta pakkauksesta ja tuotteesta saataisiin mahdollisimman positiivinen kokemus, koko toimitusmatka on otettava huomioon. Käymme läpi kaikki skenaariot, joita tulisi harkita toimitusmatkalla paikasta A paikkaan B.

Kuinka tavarat toimitetaan?

Suosittelemme miettimään ovatko pakkaukset fyysistä myymälää varten vai tuleeko pakkauksen kestää kuljetusta halki maan tai ulkomaille. Tässä kohtaa on hyvä huomioida myös tavaroiden koko ja paino. Ovatko ne suuria ja painavia vai pieniä ja kevyitä? Miten ne voidaan kuljettaa? Laatikossa vai pienessä pussissa?

Verkkokaupan kohdalla yksi pakkaustyyppi voi olla hyvä lähetystä varten, kun taas toinen on parempi palautuksia varten. Esimerkiksi monille vähittäiskauppaketjuille on tärkeää, että asiakkaat voivat palauttaa vääränkokoiset tai -malliset vaatteet. Toimituslaatikko on kuitenkin mahdollista suunnitella palautukseen sopivaksi, jolloin kyseessä on 2-in-1-ratkaisu, joka säästää pakkauskustannuksia.

Palautuspakkaukset voivat siis olla välttämättömiä verkkokauppojen kohdalla. Pakkauksen tulisi olla asiakkaan kannalta helppokäyttöinen ja suojata tuote samoin kuin alkuperäispakkaus. Tämä tekee asiakkaan palautusprosessista mahdollisimman helpon, mikä voi olla ratkaiseva tekijä verkkokaupassa uudelleenasioinnin osalta.

Scooter

Kuinka suojata tuotteet?

Olipa kyse sitten tuhannen kilometrin kuljetuksesta tai matka myymälän hyllyltä suoraan kotiin, pakkaus on suunniteltava niin, että se kestää matkan. Pahimmassa tapauksessa tuote rikkoutuu kuljetuksen aikana.
Mutta miten suojata tuotteet parhaiten? Tarvitsetko kestäviä materiaaleja vai voitko tyytyä pakkauksiin, joiden materiaalille ei aseteta niin suuria vaatimuksia? Mieti, miten tavarat kuljetetaan ja millaisia haasteita kuljetus aiheuttaa.


Vältä myös ylisuuria pusseja, laatikoita ja liiallista paperin käyttöä, jolloin materiaalia menee hukkaan, ja tavarat voivat helposti liikkua ja vahingoittua. Tämän seurauksena asiakas saattaa seuraavalla kerralla valita kilpailijan, jonka pakkaukset kestävät kuljetusta.

Tulisiko asiakkaita opastaa ennen tavaroiden purkamista?

Asiakkaita voi opastaa käsittelemään tuotetta tietyllä tavalla, esimerkiksi jos sisältö on erityisen hauras. Ehkä tuote vaatii kuvauksen tai ohjeet pakkauksen ulkopuolelle, josta tämä käy ilmi.

Blue Bam circles
Recyclable-packaging
Blue Bam left

Tulisiko pakkaukset kierrättää?

Monet ihmiset kierrättävät jo muovipusseja ympäristön säästämiseksi. Usein ruokakaupan ostoskassia voi uudelleenkäyttää, koska se on suunniteltu kestämään pidempään. Jotta ostoskassin käyttöikää voidaan pidentää, sen on ensinnäkin kestettävä uudelleenkäyttöä ilman, että sen kahva katkeaa tai pohja hajoaa.

Lisäominaisuuden lisääminen ostoskassiin voi lisätä sen arvoa ja pidentää sen käyttöikää. Ominaisuus voi olla esimerkiksi ylimääräinen kahva, jonka ansiosta ostoskassi soveltuu olkalaukuksi.
Voit myös antaa asiakkaille mahdollisuuden palauttaa pakkaus, jotta se voidaan kierrättää. Asiakkaille voi antaa kiitokseksi esimerkiksi alennuskoodin. Näin välität asiakkaille ympäristötietoisen viestin, ja alennuskoodin ansiosta on mahdollista, että asiakas palaa asioimaan verkkokauppaan.

Pakkaukseen on hyvä merkitä miten pakkaus voidaan kierrättää tai hävittää. Tämä parantaa käsitystä yrityksen ympäristöystävällisyydestä sekä tekee kierrätyksestä helppoa asiakkaalle.

Pitäisikö pakkauksen viedä varastossa mahdollisimman vähän tilaa?

Pussit ja pakkauspaperit eivät yleensä vie paljon tilaa varastossa, mutta laatikot ja pakkaukset sitäkin enemmän. Useimmat laatikot voidaan kuitenkin toimittaa kokoontaitettuina, jolloin ne voi avata vasta käyttöhetkellä. Suosittelemme miettimään kuinka paljon pakkaukset vievät tilaa varastossa, ja olisiko tarpeen investoida kokoontaittuviin pakkauksiin.

Ota selvää pakkausvaatimuksista ja -tarpeista

Pakkaamisesta ja palauttamisesta voi tehdä helpompaa kiinnittämällä huomiota käytännöllisyyteen. Huomioi seuraavat seikat:

 • Miten haluat, että tuotteet kuljetetaan? Haluatko, että ne voidaan palauttaa toimituksen jälkeen?
 • Millaista suojaa pakkaukset tarvitsevat?
 • Vaatiiko tuote käyttöohjeet pakkauksen ulkopuolelle?
 • Tuleeko pakkauksen olla uudelleenkäytettävä?
 • Onko säilytystilaa rajallisesti ja mitä tämä tarkoittaa pakkausten säilytyksen kannalta?
Branded packaging

Käytännöllisyys ja estetiikka kulkevat käsi kädessä pakkaussuunnittelussa

Ajattele esimerkiksi Adidaksen ja Ikean kaltaisia tuotemerkkejä. Näet mahdollisesti mielessäsi jo Adidaksen logon kolme raitaa ja Ikean siniset ja keltaiset värit. Me kaikki tunnemme logoja, joiden brändin tunnistamme nähdessämme vain vilauksen logosta. Tunnistamme välittömästi tietyn yrityksen kassin, pakkauspaperin tai nauhan. Nämä yritykset ovat tehneet itsensä näkyviksi, jopa pakkausten osalta, ja tiedämme tarkalleen, mistä tavarat ovat peräisin.

Brändi voidaan tuoda esille pakkaussuunnittelun avulla lukuisilla tavoilla, kuten:

 • Materiaalivalinnoilla
 • Muodoilla
 • Väreillä

 

Pakkaustoimittaja avustaa aina suunnittelussa, mutta tässä muutamia huomioita siitä, kuinka pakkauksia voi käyttää brändäyksessä.

Materiaali: Käytännöllisyyden ja estetiikan on kuljettava käsi kädessä

Materiaalilla on suuri merkitys pakkauksen suunnittelussa. Jopa 67 % kuluttajista sanoo, että pakkauksen materiaali vaikuttaa tuotteen valintaan. Ota huomioon sekä käytännöllisyys että ulkonäkö täydellisen pakkauksen suunnittelussa.

Aloita ajattelemalla käytännönläheisesti. Painavatko tuotteet paljon? Tällöin pakkausmateriaalin on kestettävä enemmän painoa. Sama pätee, jos tuotteet lähetetään. Tällöin tuotteet tarvitsevat myös lisäsuojaa.
Materiaalin ulkoasulla ja tuntumalla voi olla suuri merkitys brändin tukemisessa.

simerkiksi ruskea paperikassi voi korostaa rustiikkista tai yksinkertaista identiteettiä, kun taas ylellisyystuotteiden hienostuneempi ilme voidaan saavuttaa käyttämällä ylellisiä materiaaleja, kuten silkkinauhoja ja paksuja tai kiiltäviä paperilaatuja. 63 % kuluttajista uskoo, että paperi- tai pahvipakkaukset antavat tuotteesta laadukkaan kuvan.

Materiaaleista puhuttaessa on myös selvää, että ympäristöystävällisyys on otettava huomioon. On olemassa ympäristösertifikaatteja, jotka takaavat kestävän metsätalouden pakkausten tuotannossa. Voit myös valita materiaalin, jolla on vähemmän ympäristövaikutuksia kuin perinteisillä materiaaleilla. Voit lukea paljon lisää ympäristöystävällisistä pakkauksista oppaan loppuosassa.

Crispy Sun 4
0 %
sanoo materiaalin vaikuttavan tuotteen valintaan.⁵
0 %
on sitä mieltä, että paperi- tai pahvipakkaus saa tuotteen näyttämään laadukkaalta.⁵
wrapped bicycle
Crispy Sun left

Muoto: Tee siitä helppoa

Tarvitsetko tietyn muotoisen pakkauksen vai haluatko erottua muista erilaisella pakkauksella? Ovatko tuotteesi pitkänomaisia, leveitä, pieniä vai neliömäisiä? Haluatko, että pallon tai pyörätelineen pakkaaminen on helppoa?

Sopivien laatikoiden käyttö eri muotoisille tuotteille voi helpottaa pakkaamista, mutta pakkauksista voi tehdä uniikkeja jäljittelemällä tuotteiden muotoa.

Voit säästää ympäristöä ja käyttää vähemmän materiaalia pakkauksissasi, jos tiedät, kuinka paljon pakkauksia tarvitset. Sukkapari ei esimerkiksi tarvitse samankokoista pakkausta kuin päiväpeitto. Toisaalta suuri untuvatakki voi olla vaikeaa saada mahtumaan tavalliseen ostoskassiin.

Väri: Osa brändiä

Värit herättävät katsojassa tunteita. Voimakkaat värit antavat usein vaikutelman energiasta ja ilosta, ja ne voivat olla hyvä tapa kiinnittää ihmisten huomio. Pehmeät värit voivat antaa vaikutelman aistikkaammasta tuotteesta, ja siksi niillä on erilainen brändiarvo.

Varmista, että pakkauksessa käyttämäsi värit sopivat brändiin, puhuttelevat kohderyhmää ja välittävät oikean viestin. Jos värejä käytetään oikein, brändin on mahdollista erottua kilpailijoista visuaalisesti.

Jos brändillä on jo olemassa oleva visuaalinen identiteetti ja siihen kuuluvat värit, suosittelemme sisällyttämään sen myös pakkauksiin. Näin kuluttajat tunnistavat värit nähdessään pakkauksen, joka vastaavasti vahvistaa kuluttajien tietoisuutta brändistä.

Grafiikka: Tuo brändi esiin

Pitäisikö grafiikan olla hillittyä vai huutaa ympäristöä koskevia lausuntoja? Pakkauksen tulisi toimia katseenvangitsijana ja auttaa myymään tuotteita, mutta samanaikaisesti sopia asiakkaiden elämäntyyliin.

Vahva graafiikka on vahva viestijä. Mieti esimerkiksi urheilumerkki Nikea. Yhtiö luopui kirjaimista ja keskittyi pelkästään muodon tunnistettavuuteen – ikoniseen Nike-logoon. Pakkauksen grafiikan on tuettava brändin identiteettiä. Ehkä grafiikka on huomiota herättävä ja täynnä energiaa tai vaihtoehtoisesti rauhallinen ja tyylikäs.

Lähtökohtaisesti logo on hyvä lisätä pakkaukseen, mutta suosittelemme miettimään miten pakkauksen grafiikkaa voi käyttää katseenvangitsijana. Tuleeko grafiikan siis täydentää logoa vai pitää se brändiin sopivasti yksinkertaisena?

Pakkausten pintamateriaalista voi myös tehdä näyttävämmän. Lakkapainatus tekee pinnasta kiiltävän, kun taas paperin kohokuviointi elävöittää pakkausmateriaalia. Tällöin pakkauksesta tulee muutakin kuin silmää miellyttävä – pinta houkuttelee koskettamaan sitä ja ”tuntemaan” brändin.

Millainen tyyli sopii yrityksellesi?

Pakkaussuunnittelun mahdollisuudet ovat moninaiset, ja päätöksen tekeminen voi olla vaikeaa. Brändin ja kohdeyleisön tarpeiden tunteminen antaa pakkaussuunnitteluun erinomaisen perustan.

Ota huomioon seuraavat seikat pakkaussuunnittelussa:

 • Ovatko tuotteet raskaita vai kevyitä? Vaativatko tuotteet erityisen vahvaa materiaalia kuljetusta varten?
 • Minkälainen materiaali tukee brändiä parhaiten? Karski, maalaismainen, tyylikäs, kevyt vai vahva?
 • Minkä kokoisille kasseille, lahjakasseille ja laatikoille on tarvetta?
 • Mitkä värit sopivat brändiin parhaiten? Kirkkaat värit, pastellivärit vai tummat värit? Tai vaihtoehtoisesti musta/valkoinen tai metallinen?
 • Millaiseen grafiikkaan brändi ja kohdeyleisö voivat samaistua?
Bamboo

Valitse ympäristöystävällinen pakkaus

Yli 40 % kuluttajista sanoo, että heidän ostopäätökseensä vaikuttaa suuresti tuotepakkauksen ympäristöystävällisyys. Vaikka luku sisältää myös elintarvikepakkaukset, kertoo se silti ympäristötietoisemmasta kuluttajasta – myös vähittäiskaupan osalta.

Jos haluat huolehtia ympäristöstä ja samalla vastata asiakkaiden kasvavaan ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntään, tuotteen tuotanto- ja toimitusketju on ymmärrettävä kokonaisuudessaan. Mieti käytössä olevia pakkausmateriaaleja ja niiden kierrätystä sekä kuinka suurelle määrälle on tarvetta.

Kun ymmärrät ja tunnistat tuotteen matkan, voit selvittää, mihin toimiin voit ryhtyä hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

0 %
on valmis maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä pakkauksista.⁷
0 %
sanoo pakkauksen ympäristöystävällisyyden vaikuttavan ostopäätökseen.⁷

Ota huomioon nämä neljä asiaa valitessasi ympäristöystävällisempää pakkausta:

1. Valitse kierrätettäviä materiaaleja

Yksi ilmeisimmistä tavoista ajatella ympäristöystävällisesti on valita pakkausmateriaaleja, jotka voidaan uudelleenkäyttää. Kierrätysmateriaaleihin on tarjolla valtavasti vaihtoehtoja – tehtävänä on vain löytää juuri yrityksesi tuotteille sopivin. Tällainen voi esimerkiksi olla kierrätyskalvoa sisältävät muovipussit, jotka ovat tavallisia muovipusseja ympäristöystävällisempiä.

Laadultaan kierrätyskalvolla päällystetyt pussit ovat yhtä kestäviä kuin uudet pussit, mutta niiden pinta on hieman epätasaisempi. Siitä siis näkee, että kyseessä on kierrätyspussi, mutta se sopii myös erinomaisesti tarinankerrontaan.

Toinen ympäristöystävällinen ratkaisu on käärepaperin korvaaminen karkealla ruskealla paperilla. Ympäristöä suojellaan merkittävästi, kun tuotannossa ei käytetä kemikaaleja. Näin ympäristön kannalta on kannattavampaa käyttää karkeaa ruskeaa paperia värillisen kiiltävän paperin sijaan.

Jos ruskea voimapaperi ei sovi yrityksesi brändiin, voit käyttää päällystämätöntä paperia. Kyseessä on paperi, jossa ei ole foliopintaa tai kiiltävää pintaa esimerkiksi kullan- tai hopeanvärisenä. Näin vältät muovin ja metallien käyttöä.

2. Käytä vähemmän materiaalia

Forbes Insights -tutkimus osoittaa, että pakkausjätettä vähentämällä on mahdollista säästää maailmanlaajuisesti 46 miljardia dollaria vuodessa. Maailmassa on siis suuri määrä jätettä, jolla on merkittävä vaikutus sekä lompakkoon että ympäristöön.

Tarpeeton tilan täyttö voi myös ärsyttää asiakkaita ja luoda negatiivisen brändikokemuksen. Siksi on monia perusteltuja syitä pohtia pakkauksen kokoa. Monet käyttävät tuotteille aivan liian suuria pusseja. Jos haluat olla sekä ympäristö- että hintaystävällinen, käytä pienempiä pusseja ja vältä siten ylimääräisen muovin tai paperin käyttöä. Näin säästät sekä ympäristöä että budjettia.

Sama pätee, jos pakkaukset leikataan vakiomittoihin. Ne ovat halvempia kuin mittatilaustyönä valmistetut koot, koska koneilla leikattaessa ei synny paljon jätettä.

Toinen ratkaisu on raskaiden kassien tai laatikoiden välttäminen. Tämä pätee etenkin, jos tuote ei ole painava eikä siksi tarvitse paksua kassia kotiinkuljetusta varten. Näin voit tyytyä ohuempaan versioon.

Bright Bubblegum cirkles 5

3.     Go for certified methods

You can’t go wrong with environmentally certified packaging. It’s a great way to ensure sustainable pa

3.  Käytä sertifioituja menetelmiä

Ympäristösertifioitujen pakkausten kanssa ei voi koskaan mennä pieleen. Se on ilmeinen tapa varmistaa ympäristäystävällinen pakkaaminen. Sertifioitujen menetelmien käyttö lisää luottamusta pakkausten laatuun ja prosesseihin. Eri sertifikaattien erottaminen toisistaan voi kuitenkin olla vaikeaa. Siksi kerromme hieman lisää kolmesta tärkeimmästä sertifikaatista.
FSC®-merkki
Useimmat vähittäiskauppaketjut käyttävät pakkaamiseen paperia, pahvia ja kartonkia. Paperituotteet kuuluvat pakkaamisen perusasioihin, olipa kyse sitten lahjapaperista tai pahvisista kuljetuslaatikoista. Siksi on tärkeää ottaa huomioon, mistä paperi on peräisin.
Jos haluat varmistaa kestävän kehityksen mukaisen paperin valinnan, suosittelemme tutustumaan FSC®-merkintään. Maailmanlaajuisesti tunnustettu FSC®-merkki on tae siitä, että paperipakkaukset ovat peräisin sertifioiduista metsistä, joissa vanhojen puiden kaatamisen jälkeen tilalle istutetaan uusia puita. FSC®-sertifikaatti takaa myös oikeudenmukaiset palkat ja työolot metsässä työskenteleville ihmisille.
Tüv Austria
Käänny Tüv Austrian puoleen, kun tarvitset muovikasseja. Tüv Austria sertifioi muun muassa biomuovit. Näillä kasviperäisillä muoveilla on samat ominaisuudet kuin tavallisella muovilla, ja ne voidaan kierrättää kuten tavallinen muovi.
Blauer Engel
Kolmas tärkeä sertifikaatti on Blauer Engel, saksalainen ympäristö- ja ekologinen merkki, jolla edistetään ympäristö- ja kuluttajaystävällisiä tuotteita. Merkki osoittaa, että tuotteella on poikkeuksellisen myönteisiä ympäristöominaisuuksia ja että pakkaus täyttää kattavan sääntelyjärjestelmän asettamat yksityiskohtaiset kriteerit.

Näytä asiakkaille, että välität ympäristöstä

Viesti asiakkaille valitsemistasi ympäristöystävällisistä ratkaisuista kirjoittamalla se suoraan pakkaukseen tai painattamalla pakkaukseen tunnistettava sertifiointimerkki, esimerkiksi FSC®-merkintä.

4. Käytä uusiutuvia materiaaleja

Edellä mainittujen ratkaisujen lisäksi vaihtoehtona on uusiutuvat materiaalit, kuten edellä mainittu FSC®-merkitty paperi, jossa jokaista kaadettua puuta kohden istutetaan aina uusi puu.

Voit myös ajatella yli rajojen ja valita innovatiivisia uusiutuvia materiaaleja, kuten:

 • Bambu: Helposti kierrätettävä ja kestävä materiaali
 • Merilevä: Merilevä on orgaanista, ympäristöystävällistä ja sitä on saatavilla suuria määriä.
 • Maissitärkkelys: Orgaaninen materiaali, joka muistuttaa muovia, mutta on paljon ympäristöystävällisempi.
 • Bagasse: Sokeriruo’on kuitu, jolla voi korvata paperin sen nopean hajoavuuden ansiosta.

 

Pakkausmateriaaleja valittaessa on siis paljon mahdollisuuksia ajatella ympäristöystävällisemmin. Ajattele innovatiivisesti ja pidä ympäristönäkökulma mielessäsi.

Mitä yrityksen tulisi ottaa huomioon halutessaan muuttua ympäristöystävällisemmäksi?

Ympäristöystävällisen pakkauksen valinta vaatii paljon harkintaa, mutta se voi merkitä paljon asiakkaille ja heidän käsitykselleen brändistä. Mieti seuraavia seikkoja siirtyessäsi kohti ympäristöystävällisempiä pakkauksia:

 • Ympäristöystävälliset pakkaukset voivat olla kalliimpia kuin tavalliset pakkaukset. Oletko valmis maksamaan hieman enemmän ympäristöystävällisemmän liiketoiminnan puolesta – ja ovatko asiakkaat?
 • Ympäristöystävällisten materiaalien ja pakkausten valikoima on laaja, mutta ei yhtä laaja standardipakkausten. Oletko valmis tinkimään pakkaussuunnittelusta ympäristöystävällisyyden puolesta?
 • Onko pakkausmateriaalin käyttöä mahdollista minimoida?
 • Voitko käyttää kierrätysmateriaaleja?
certification labels

Löydä tasapaino brändin arvojen, laadun ja hinnan välillä

Hyvän ja kestävän pakkausratkaisun varmistamiseksi suosittelemme ottamaan pakkauksen hinnan huomioon osana tuotekustannuksia. Useimmissa tapauksissa pakkaus on välttämätön, ja siksi sillä on lähes yhtä suuri vaikutus asiakkaiden käsitykseen brändistä kuin itse tuotteella.

Kun harkitset hintaa, mieti, minkälaiselle pakkaukselle on tarvetta olipa kyseessä sitten räätälöity tai standardipakkaus. Tämä voi vaikuttaa hintaan. Molemmilla malleilla on omat hyvät ja huonot puolensa, joten tee valinta sen perusteella, mikä sopii yrityksen tarpeisiin.

Räätälöity pakkaus on ainutlaatuinen ratkaisu

55 % verkko-ostajista sanoo palaavansa verkkosivustolle, jos heidän ostoksensa on pakattu yksilölliseen pakkaukseen. Räätälöidyt pakkaukset ovat siksi itsestäänselvä valinta, jos haluat erottua joukosta.

Räätälöityjen pakkausten avulla voit suunnitella pakkausratkaisun 100 % brändiin sopivaksi ja kertoa brändin tarinan pakkauksen laadun, ulkoasun ja muotoilun avulla. Ainutlaatuinen pakkausratkaisu voi tarjota juuri sen kokemuksen, jonka haluat asiakkaiden saavan. Tämäntyyppinen ratkaisu on siis itsestäänselvä valinta, jos kohderyhmä arvostaa brändiä.

Jos kuitenkin valitset räätälöidyn pakkausratkaisun, ota huomioon, että prototyyppien luominen, testaaminen ja uudelleensuunnittelu vie aikaa. Siksi suosittelemme aloittamaan hyvissä ajoin.

Räätälöity suunnittelu on usein kalliimpaa kuin standardiratkaisu, mutta investointi lisää varmasti brändin myyntipotentiaalia ja arvoa pakkauksen ainutlaatuisen ulkoasun ja käytännöllisyyden ansiosta.

Standardipakkaukset – halpa ja nopea ratkaisu

Vaikka on houkuttelevaa valita yksilöllisiä ratkaisuja, joissa on räätälöityjä painatuksia ja erityisiä taittoja, joillekin brändeille voi riittää standardipakkaus. Standardipakkaukset ovat yleensä valmiina varastossa tai erittäin nopeasti valmistettavissa. Niiden valitseminen voi siis olla sekä halvempaa että nopeampaa.

Itse asiassa useat brändit voivat päästä pitkälle tavallisilla pakkauksilla. Standaripakkausten valikoima on usein niin laaja, että brändit löytävät usein jotain itselleen sopivaa.

Vaikka kyseessä olisi tavallinen pakkaus, sen avulla on silti mahdollista herättää asiakkaassa tunteita. Jos haluat esimerkiksi, että pakkaus näyttää ylelliseltä, raskaaseen lahjapaperiin voi yhdistää pehmopaperia, sopivaa silkkinauhaa ja ehkä yksinkertaisen kortin, jonka värit sopivat yhteen.
Huolellisella ja harkitulla suunnittelulla brändistä voi tehdä näkyvän myös standaripakkauksissa, ja näin säästyä räätälöityjen pakkausten suunnittelusta aiheutuvista kustannuksista.

Mikä on brändiarvon hinta?

Löydä oikea tasapaino muotoilun, brändin arvon, laadun ja hinnan välillä.
Pakkauksen hinta riippuu laatuvaatimuksista ja tarinasta, joka pakkauksen avulla halutaan kertoa. Yksi asia on hyvä muistaa: joskus on tehtävä kompromisseja pysyäkseen budjetissa.

Mikä on sinulle ja brändillesi tärkeintä pakkausten kohdalla?

Cool Cardboard circles 6
Truck
Honey Melt circles 7

Ota huomioon tuotanto- ja toimitusaika

Kun kaikki suunnitteluun, asiakaskokemukseen ja brändikokemukseen liittyvät asiat ovat hallinnassa, älä unohda pakkauksen käytännön puolta – tuotantoa, toimitusta ja pakkaustoimittajan valintaa.

Mikä on tyypillinen tuotanto- ja toimitusaika?

Pakkauksen toimitusaika muodostuu useista tekijöistä, kuten:

 • valitusta materiaalista
 • tarvittavasta määrästä
 • pakkauksen valmistuksen monimutkaisuudesta.

Tilauksen saapuminen kestää yleensä 2–12 viikkoa. Tämä kannattaa ottaa huomioon, kun suunnittelet uuden pakkauksen käyttöä tuotteissasi tai jos olet aloittamassa kampanjaa. Aikataulu koskee sekä standardituotteiden suuria tilauksia että räätälöityjä pakkauksia.

Räätälöidyt painatukset ja suuret tilaukset vievät aikaa

Ennen pakkauksen valmistamista ja toimitusta käydään usein läpi suunnitteluprosessi, jossa suunnitelmaa kehitetään yhdessä pakkaustoimittajan ja yrityksen kanssa. Uudelleen suunnitellun pakkauksen kehittäminen ja testaaminen vie usein noin kolme kuukautta. Jos tavoitteenasi on tehdä esimerkiksi joulupakkaus, suosittelemme aloittamaan suunnittelun jo ennen kesää.

Valitse toimittaja huolellisesti

Pakkauksen toimittajan valinta vaikuttaa myös tuotanto- ja toimitusaikoihin puhumattakaan siitä, miltä lopullinen pakkaus näyttää muotoilun ja laadun kannalta.

Tarpeesi voivat vaihdella ylellisistä ja innovatiivisista pakkauksista yksinkertaisempiin standardipakkauksiin. Harkitse siis toimittajaa, joka tuntee toimialasi ja tarpeesi. Tarkista myös, onko toimittajalla kokemusta aiemmista töistä, jotka ovat samankaltaisia kuin mitä tarvitset. Kokeneet toimittajat voivat usein säästää aikaa ja rahaa.

Jos valitset ympäristöystävälliset pakkaukset, suosittelemme tarkistamaan onko pakkaustoimittajalla ympäristö- ja kestävän kehityksen periaatteet käytännesäännöissään samoin kuin oikeat sertifikaatit – ja mikä tärkeintä, pystyykö toimittaja todistamaan sertifikaattinsa.

Onnistunut pakkaus

Oikeanlainen pakkaus antaa asiakkaille parhaan mahdollisen ostokokemuksen, mikä lisää asiakasuskollisuutta ja kasvattaa yrityksen tuloja pitkällä aikavälillä. Jopa 30 % yrityksistä kokee liikevaihdon kasvaneen pakkausten parantamisen myötä.

Jos olet ottanut edellä mainitut neuvot huomioon, olet jo hyvässä vauhdissa kohti yrityksesi menestyksekästä pakkausratkaisua. Tarkista vielä oheinen muistilista, jonka avulla voit varmistaa, että huomioit kaikki pakkausprosessin keskeiset osatekijät tarjotaksesi asiakkaillesi parhaan mahdollisen kokemuksen brändistäsi ja tuotteestasi.

Muistilista
pakkaussuunnitteluun

 • Tunnen asiakkaani ja tiedän, mitä he arvostavat pakkauksessa.
 • Olen miettinyt millaisen kokemuksen pakkauksen pitäisi antaa asiakkaalle ja mitä tunteita sen pitäisi herättää.
 • Olen miettinyt koko käyttöprosessin läpi – valmistajalta roskakoriin/kierrätykseen
 • Olen miettinyt pakkaussuunnittelussa tekijöitä, jotka tuovat lisäarvoa asiakkailleni ja tukevat brändiäni.
 • Olen miettinyt kuinka paljon ympäristö ja kestävä kehitys merkitsevät asiakkailleni ja brändilleni, ja valinnut oikeat ympäristönäkökohdat ja sertifikaatit.
 • Olen löytänyt hyvän tasapainon laadun ja hinnan välillä ja tiedän, mitä kompromisseja olen valmis tekemään.
 • Olen aikataulussa, ja olen tarkistanut tavarantoimittajalta, että pakkaukset voidaan toimittaa haluamaani päivämäärään mennessä.

Lähteet:

 1. Gondokusumo R. Reasons Why Good Packaging Design is Absolutely Important. Sribu Corner. https://blog.sribu.com/en/why-good-packaging-design-is-important/. Published 2018. Set marts 29, 2019.
 2. Olaleye H. Packaging Attributes And Its Effect On Purchase Decisions ; A Study Of Buyers At Setz Mega Mart. 2017.
 3. Shridhar A. Survey Results 8 Global Consumer Types for Marketing in 2018.; 2017.
 4. The Nielsen Company. Global Consumers Seek Companies That Care About Environmental Issues. The Nielsen Company. https://www.nielsen.com/eu/en/insights/news/2018/global-consumers-seek-companies-that-care-about-environmental-issues.html. Published 2018. Set maj 13, 2019.
 5. New Survey Unveils 7 in 10 Consumers Agree Packaging Design Can Influence Purchasing Decisions: https://www.globenewswire.com/news-release/2018/05/04/1496881/0/en/New-Survey-Unveils-7-in-10-Consumers-Agree-Packaging-Design-Can-Influence-Purchasing-Decisions.html, 2018.
 6. ElGhany Hassan AA, Nagieb Mostafa DHM. The Importance of packaging design as a branding Factor in Consumer Behavior. 2018.
 7. The Nielsen Company. Consumer-Goods’ Brands That Demonstrate Commitment to Sustainability Outperform Those That Don’t. Nielsen. https://www.nielsen.com/us/en/press-room/2015/consumer-goods-brands-that-demonstrate-commitment-to-sustainability-outperform.html. Published 2015. Set april 3, 2019.
 8. Forbes Insights. The Empty Space Economy. https://blog.dssmith.com/download-whitepaper-the-empty-space-economy-rapport, 2018
 9. The Power of Packaging You Probably Did Not Know About. https://www.packagingoftheworld.com/2017/07/the-power-of-packaging-you-probably-did.html, 2017.

Muita tarinoita

ARTIKKELI

Pakkaus on tärkeä osa markkinointia – käytä sitä!

Käytätkö pakkauksia käytännöllisenä tapana suojata tuotteitasi? Tutkimus osoittaa, että kolmasosa asiakkaiden ostopäätöksistä perustuu siihen, miltä tuotteen pakkaus näyttää. 

Lue lisää

ARTIKKELI

Siirry ruskeasta pahvilaatikosta brändikoke-mukseen

Hyvä pakkaus on mahdollisuutesi parantaa asiakaskokemusta ja viime kädessä saada suurempia voittoja. Kerromme hyvän pakkaussuunnittelun hyödyistä ja mitä se merkitsee brändille ja asiakaskokemukselle.

Lue lisää täällä
Oliko tästä artikkelista apua?
JooEi
Black Corrugated Winebox 2 Bottle lisättiin ostoskoriin