Salgs- og leveringsbetingelser

August 2017

Ordren

Ordren utføres med forbehold for force-majeure, herunder streiker, lockout, materialmangel og lignende omstendigheter utenfor Scanlux’ kontroll.
Skriftlig eller elektronisk ordrebekreftelse skal anses bindende og punkter som er spesifisert her om fattes av kjøpet.

 

Pris

Bekreftet pris forbeholdes for økninger i råvarer, valutakurser, skatter eller lignende. Hvis bekreftet betalingsbetingelse ikke er oppfylt, påløpes renter på 2 % per måned. I tillegg er alle priser oppgitt eksklusivt av merverdiavgift, miljøtillegg, klisjé og dtp-/reproarbeid.

Miljøtillegg

Når du kjøper tjenester og produkter hos Scanlux Packaging er du gjennom miljøtillegget med på å bidra til en fortsatt bæredyktig produksjon. Derfor vil du bli belastet med et miljøtillegg på 3,25 % av fakturasummen, men maksimalt NOK 475,00 pr. faktura.

 

Toleranser

Scanlux forbeholder seg retten til rimelige toleranser med hensyn til trykkpassing, trykkplassering, fargenyanser, godstykkelse og mengde. Bredde og lengde +/- 10 mm, trykkplassering +/- 10 mm, tykkelse +/- 10 %, antall +/- 15 %.

 

Imidlertid gjelder følgende toleranser på plast- og papirposer:
Opplag på mindre enn 30.000 poser +/- 20 % (med 4-farget fotograftrykk kan dette overskrides)
Opplag på over 30.000 poser +/- 15 %
Opplag på over 100.000 poser +/- 10 %
Det kan forekomme små variasjoner i fargenyanser, og dette berettiger ikke til reklamasjon. Dette gjelder også i tilfeller hvor eventuell fargeprøve er mottatt.

Scanlux kan ikke holdes erstatningsansvarlig hvis fargen smitter av eller blekes. Vær oppmerksom på at farge kan smitte av ved trykk på posene.

Scanlux trykker sin egen logo i bunnen eller sidesømmen med mindre annet er avtalt.

Eierskap

Inntil den totale kjøpesummen er betalt, forblir produktet eiendommen til Scanlux.

Klisjeer som er produsert for kjøpers regning kan utleveres på forespørsel, og fraktomkostninger i denne forbindelse dekkes av kunden. Klisjeene blir oppbevart hos Scanlux, og destrueres efter 2 år med mindre annet er skriftlig avtalt.

Trykkvalser fremstilles for kjøpers regning, men forblir eiendommen til Scanlux og utleveres derfor ikke. Trykkvalser oppbevares hos Scanlux og ”renses” (destrueres) etter 2 år.

 

Reklamasjon

Reklamasjoner skal være skriftlige og ankomme hos Scanlux senest 8 dager etter mottak av varen. Varer kan bare returneres ifølge avtale. Dersom feil ved de leverte varene skulle vise seg, er Scanlux kun pliktig til å bytte varene til ny. Dersom en vare er feillevert og skal omleveres for Scanlux regning, kan den feilleverte varen tas i bruk gjennom omleveringstiden. Forbruket vil faktureres med en 25% rabatt (ekskl. evt. avgifter).

 

Ved returnering Bedes varerne Sendes til:

Freja Transport

C/O Scanlux retur

Snipetjernveien 2

1405 Langhus

 

Driftstap

Scanlux kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle produktsjons-, drifts- eller omsetningstap, med mindre dette er skriftlig avtalt i en egen avtale.

 

Avbestilling

Ordren kan avbestilles til enhver tid. Ved avbestilling vil kjøperen bli pålagt omkostninger forbundet med ordren, herunder råvarer, kjøp av klisjeer, produksjonsutgifter, reprotid, fraktomkostninger m.m. som Scanlux påløper seg.

 

Forsinkelser

Forsinkelser i forhold til bekreftet leveringstid berettiger ikke til erstatning eller prisendring, ordren kan kun avbestilles med forsinkelse som årsak ut fra ovenstående avbestillingsbetingelser.