>>Ny rapport: Sådan overvinder vi i Norden barriererne til bedre udnyttelse af plast

Ny rapport: Sådan overvinder vi i Norden barriererne til bedre udnyttelse af plast

2019-11-15T09:04:17+02:00 13. august 2018|Analyser|

Plastaffald fra forbrugerne er en værdifuld, men uudnyttet ressource.

I en ny rapport fra Nordisk Ministerråd kaldet, ‘Plastic Waste Markets: Overcoming barriers to better resource utilisation’, fremhæver de, at en stor del af plastaffaldet ikke kun kommer fra husstande. Det kommer også fra andre sektorer, som landbrug, byggerier og bilindustrien.

I Norden bliver en stor del af plastaffaldet blandet med restaffald og brændt af, mens plast der opsamles separat, ofte er svært at genanvende til plast af høj kvalitet.

Rapporten fra Nordisk Ministerråd fokuserer på, at der er en række barrierer, der sænker udviklingen af genbrug af plast. Nogle af disse barrierer er tekniske, lovmæssige og logistiske, der tildels overlapper hinanden. Der forefindes også en sammenkobling mellem dem. Formålet med rapporten er, at sætte fokus de ovennævnte barrierer samt at foreslå mulige initiativer for at overvinde disse barrierer og styrke markedet.

Rapporten indeholder inspirerende casestudier og udtalelser fra forskellige aktører i værdikæden om deres holdninger til genbrug af plastaffald. Alle resultaterne kan læses i rapporten, der er struktureret omkring de konstaterede barrierer. Derudover vises de anvendte metoder og de mulige initiativer analyseres.

Læs hele rapporten her: https://bit.ly/2Jxv3Tw