Folketinget besluttede tilbage i 1990’erne at forhandlere af emballage skal betale afgift til staten ved bestemte typer af bæreposer og engangsemballage. Emballageafgiftsloven blev vedtaget for at reducere mængderne af affald fra engangsemballage, og for at tilskynde detailhandelen og forbrugerne til at anvende mindre emballage. Poseafgifterne omfatter ”bæreposer der med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.” Dette vil sige poser, hvor den enkelte forbruger kunne have taget en taske med ud at handle til at bære sine varer i, fremfor at købe en bærepose i supermarkedet.

Hvem betaler afgiften?

Virksomheder som handler med poser, som for eksempel Scanlux Packaging, er omfattet af afgiftspligten og registeret som oplagshavere. Det betyder at når du køber poser hos Scanlux Packaging, skal du ikke selv stå for betalingen af afgiften. Afgiften er lagt ind i prisen på den enkelte vare i webshoppen. Hvis du vælger at få tilsendt bæreposer og engangsemballage fra en udenlandsk leverandør, vil der ikke være indregnet afgift på din faktura. I dette tilfælde skal du registreres hos SKAT.  Virksomheder eller privatpersoner som køber for et afgiftsbeløb højere end 5.000,00 kr. årligt (over en 12 måneders periode) skal lade sig registrere som varemodtagere hos SKAT og betale afgift for bæreposer og engangsemballage. Dette gælder også privatpersoner. Salgspriserne i vores webshop er inklusive emballageafgift som Scanlux Packaging afholder som forhandler, og du behøver derfor ikke at bekymre dig om afgiften i vores webshop.

Hvad er omfattet af afgiften?

Afgiftspligten omfatter bæreposer af papir eller plast med hank eller lignende, som stropper eller snipper, der kan sammenbindes. Derudover skal de have et rumindhold på mindst 5 liter, op til hank og som med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.
Poseafgift emballageafgift

Hvor meget er afgiften på?

Prisen for afgift på bæreposer afhænger af posens vægt. Bæreposer af papir vejer typisk mere end bæreposer i samme størrelse af plast, og der er derfor forskel i afgiften alt efter om du køber plastposer eller papirsposer. Fra 2019 til 2020 blev afgiften tredoblet i forbindelse med finansloven for 2020. For 2021 har Folketinget vedtaget en mindre stigning i afgiftssatserne.

Bionedbrydelige poser af plantestivelse har samme afgift som papirsposer

Skatterådet har vurderet at poser baseret på plantestivelse som majs og kartofler har lignende egenskaber som papir. Derfor bliver disse poser afgiftsbelagt på samme måde som papirposer. Betingelsen for dette er, at poserne er biologisk nedbrydelige, hvor materialet er af plantestivelse, der lever op til anerkendte tekniske standarder, for eksempel den europæiske standard EN 13432. De bionedbrydelige poser er som hovedregel tungere end plastposer og da afgiften beregnes efter posernes vægt, bliver de bionedbrydelige poser belastet hårdere af afgiften end plastposer. Derfor er de bionedbrydelige poser afgiftsbelagt som papirposer for at undgå, at de bionedbrydelige poser diskrimineres i forhold til plastposer.
Afgiftssatser for bæreposer og engangsservice 2019 2020 2021
Emballagetype kr. pr. kg.  kr. pr. kg.  kr. pr. kg.
Poser af papir mv. 10,00 30,00 31,65
Poser af plast mv. 22,00 66,00 69,63
Engangsservice 19,20 57,60 60,77
Kilde: Skatteministeriet
Afgiften påvirkes ikke af om bæreposen er fremstillet af et mere bæredygtigt eller miljøvenligt materiale, som papirsposer af ubleget papir eller plastbæreposer af bio- eller genbrugsplast. Det gør ingen forskel, hvilket land bæreposerne kommer fra, selvom det der er lokalt produceret, påvirker miljøet mindre på grund af kortere transport.

Hvad er ikke omfattet afgiften?

Helt overordnet er følgende poser ikke afgiftspligtige:
  • som er mindre end 5 liter
  • eller, har en kvalitet der er tilsvarende stofposer, bærenet og tasker
  • eller, som ikke har hank
Følgende posetyper er (heller) ikke omfattet afgiften:
  • lukkede poser (topsvejsede), for eksempel tøjposer eller lukkede poser til fødevarer
  • poser, der er umiddelbart sammenlignelige med bærenet og tasker, for eksempel poser af meget kraftig plast, herunder non-woven tasker.
  • isolerende termoposer til brug for opbevaring af frost- og kølevarer er ikke omfattet af afgiftspligt.
  • affaldsposer med snørelukning, der har en størrelse, der gør dem uegnede til brug som bæreposer, er ikke omfattet af afgiftspligten.
  • forseglede plastposer med hank, som anvendes til forsendelsesemballage ved e-handel (postordreposer).

Fra 1. januar 2021 må forretninger ikke udlevere poser med hank gratis

Fra den 1. januar 2021 gælder nye regler for udlevering af poser i butikker. Bæreposer med hank uanset størrelse og materiale må ikke længere udleveres gratis. De skal koste minimum 4,- kr. til kunden (inkl. moms).

Knitreposer bliver forbudt – undtagen til frugt og grønt

Tynde knitreposer under 30 my i tykkelse med håndtag bliver helt forbudt – dog må de tynde “knitreposer”, der sædvanligvis bruges til frugter og grøntsager stadig bruges. For at de må udleveres gratis skal de være under 15 my i tykkelsen og uden hank.

Har du brug for hjælp?

Spørg os gerne i dag, hvis der er noget du er i tvivl om. Vi hjælper detailhandlere med alt fra indkøbsposer og e-handelsemballage til indpakningspapir. Så din forretning får det bedste ud af din virksomheds branding. Gennem vores team af emballagespecialister, designere og grafikere hjælper vi vores kunder gennem hele processen fra vision til produktion. —- Denne artikel blev første gang udgivet 8. januar 2020 og er opdateret 23. november 2020. — Referencer: Skatteministeriet: https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/emballageafgiftsloven Skat.dk: Bionedbrydelige bæreposer fremstillet på basis af plantestivelse – styresignal https://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1841671 Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182014 Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.1. Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier Dansk Erhverv: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/uddeling-af-gratis-bareposer-forbydes-per-1.-januar-2021/  Dansk Erhverv: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/hvornar-er-en-plastbarepose-omfattet-af-plastafgiften/

Skal vi hjælpe dig videre?

Vi hjælper dig med at skabe unik emballage, der passer til dit brand. Vi designer og producerer emballage med dit eget unikke tryk og logo. Tag en snak med en af vores emballagespecialister i dag.

Var denne artikel nyttig?
JaNej