VÅR MILJØPOLITIKK

Vår primære ytelse er design og levering av emballasje til detaljhandel og industri. I forretningens natur finnes det en miljøbelastning ved fremstilling, transport og avskaffing av emballasje. SCANLUX vil løpende, aktivt og systematisk arbeide for å minimere belastningen av det eksterne miljøet der hvor det er økonomisk og teknisk mulig.

VÅR MILJØPOLITISKE MÅLSETNING ER Å:

• Minimere utslippet av drivhusgasser i forbindelse med transport
• Påvirke våre kunders valg i retning mot mer miljøvennlige og bæredyktige løsninger
• Foretrekke miljøbevisste leverandører og samarbeidspartnere.

VI VIL:

• Sikre at medarbeiderne kjenner og forstår miljøpolitikken og handler deretter.
• Sikre at medarbeiderne kjenner handlingsplanene og deltar aktivt der det er relevant.
• Kartlegge miljøpåvirkningen, utarbeide handlingsplaner og fornye dem på årlig basis.
• Overholde og overholde bindende forpliktelser, inkludert gjeldende lover og regler.

 

Jan Kornelius, marts 2018