>>Afgifter på poser – hvorfor og hvad er det?

Afgifter på poser – hvorfor og hvad er det?

2020-01-22T11:08:45+02:00 22. januar 2020|Miljø og bæredygtighed|

Folketinget besluttede tilbage i 1990’erne at forhandlere af emballage skal betale afgift til staten ved bestemte typer af bæreposer og engangsemballage.

Emballageafgiftsloven blev vedtaget for at reducere mængderne af affald fra engangsemballage, og for at tilskynde detailhandelen og forbrugerne til at anvende mindre emballage.

Loven omfatter ”bæreposer der med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.” Dette vil sige poser, hvor den enkelte forbruger kunne have taget en taske med ud at handle til at bære sine varer i, fremfor at købe en bærepose i supermarkedet.

Hvem betaler afgiften?

Virksomheder som handler med poser, som for eksempel Scanlux Packaging, er omfattet af afgiftspligten og registeret som oplagshavere. Det betyder at når du køber poser hos Scanlux Packaging, skal du ikke selv stå for betalingen af afgiften. Afgiften er lagt ind i prisen på den enkelte vare i webshoppen.

Hvis du vælger at få tilsendt bæreposer og engangsemballage fra en udenlandsk leverandør, vil der ikke være indregnet afgift på din faktura. I dette tilfælde skal du registreres hos SKAT.  Virksomheder eller privatpersoner som køber for et afgiftsbeløb højere end 5.000,00 kr. årligt (over en 12 måneders periode) skal lade sig registrere som varemodtagere hos SKAT og betale afgift for bæreposer og engangsemballage. Dette gælder også privatpersoner.

Salgspriserne i vores webshop er inklusive emballageafgift som Scanlux Packaging afholder som forhandler, og du behøver derfor ikke at bekymre dig om afgiften i vores webshop.

Hvad er omfattet af afgiften?

Afgiftspligten omfatter bæreposer af papir eller plast med hank eller lignende, som stropper eller snipper, der kan sammenbindes. Derudover skal de have et rumindhold på mindst 5 liter, op til hank og som med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.

Poseafgift beregning

Hvor meget er afgiften på?

Prisen for afgift på bæreposer afhænger af posens vægt. Bæreposer af papir vejer typisk mere end bæreposer i samme størrelse af plast, og der er derfor forskel i afgiften alt efter om du køber plastposer eller papirsposer. Fra 2019 til 2020 er afgiften blevet tredoblet i forbindelse med finansloven for 2020.

Bionedbrydelige poser af plantestivelse har samme afgift som papirsposer

Skatterådet har vurderet at poser baseret på plantestivelse som majs og kartofler har lignende egenskaber som papir. Derfor bliver disse poser afgiftsbelagt på samme måde som papirposer. Betingelsen for dette er, at poserne er biologisk nedbrydelige, hvor materialet er af plantestivelse, der lever op til anerkendte tekniske standarder, for eksempel den europæiske standard EN 13432.

De bionedbrydelige poser er som hovedregel tungere end plastposer og da afgiften beregnes efter posernes vægt, bliver de bionedbrydelige poser belastet hårdere af afgiften end plastposer. Derfor er de bionedbrydelige poser afgiftsbelagt som papirposer for at undgå, at de bionedbrydelige poser diskrimineres i forhold til plastposer.

Kilde: Skatteministeriet

Afgiften påvirkes ikke af om bæreposen er fremstillet af et mere bæredygtigt eller miljøvenligt materiale, som papirsposer af ubleget papir eller plastbæreposer af bio- eller genbrugsplast. Det gør ingen forskel, hvilket land bæreposerne kommer fra, selvom det der er lokalt produceret, påvirker miljøet mindre på grund af kortere transport.

Hvad er ikke omfattet afgiften?

Helt overordnet er poser som er mindre end 5 liter, eller hvis de er af kvalitet der er tilsvarende stofposer, bærenet og tasker ikke afgiftspligtige.

Følgende posetyper er ikke omfattet afgiften:

  • lukkede poser (topsvejsede), for eksempel tøjposer eller lukkede poser til fødevarer
  • poser, der er umiddelbart sammenlignelige med bærenet og tasker, for eksempel poser af meget kraftig plast, herunder non-woven tasker.
  • isolerende termoposer til brug for opbevaring af frost- og kølevarer er ikke omfattet af afgiftspligt.
  • affaldsposer med snørelukning, der har en størrelse, der gør dem uegnede til brug som bæreposer, er ikke omfattet af afgiftspligten.
  • forseglede plastposer med hank, som anvendes til forsendelsesemballage ved e-handel (postordreposer).

Har du brug for hjælp?

Spørg os gerne i dag, hvis der er noget du er i tvivl om. Vi hjælper detailhandlere med alt fra indkøbsposer og e-handelsemballage til indpakningspapir. Så din forretning får det bedste ud af din virksomheds branding. Gennem vores team af emballagespecialister, designere og grafikere hjælper vi vores kunder gennem hele processen fra vision til produktion.

—-

Denne artikel blev første gang udgivet 8. januar 2020 – og er opdateret 22. januar 2020.

Referencer:

Skatteministeriet: https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/emballageafgiftsloven

Skat.dk: Bionedbrydelige bæreposer fremstillet på basis af plantestivelse – styresignal https://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1841671

Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182014

Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.1. Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

Dansk Erhverv: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/hvornar-er-en-plastbarepose-omfattet-af-plastafgiften/