>>Er du bæredygtig eller miljørigtig?

Er du bæredygtig eller miljørigtig?

2020-02-10T10:01:29+02:00 7. oktober 2019|Miljø og bæredygtighed|

Passer du på kloden? Vi har i alt for mange år været uvidende om, hvad vores forbrug gør ved verden omkring os. Heldigvis er mange begyndt at tage stilling til, hvilket aftryk de sætter her på Jorden.

I emballagebranchen ser vi lige nu store fremskridt, som vidner om at forbrugere og industri gerne vil gøre noget aktivt ved deres vaner. Ofte støder vi derfor på spørgsmål som: ”Er den her plastikpose miljørigtig?” eller ”er den her type emballage bæredygtig?”

Det er dog de færreste, der tænker over, at miljørigtighed og bæredygtighed i virkeligheden er to ret forskellige begreber. I denne artikel vil vi hjælpe dig på vej med at skelne mellem disse 2 begreber, så du bedre kan træffe de rigtige beslutninger omkring din emballage.

Miljørigtighed: at være god ved naturen

I første omgang er det vigtigt at være opmærksom på, at ord som miljørigtighed og bæredygtighed hele tiden er i udvikling. Forstået på den måde, at produktioner, som vi anskuede som miljørigtige eller bæredygtige for 20 år siden, ikke nødvendigvis er det i dag, fordi der er sket store landvindinger inden for eksempelvis videnskab og teknologi.

Men når vi taler om miljørigtighed, taler vi om et noget, der udelukkende forholder sig til at værne om naturen.

Det kunne for eksempel være, om plastikposer er lavet af genanvendeligt plastik fremfor at være nyproduceret. Eller om de træer, der bruges til at fremstille jeres gavepapir, stammer fra en skov, hvor der løbende plantes nye træer, eller om skovområderne får lov til at stå øde hen.

Blandt de mere oversete miljøsyndere inden for emballageproduktionen er vandforbrug. Vand bruges i mange dele af diverse produktioner. Blandt andet til at smelte, rense, fortynde, nedkøle og meget andet.

Hvor meget vand skal bruges for at fremstille dit materiale? Og giver dette en tilsvarende miljømæssig gevinst sammenlignet med andre materialer? Du må ikke glemme at spørge ind til hvor stort vandforbruget er, når du overvejer den ene emballagetype frem for den anden.

Photo of rows of paperbags

Minimer miljøpåvirkningen

Mange virksomheder har behov for bleget papir til deres indpakning. Bleget papir bruges både, hvis det skal være hvidt, og hvis det senere skal indfarves eller have tryk.

Bleget papir er ikke så godt for miljøet, fordi der benyttes kemikalier i blegningsprocessen. Det bedste for miljøet er at bruge brunt papir, der ikke har været i kontakt med disse kemikalier.

Men i de tilfælde, hvor virksomheden har brug for bleget papir gælder miljørigtigheden i stedet om at se på, om emballageleverandøren har en miljørigtig måde at omgås restprodukterne fra produktionen. Altså, hvorvidt de skiller sig af med kemikalierne på en forsvarlig måde, hvor de ikke ender i naturen.
Fordi begrebet ”miljørigtig” hele tiden er i udvikling, består miljørigtigheden i, at du løbende sikrer dig at købe de produkter, der benytter sig af de mest miljøvenlige produktionsmetoder.

Bæredygtighed: et begreb med alt inklusive

Hvor miljørigtighed ”kun” sikrer, at vi behandler naturen på en god måde, handler bæredygtighed om meget mere end det. På lige fod med miljørigtigheden vil du, når du taler bæredygtighed, se på, om produktionen er miljømæssigt ansvarlig.
Udover miljøpåvirkningen handler bæredygtighed dog også om både de økonomiske og sociale aspekter af produktionen.

Bæredygtighedens sociale aspekter

Blandt de sociale aspekter finder du spørgsmål om, hvorvidt de ansatte får den løn, de skal have, for ikke at leve i fattigdom? Arbejder de under gode arbejdsforhold, hvor sikkerheden er i top? Og har de ansatte adgang til rent drikkevand, ordentlige toiletforhold samt ret til pauser og uddannelse?

Bæredygtighedens økonomiske aspekter

Blandt de økonomiske aspekter af det bæredygtige produkt finder du spørgsmål til lønsomheden på tværs af hele værdikæden. Kan skovejeren drive sit skovbrug med en acceptabel profitmargin? Får forarbejdningsvirksomheden en pris, der gør det muligt for dem at lave et passende overskud? Og er det rentabelt for transportfirmaet at fragte råmaterialer eller de færdige varer?

Det er svarene på alle sådanne spørgsmål, der afgør, om en produktion kan kaldes bæredygtig. At spørge er netop vejen frem, for at blive klogere på, hvilke producenter du bør involvere dig med. Spørg ind til under hvilke forhold produktionen foregår og kig efter, hvad de forskellige certifikater lover.

Man kan altså sagtens forestille sig, at der findes miljørigtige produkter, der uden din viden kan være lavet under kummerlige forhold. Derfor er det så vigtigt at orientere sig rigtigt i de forskellige betegnelser, som mange desværre bruger i flæng.

FN’s verdensmål

Mange virksomheder er allerede i gang med at arbejde med FN’s 17 verdensmål, som skal sikre en bæredygtig fremtid for både mennesker og miljø inden år 2030.